Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Beslut om markbyte står fast: Raseborg ger skogar i utbyte - den hugade köparen intresserade inte staden

Från 2019
Ett kalhygge med ett par kvarlämnade tallar.
Bildtext Staden Raseborg har under sommaren och hösten också låtit avverka skog på det aktuella området. Illustrerande bild, inte från den aktuella platsen.
Bild: Bert Eriksson

Raseborgs stad backar inte i frågan om markbytet med Horsbäck gård. Politikerna i stadsstyrelsen tog ett första beslut med bristfälliga uppgifter. Ärendet behandlades därför på nytt i måndags men beslutet ändrades inte.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) vidhåller att det är en god markbytesaffär.

Men Walls medger att det har brustit i informationen. Det har nu lett till konsekvenser för de tjänstemän som borde ha informerat politikerna om den andra intressenten.

Staden har under sommaren och hösten också låtit avverka skog på det aktuella området.

Långvarig kontakt men tjänstemännen teg

Stadsstyrelsen beslutade på måndagen (2.12) förkasta två rättelseyrkanden som lämnats in mot beslutet i oktober att staden byter mark med Horsbäck gård.

Måndagens beslut innebär att Horsbäck gård ger staden 48 hektar mark vid riksväg 25 så att Horsbäck industri- och handelsområde kan växa enligt stadens planer.

Horsbäck gård får i gengäld av staden 160 hektar skogsområden plus 100 000 euro i trakten av Norrby, söder om Dragsviksfjärden.

Det stadsstyrelsen i oktober inte visste var att en person och hens företag ville köpa delvis samma skogsområden. I det sista anbudet av den här intressenten fanns tre olika alternativ. Det högsta budet var 1,5 miljon euro och det gäller 250 hektar skog.

Stadens tjänstemän vid tekniska avdelningen hade under flera månader varit i kontakt med intressenten som hade omformat sina offerter enligt önskemål från stadens tjänstemän.

Kommunikationen började redan i juli eller tidigare. Det första anbudet fick staden i början av juli.

Det oaktat berättade tjänstemännen inte för politikerna i stadsstyrelsen att det fanns en sådan intressent när stadsstyrelsen skulle fatta beslut om markbyte.

“En bra affär”

Stadsstyrelseordförande Anders Walls betonar att markbytet med Horsbäck gård gynnar staden som vill utveckla Horsbäck.

- Det är en bra affär. Det har aldrig varit oklart.

Han poängterar att markbyten ofta kräver mycket jobb och långa förhandlingar då markägaren ofta inte vill avstå från sin områden.

Det är enligt Walls också viktigt att staden äger mark som går att ge i utbyte när staden skaffar områden som ur stadens synvinkel är strategiskt viktiga. Horsbäck är ett sådant område.

Anders Walls
Bildtext Anders Walls har själv träffat den andra intressenten.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Det enda problemet enligt Walls i det här fallet är den bristande informationen från tjänstemännen till politikerna.

Walls säger att han visste att det fanns en annan intressent men inte exakt vilka områden det handlade om.

- Jag visste att det var åt det hållet av kommunen. Men den informationen fick jag inte av staden utan av en fullmäktigeledamot som var bekant med anbudsgivaren.

När fick du veta att det handlar om delvis samma områden som Horsbäck-Norrby-markbytet?

- Jag minns inte hur jag formellt fick informationen. Men det var först efter mötet 21.10 där stadsstyrelsen beslutade om markbytet.

Har du själv haft kontakt med den andra intressenten?

- Jag träffade personen efter stadsstyrelsemötet 21.10 för att få intressentens syn på saken.

Vad blev din uppfattning?

- Jag blev informerad.

Walls poängterar, precis som stadsdirektören Ragnar Lundqvist tidigare, att stadens markpolitiska program inte innehåller några regler om hur staden förhåller sig till offerter på områden som egentligen inte är till salu.

- För markbyten har vi regler men inte för sådana här offerter. Så det behövs tydligare riktlinjer innan vi kan ta ställning till sådana offerter.

Stadens markpolitiska program förbjuder enligt Walls ändå inte försäljning av stadens mark.

Trafik på riksväg 25 i Horsbäck.
Bildtext Horsbäck industri- och handelsområde ska växa, önskar Raseborgs stad. Därför ville staden skaffa mera mark i Horsbäck. I utbyte gavs skogsområden söder om Dragsviksfjärden.
Bild: YLE / Pia Santonen

Brist på riktlinjer hindrade inte stadsstyrelsen från att tacka nej till den andra intressentens miljonoffert för skogsområden i Norrbytrakten och i stället ge dem till Horsbäck gård i utbyte för mark i Horsbäck.

Walls tror inte att Horsbäck gård som ersättning för sina marker skulle ha velat ha pengar eller ens något annat skogsområde i stället för just den här skogen.

Markbytet hade förberetts en lång tid.

- Markbyten är långa processer, de kan ta flera år, säger Walls.

Ingen sägs upp

Blir det några konsekvenser för de tjänstemän på tekniska verket som inte berättade för politikerna om den andra intressenten?

- Det har redan blivit konsekvenser. Men jag vill inte uttala mig om vilka konsekvenser det handlar om, säger Walls.

Fortsätter de på sina poster?

- Det gör de.

Skog avverkades under sommaren och hösten

Staden har under sommaren och hösten låtit avverka skog på en del av de områden som varit aktuella för markbytet och på en del av området som den andra intressenten ville köpa.

Den andra intressenten hade för avsikt att skydda skogen och önskade att skogen inte avverkas trots att den fanns med i stadens avverkningsplaner.

Walls tror att skogsarbetena var beställda redan tidigare och de började på sommaren. Någon orsak att vänta med dem ser han inte.

- Staden har ett avverkningsprogram och fullmäktige har ett avkastningskrav på skogen. Det kunde nog bli en intressant situation om staden stannar upp sina processer.

Diskussion om artikeln