Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finansinspektionen: Vi är oroliga - hur använder pensionsförsäkringsbolagen lagstadgade pensionsmedel?

Från 2019
Byggnadsarbetare med gasmasker som arbetar med isoleringsmaterial
Bildtext Pensionsförsäkringsbolagen vill minska på riskerna för arbetsoförmåga, men de ska inte använda lagstadgade pensionsavgifter för ändamålet.
Bild: Yle/Fredrika Lindholm

Pensionsförsäkringsbolagen kan ägna sig åt verksamhet som är ”upplysande och handledande” för att minska på risken för arbetsoförmåga.

I dagens läge är det oklart om bolagen håller sig till reglerna. Nu ska Finansinspektionen granska branschen.

Det finns misstankar att pensionsförsäkringsbolagen erbjuder tjänster till sina kunder som inte minskar på risken för arbetsoförmåga.

Som exempel nämner Finansinspektionen tjänster som strävar efter att förbättra det ekonomiska resultatet hos pensionsförsäkringsbolagens kundföretag. Det här ogillar Finansinspektionen.

- Vi har varit oroliga. Vi ser hur bolagen berättar om sina tjänster och hur de marknadsför tjänsterna. Det kan hända att bolagen inte alltid ser vad som är möjligt för ett pensionsbolag, säger Kaisa Forsström avdelningschef på Finansinspektionen.

Kopplingar till vårdbolagen

Pengarna som är öronmärkta för välmående på arbetsplatsen kan vara ett konkurrensmedel, med vilka pensionsförsäkringsbolagen lockar företag till sig.

Helsingin Sanomat (bakom betalmur) skrev i februari 2016 att Varma lockade till sig penningautomatföreningen RAY genom att erbjuda 755 000 euro reserverade för att främja arbetsförmågan.

Pensionsförsäkringsbolagens serviceutbud har ökats i takt med att intresset för tjänster som stöder välbefinnande i arbete har vuxit.

Därför har det har blivit svårare att bedöma vilka åtgärder som är tillåtna, skriver Finansinspektionen i ett meddelande.

Finansinspektionen ser också att kopplingarna mellan pensionsförsäkringsbolagen och företag inom hälso- och välfärdssektorn har ökat.

Pensionsförsäkringsbolagen har en förmögenhet på ungefär 200 miljarder euro. Den ska trygga finländares pensioner.

De fyra privata pensionsförsäkringsbolagen (Ilmarinen, Varma, Elo och Veritas) förvaltar över 120 miljarder euro.

Ilmarinen under lupp

Enligt Helsingin Sanomat (bakom betalvägg) har Finansinspektionen tidigare i år inlett en granskning av Ilmarinen. Syftet är att ta reda på om Ilmarinen har använt pensionsmedel för fel ändamål. Nästa år kommer de övriga bolagen att granskas.

Finansinspektionen kommenterar inte enskilda bolag, så därför är det oklart hur långt de har kommit i sin granskning av Ilmarinen.

Pensionsförsäkringsbolagen får använda en mycket liten del av pensionspremierna till att hantera risken för arbetsoförmåga.

Det handlar om några promille av försäkringspremierna, uppskattningsvis 20 miljoner euro på årsnivå.

- Vi kontrollerar vilka åtgärder och tjänster de producerar och hur mycket pengar bolagen använder. De får inte producera andra tjänster än rådgivande tjänster, säger Forsström.

Också finlandssvenska Veritas granskas

Veritas är det minsta pensionsförsäkringsbolaget. Det ägs av bland annat finlandssvenska stiftelser och fonder.

Veritas har en placeringsförmögenhet på 3,7 miljarder euro som ska trygga pensionerna för 120 000 finländare.

Årligen använder Veritas 600 000 euro för att främja välmående på arbetsplatser. Den summan bygger på en fastslagen promille av pensionspremien.

De här pengarna används dels för att anställa egen personal som har specialiserat sig på arbetshälsofrågor, dels på att finansiera sina kunders projekt som handlar om välmående på arbetsplatsen.

Finansinspektionen vill nu veta vilka företag pensionsförsäkringsbolagen samarbetar med.

Veritas bestämmer inte vem deras kunder samarbetar med i frågor relaterade till välmående på arbetsplatsen.

- Det är alltid vår kund som väljer vilken aktör de vill jobba med, säger verkställande direktör Carl Pettersson på Veritas.

Pettersson är inte orolig inför Finansinspektionens inspektion.

- Vi känner oss inte direkt träffade i den här frågan. Men det är klart att om Finansinspektion vill granska frågan, ser de ett behov på branschnivå, säger Pettersson.

Om Finansinspektionen ser att pensionsförsäkringsbolagen brutit mot reglerna kan den ge en varning. Finansinspektionen kan inte ge böter.

Diskussion om artikeln