Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Arbetsgrupp enig om HUS roll i Nylands vårdlösning

Från 2019
sjukskötare i gång
Bildtext Arkivbild från Nya barnsjukhuset i Helsingfors.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

De nyländska landskapen ska i första hand ha ansvar för den specialiserade sjukvården. Men Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt, (HUS), får ändå sin del av kakan. Det föreslår en arbetsgrupp.

Den arbetsgrupp som utrett HUS roll inom vårdreformen har kommit fram till ett enhälligt förslag på hur arbetsfördelningen kunde skötas.

Arbetsgruppen föreslår att de kommande landskapen skulle ha det huvudsakliga ansvaret för specialistvården.

HUS skulle ansvara för brådskande specialistvård, och krävande specialiserad sjukvård, som hör till universitetssjukhuset. HUS skulle också ansvara för service inom specialistvården som landskapen inte ordnar.

- Förslaget tryggar med tillräckligt stor säkerhet jämlik service för patienterna, vårdens kvalitet och utvecklandet av vårdkedjor i hela Nyland. Dessutom finns HUS centrala specialansvar med i förslaget, säger HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi i ett pressmeddelande.

Nyland föreslås få en särlösning i den kommande vårdreformen. Den går ut på att Nyland skulle delas in i fem landskap, som ansvarar för social- och hälsovården på sitt område.

För att samarbetet mellan de kommande vårdområdena och HUS ska fungera smidigt, ska ett kontrakt göras upp om saken. De grundläggande kraven i kontraktet skulle också skrivas in i lagen.

Diskussion om artikeln