Hoppa till huvudinnehåll

Sport

Förbundspennan: Motion är livsviktigt, även för studerande – det finns en risk för att en stor del av framtidens 50-åringar är i för dålig form

Från 2019
Kvinna talar i en mobiltelefon
Bildtext Christel Lundström understryker vikten av motion.
Bild: Yle / Patrik Rosström

Alla människor är gjorda för rörelse och alla behöver röra på sig. Att avbryta stillasittandet sänker blodsockret och aktiverar våra gener, säger Carl-Johan Sundberg som är professor vid Karolinska Institutet.

Från alla håll och kanter får vi ta del av oroande läsning om allt från barn som inte kan utföra enkla fysiska rörelser till ungdomar med stora psykiska problem. Dessutom uppmärksammas vi allt mer om utmattningsdepression och människor som "går in i väggen", för att nämna några notiser.

Detta är givetvis ingen trend vi önskar oss, i stället borde vi ha aktiva barn som blir till aktiva skolelever som med lite hjälp även blir aktiva och välmående studerande och vuxna.

Det finns många orsaker varför vi behöver ha en god kondition. En dålig kondition leder ofta till många sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2. För de som har fysiskt tunga arbetsdagar är det extra viktigt med en god kondition eftersom dålig kondition och muskelstyrka kan medföra problem i stöd- och rörelseorganen.

Även det psykiska välbefinnandet påverkas av för lite motion. Finland behöver funktionsdugliga invånare.

Oroväckande upptäckter vid undersökning om studerande

Forskningscentret LiKES gjorde en uthållighetsundersökning (2017–2018) som mätte studerandes fysiska aktivitet, funktionsförmåga och välbefinnande. Studien gjordes bland ungdomar som studerade social- och hälsovård, logistik samt information och kommunikation.

Studien visade oroväckande resultat: om läget inte förändras har 99 procent av kvinnorna otillräcklig kondition vid 50 års ålder medan en liknande prognos sågs för 70 procent av männen.

Prognosen för uthållighet visade också att genom en ökning av fysisk aktivitet med två timmar i veckan kunde en tioprocentig förbättring ske i konditionen. Detta skulle leda till att 97 procent av kvinnorna och 95 procent av männen vid 50 års ålder hade en tillräckligt god kondition, som därmed skulle hjälpa dem att orka med sitt arbete.

Undervisnings- och kulturministeriet är också inne på samma spår och utvidgar därmed sina ekonomiska understöd. Spetsprojektet Skolan i rörelse (liikkuva koulu) har medfört ökat understöd.

Det är nu möjligt att söka pengar för småbarnspedagogiken (ilo kasvaa liikkuen) och för Studier i rörelse (Liikkuva opiskelu), det vill säga för gymnasier, yrkesskolor och högskolor.

Många fördelar med programmet Studier i rörelse

Syftet med programmet Studier i rörelse är att öka motionen bland studerande samt utveckla studieförmågan och därmed få en verksamhetskultur som stödjer aktivitet och möjligheter till motion under dagen. Dessutom vill man öka samarbetet mellan olika aktörer.

Det viktigaste är att ta med alla och göra studerandena delaktiga. Det finns många olika exempel på hur just din skola kunde gå till väga för att aktivera sig. Då talar vi om sådant som team, tutorer, mentorer, pauser, rastaktiviteter, dagar och evenemang.

Fördelarna med programmet Studier i rörelse är många. Bland annat leder det till att studieförmågan och trivseln ökar, att inlärningen och koncentrationen stärks samt att delaktigheten och samarbetsförmågan blir bättre.

Dessutom minskar stillasittandets hälsorisker samtidigt som man gör sig medveten om skador och brister som förorsakas av dålig ergonomi. Allt detta resulterar i att studerande kommer bättre rustade ut i arbetslivet, både fysiskt och psykiskt.

Huvudsaken är vi kan öka välmåendet bland alla studerande och lärare. Till en början kan det kännas trögt och svårt, men bara en liten förändring kan göra skillnad. Tillsammans kan vi jobba för en bättre vardag, hälsa och framtid.

Christel Lundström
Ombudsman för Skolidrotten

Diskussion om artikeln