Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

1 087 miljarder euro - det är summan EU ska klara sig på under den närmaste sju åren enligt finländskt förslag

Från 2019
Bild på 50 euros sedel.
Bild: Ismo Pakarinen / All Over Press

Finland har i egenskap av EU-ordförandeland presenterat ett förslag till långtidsbudget för EU. Budgeten för åren 2021-2027 skulle gå på 1 087 miljarder euro vilket motsvarar 1,07 procent av BNP.

Ungefär en tredjedel av budgetmedlen skulle användas för att stöda jordbruket, en tredjedel för regionala utvecklingsprojekt och en tredjedel till andra utgifter och förvaltning.

Förslaget är en aningen nedbantad version av EU-kommissionens budgetförslag på 1,11 procent av BNP. EU-parlamentet efterlyser i sin tur en rejäl ökning av EU-budgeten till 1,3 procent av BNP.

Att färdigställa budgetförslaget hörde till Finlands topprioriteter i egenskap av ordförandeland. Nu är det upp till medlemsländerna att ta ställning till om förslaget är godtagbart.

Medlemsländerna är splittrade vad budgeten beträffar. De så kallade nettobetalarländerna, som lägger in mer pengar i budgeten än vad de får ut, anser att storleken på budgeten inte ska överskrida en procent av BNP.

En flertal andra länder är ändå beredda att acceptera en mer tilltagen budget för EU.

Sannolikt är att de slutliga besluten om långtidsbudgeten fattas under Tysklands EU-ordförandeskap hösten 2020.

Efter att ha lämnat över det roterande ordförandeskapet för EU börjar Finland förhandla om innehållet i budgeten utgående från sin egen nationella position.

Diskussion om artikeln