Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ännu oklart vad som händer svenska församlingshemmet i Borgå – men det finns en vilja till samförstånd

Från 2019
Närbild på en gul byggnad. I mitten av bilden syns övre delen av en trädörr. Ovanför den står det Svenska församlingshemmet med versaler.
Bildtext Svenska församlingshemmet i Borgå skulle behöva saneras eller tas ur bruk.
Bild: Yle/Mira Bäck

Frågan om man ska sluta använda svenska församlingshemmet och istället bygga ut det finska är inte löst än.

Ärendet återremitterades för att både det finska och det svenska församlingsrådet ska höras innan man tar några stora beslut.

På onsdagskvällen sammanträdde Borgås gemensamma kyrkofullmäktige för att ta ställning till den nya fastighetsstrategin, som har varit ett omtvistat ärende.

Förslaget var att man skulle avstå från svenska församlingshemmet och i stället bygga ut det finska församlingshemmet med en sal och en ungdomslokal.

På onsdagens möte valde man i stället att återremittera ärendet till det gemensamma kyrkorådet för ny beredning.

– Slutklämmen var den att vi lät själva strategin vila och beslöt att skicka ärendet till gemensamma kyrkorådet som fick i uppdrag att höra det finska och svenska församlingsrådet. Sen återkommer vi i sinom tid till ärendet, säger Stig Bäcklund som är vice ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige.

Jag tycker att det verkar som om vi närmar oss, den finska och den svenska församlingen

Stig Bäcklund

Han är nöjd med beslutet att återremittera ärendet.

– Jag tycker att vi har fattat ett bra och vettigt beslut och nu går vi vidare, säger Bäcklund.

Han tycker att atmosfären var bra när saken diskuterades.

– Jag tycker att det verkar som om vi närmar oss, den finska och den svenska församlingen. Det är oerhört viktigt nu att vi trots olika åsikter finner varandra till ett gemensamt beslut som blir till välsignelse, säger Bäcklund.

Ledamöterna ska informeras bättre

Beslutet att återremittera ärendet är i enighet med vad Mats Lindgård, ordförande för det gemensamma kyrkorådet, hoppades på när Yle Östnyland talade med honom innan mötet.

Mats Lindgård.
Bildtext Mats Lindgård hoppades på att ärendet om att ta svenska församlingshemmet ur bruk skulle återremitteras, vilket också gjordes. Arkivbild.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Innan gemensamma kyrkofullmäktiges möte behandlades frågan i gemensamma kyrkorådet.

– Vid behandlingen i gemensamma kyrkorådet var åsikterna delade. Den svenska gruppen lämnade in en avvikande åsikt, enligt vilken fullmäktige inte kan fatta beslut i ärendet innan församlingsråden fått möjlighet att ge utlåtanden om planerna, säger Lindgård.

Lindgårds åsikt i frågan var givetvis att församlingsråden borde få kommentera ärendet innan gemensamma kyrkofullmäktige tar ställning till det.

– Det är helt nödvändigt. Det skulle vara direkt lagstridigt annars. Ärendet borde återremitteras, sa han innan onsdagens möte.

Det gjorde man alltså, och ärendet ska sändas på remiss till både den finska och den svenska församlingens församlingsråd och andra behöriga instanser.

Dessutom slog man fast att beredningen och beslutsförslaget ska delges ledamöterna i gemensamma kyrkorådet i god tid före sammanträdet, något som man inte gjorde innan kyrkorådets möte.

De svenska och finska fullmäktigegruppernas ordförande eniga inför mötet

Stig Bäcklund, som är ordförande för den svenska fullmäktigegruppen, berättar att en förhandling redan hade ägt rum innan mötet.

Han har samtalat med den finska fullmäktigegruppens ordförande, Anna Talvitie, och de kom överens om att föreslå för sina grupper att båda församlingarna ännu hörs.

Svenska församlingshemmet i Borgå
Bildtext Svenska församlingshemmets vara eller inte vara har man länge tvistat om.
Bild: Yle/Stefan Härus

Enligt Bäcklund har samtalen med Talvitie förts i positiv andra. Det tycker också Talvitie.

– Jag och Bäcklund har haft ett mycket gott samarbete gällande det här, sa Talvitie innan mötet.

Talvitie berättade att det enligt det förslag som fanns i föredragningslistan var meningen att församlingsråden skulle höras i ett senare skede. Det gick hon med att tumma på.

– Om den svenska församlingen upplever det som viktigt att få ge ett utlåtande redan i det här skedet, så varför inte, sade Talvitie.

Det gick också de andra medlemmarna i den finska församlingsgruppen med på.

– Många av oss har varit ledsna över hur den svenska församlingen upplevt de här frågorna, så jag tror att de vill nå ett samförstånd, sa Talvitie.

Bäcklund nämner att han blev överraskad över de väldigt många positiva anförandena under onsdagens möte, även om kritik också förekom.

– Man vill åtminstone göra någonting positivt och konstruktivt. Jag är nöjd över viljan till samförstånd som jag tycker mig kunna skönja i båda församlingarna, säger han.

Rörsanering i billigare form kan bli av

Ett annat omtvistat ärende som är på tapeten gäller rörsaneringen i svenska församlingshemmets nuvarande lokaler på Runebergsgatan 24. Det ärendet fanns inte med på föredragningslistan.

Även det här har Bäcklund och Talvitie diskuterat inför mötet – och de planerade ta upp ärendet.

– Gemensamma kyrkofullmäktige har tagit ett beslut som är väldigt svårtolkat. Det ska vi reda ut i kväll samt komma överens om hur vi går vidare, sa Bäcklund innan mötet.

Helt oberoende av vad det blir för fastighetsbeslut behöver vi kunna använda svenska församlingshemmet fullt ut i dag och inom den närmaste framtiden

Mats Lindgård

Efteråt berättar han att att man inte diskuterat rörsaneringen på mötet.

– Nu finns det ju en tanke om att rörsaneringen ska göras och en arbetsgrupp ska planera vad som görs. Det ska vara en sådan insats som gör att vi kan använda svenska församlingshemmet tills vi får nya lokaler, säger Bäcklund.

Han förutsätter att en rörsanering ska göras.

– Men jag förstår att man söker en billigare rörsanering än den som först var påtänkt, säger Bäcklund.

Också gemensamma kyrkorådets ordförande anser att en rörsanering är ett måste.

– Helt oberoende av vad det blir för fastighetsbeslut behöver vi kunna använda svenska församlingshemmet fullt ut i dag och inom den närmaste framtiden, säger Mats Lindgård.

Diskussion om artikeln