Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

När föräldrar i Ingå och Sjundeå skiljer sig ska de kontakta en tjänsteman i Raseborg

Från 2019
Föräldrar grälar och barnen ser ledsna ut.
Bildtext Ibland är det svårt, ibland går det lättare. Barnatillsyningsmannen hjälper med en del praktiska saker vid en separation. Illustrationsbild.
Bild: Mostphotos

Sjundeå och Ingå kommuner saknar för närvarande en egen barnatillsyningsman. Det är frågan om en lagstadgad tjänst till stöd för barn vars föräldrar separerat. Sjundeå och Ingå vill nu att Raseborgs stads barnatillsyningsman betjänar också dem.

Föräldrar i Sjundeå och Ingå har sedan sommaren fått ty sig till Raseborgs tjänster eftersom kommunens barnatillsyningsman sade upp sig i somras.

- Vi var då tvungna att hitta en snabb lösning. Frågor som bekännande av faderskap kan inte vänta hur länge som helst, förklarar grundtrygghetsdirektören Cathrinne Wetterstrand.

Sjundeå och Ingå har ett samarbete där Sjundeå sköter socialarbetet också för Ingå.

Var barnen ska bo, hur man träffas, vem som betalar vad?

Föräldrar som skiljer sig har många saker att komma överens om. De ska ordna vårdnaden av barn, underhållet och komma överens om umgänge.

Barnatillsyningsmannen ansvarar också för frågor kring bekännande av faderskap till ett barn.

Hemkommunen har en plikt att hjälpa till här för att trygga barnets bästa. Det finns därför i kommunen en tjänst som kallas barnatillsyningsman.

I Sjundeå tror man att det skulle ha varit svårt att försöka rekrytera en ny barnatillsyningsman: Dels är det svårt att rekrytera socialarbetare överlag, dels handlar det i lilla Sjundeå om uppgifter på deltid som kanske inte lockar lika mycket som en heltidstjänst.

"Ingen har klagat över långa resor"

Sjundeå och Ingå har därför som en tillfällig lösning under hösten köpt tjänster av Raseborgs stad och vill nu göra det här arrangemanget permanent.

- Det har fungerat bra. Det har varit lätt att få tider och ingen har klagat över långa resor, säger Wetterstrand.

Hon tror många kan leva med resorna då det endast handlar om ett par, tre besök per familj i medeltal.

Ny lag ställer nya krav

Wetterstrand nämner också den nya lagen om vårdnaden och umgängesrätten som ställer nya krav på jobbet.

Den nya lagen kräver att två tjänstemän är närvarande så att den ena kan anteckna vad barnet säger

― Cathrinne Wetterstrand om att också yngre barn ska höras när föräldrarna skiljer sig

Lagen trädde i kraft 1.12. Det är inte helt klart vad den nya lagen innebär eftersom instruktionerna ännu inte har nått till kommunen, säger Wetterstrand.

- Men det har talats om att också barn yngre än tolv år nu ska höras om hos vilken förälder de vill bo.

Hittills har gränsen gått vid tolv år.

Dessutom räcker det inte att en tjänsteman talar med barnet och hör vad barnet tänker.

- Den nya lagen kräver att två tjänstemän är närvarande så att den ena kan anteckna vad barnet säger.

Det här gör det ännu svårare för små kommuner som Ingå och Sjundeå att kunna sköta barnatillsyningsmannens uppgifter på egen hand. Därför föreslås i stället att de köps av Raseborgs stad som också sköter jobbet för Hangö stad.

Kommunstyrelsen i Sjundeå föreslår (2.12) fullmäktige att Raseborg från och med årsskiftet sköter barnatillsyningsmannens uppgifter åt Sjundeå och Ingå.

Diskussion om artikeln