Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kaj Lindqvist: Oavsett vad som händer i Östersundom så utvecklar vi Sibbo till en attraktiv bostadsort

Från 2019
Kaj Lindqvist
Bildtext Kaj Lindqvist tror inte att förkastandet av delgeneralplanen har så stora följder för Sibbo eftersom man ändå skulle ha kunnat börja utveckla Majvik först om 10-20 år.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Förra veckan förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol den nya generalplanen för Östersundom. Kaj Lindqvist (SFP), ordförande i Sibbos kommunstyrelse, är inte orolig för Sibbos del.

I Östersundom råder byggförbud tills man får till stånd en ny generalplan, vilket kan orsaka besvär både för invånare och företagare.

Till exempel måste Christer Weckström därför flytta bort sitt företag från Östersundom eftersom man inte får utvidga de nuvarande lokalerna.

- Det är ju beklagligt ur företagarnas synvinkel. Det enda tipset jag kan ge är att vi på Sibbos område har många lediga industritomter. Det kan vara ett alternativ om man vill etablera sig, säger Kaj Lindqvist.

Byggstopp i Östersundom driver företagare till Sibbo

Företagaren Christer Weckström kommer att göra just det och flytta sin verksamhet till Sibbo. För fastigheten i Östersundom behöver han hitta en hyresgäst eftersom det knappast går att sälja stället i det här läget.

- Ingen önskar köpa en fastighet om man vet att man inte får byggnadslov. Det är klart att fastigheternas värde sjunker om man inte får besked att man kan bygga där, säger Lindqvist.

För Sibbos del är det Majvik som påverkas av den uteblivna Östersundomplanen.

Östersundom från luften
Bildtext Östersundom ovanifrån. Vyerna kommer knappast att ändra på ett tag.
Bild: Titus Poutanen / Yle

På Majvikområdet skulle planen ha möjliggjort upp till 12 000 nya invånare. Den skulle göra det möjligt att bygga en metrostation och höghus samt småhus invid havet.

För att kunna bygga någonting där nu krävs undantagstillstånd av kommunen.

- Då tar man ställning till huruvida projektet har förutsättningar att få bygglov men också hur det är i förhållande till den kommande detaljplanen för området, säger Lindqvist.

Påverkar inte Sibbo

Överlag tror Lindqvist inte att förkastandet av generalplanen har så stora följder för Sibbo.

- Det är ju klart att Majvikområdet och hela Östersundomområdet bygger på en utbyggnad av metron. För Sibbos del har man ju konstaterat att det skulle bli aktuellt tidigast på trettio- eller fyrtiotalet, säger Lindqvist.

Työmatkaliikennettä Herttoniemen metroasemalla.
Bildtext I framtiden kan det gå att åka in till Helsingfors med metro från Majvik. Arkivbild.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

I det här skedet är det alltså inte så stor skillnad för Sibbos del hur länge det tar innan generalplanen till slut blir klar eftersom man ändå inte skulle kunna påbörja utvecklandet av Majvik ännu.

- Enligt Sibbos strategi så utvecklar vi våra nuvarande centrumområden: Söderkulla, Nickby, Tallmo och våra byar. Tio år framåt har vi fullt upp med de här områdena, säger Lindqvist.

Sibbo alternativ till Helsingfors

Det kan till och med hända att förkastandet av Östersundomplanen är bra för Sibbo.

- Om det är omöjligt att bygga österut om Helsingfors så har det positiva följder för Söderkulla som är ett attraktivt bostadsområde. Det kan också ha en positiv effekt på utvecklandet av Nickby centrum. Vi kan erbjuda alternativ, säger Lindqvist.

Om det är omöjligt att bygga österut om Helsingfors så har det positiva följder för Söderkulla som är ett attraktivt bostadsområde

Kaj Lindqvist

Orsaken till att Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade den nya generalplanen för Östersundom var att den inte tar tillräcklig hänsyn till Natura 2000-naturskyddsområdet.

Områdets naturavärden togs upp redan för över tio år sedan som ett argument mot Helsingfors annektering av Östersundom. Redan då visste man att det kan vara svårt att bygga ut området så storskaligt.

- Man kan ju konstatera att det var ett felaktigt beslut av statsrådet att låta Helsingfors få Östersundom. Det är vi väl alla eniga om. Det har ju också Matti Vanhanen sagt, som var statsminister då, att i dag skulle han inte fatta det beslutet, säger Lindqvist.

Tankelek

Borde Sibbo få tillbaka Östersundom?

- Jag tror inte att det är ett realistiskt alternativ. Men så där teoretiskt så varför inte. I så fall borde det kanske ske genom ett invånarinitiativ, säger Lindqvist.

Han tycker att det skulle vara intressant att göra en enkät nu om vilken åsikt invånarna som bor på det före detta Sibbo-området har. Vill man vara Sibbobo eller Helsingforsbo?

Vad gäller den ekonomiska biten så anser Lindqvist att det inte skulle vara något problem för Sibbo att avvara pengarna som behövs för att utveckla och planlägga området.

- Det är ju klart att Sibbo inte skulle planlägga det med 100 000 invånare som man gör nu, utan mer småskaligt. Det är en självklarhet att naturavärdena skulle beaktas bättre, säger Lindqvist.

Gränsen mellan Helsingfors och Sibbo vid Östersundom
Bildtext Surt, sa Sibbobon om annekteringen.
Bild: Yle/Carmela Walder

Det är över tio år sedan annekteringen av Östersundom men för många Sibbobor känns det fortfarande bittert. Lindqvist var inte heller glad över beslutet som gjordes i tiderna men säger att man måste tänka framåt.

- Det som har skett har skett. Oavsett vad som händer i Östersundom så utvecklar vi Sibbo till en attraktiv bostadsort, säger Lindqvist.

Hur fortsätter arbetet?

Härnäst ska Östersundomkommittén, som består av medlemmar från Sibbo, Helsingfors och Vanda, ta ställning till om man vill besvära sig mot Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

- Personligen tror jag att ett besvär har ganska små möjligheter att gå igenom men å andra sidan är det ju bra att man kunde få ett prejudikat, säger Lindqvist.

Att få besvärsrätt är inte självklart.

- Om det blir besvär så tar behandlingen i högsta förvaltningsdomstolen ett år, säger Lindqvist.

Oberoende så kommer det säkert inte att hända något ännu på fem år

Kaj Lindqvist

Om det skulle gå så att Östersundomkommittén skulle besvära sig och få rätt så måste man ännu göra upp detaljplaner innan man kan börja bygga. Det kan också ta några år.

Om man inte besvärar sig eller om besväret förkastas så måste Sibbo, Vanda och Helsingfors inleda generalplanearbetet på nytt.

Då måste man utarbeta en plan där naturaområden beaktas bättre vilket antagligen betyder färre människor och mindre bebyggelse.

- Oberoende så kommer det säkert inte att hända något ännu på fem år, säger Lindqvist.

4.12.2019: Det ser inte ut att bli något av Helsingfors planer för Östersundom - borde Sibbo få området tillbaka?

20:29

Diskussion om artikeln