Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Första rapporten klar: Sprickorna i Åbo Svenska Teaters fastighet har inte uppstått i bärande konstruktioner

Från 2019
Jukka Aaltonen katsoo suurentunutta halkeamaa teatterissa
Bildtext Åbo Svenska Teaters chef Jukka Aaltonen visar en spricka som uppstått i teaterhuset.
Bild: Petra Ristola / Yle

En färsk rapport visar att de stora sprickorna som uppstått i Åbo Svenska Teaters fastighet är ytliga, det uppger chefen för Åbo stads byggnadsinspektion Jouko Lamminen.

Åbo stad fick höra om sprickorna för två veckor sedan och enligt Lamminen skred staden omedelbart till åtgärder för att undersöka huset.

En utomstående, erfaren byggnadsingenjör har granskat sprickorna och nu avgett sin rapport.

- Resultatet visar att sprickor förekommer i rappning och ornament, inte i de bärande konstruktionerna, sammanfattar Lamminen.

Rapporten gjorde att Lamminen för tillfället känner sig lugn.

- Enligt de uppgifter vi nu har är läget inte oroande.

Men byggnadsinspektionen vid Åbo stad nöjer sig inte med det här resultatet. Enligt Lamminen är en annan granskning också på gång vid ÅST och staden väntar på vad som kommer fram i den.

- Om den andra rapporten också visar samma sak är jag inte speciellt orolig.

Enligt Lamminen tar staden oron med sprickor på allvar och man följer med vad som händer i fastigheterna intill Salutorget medan torgparkeringsbygget pågår.

- Vi har reagerat direkt då de här uppgifterna kom fram, vi sätter hjulen i rullning, säger Lamminen.

Hur sprickorna uppstått, hur gamla de är och varför de har uppstått vet man inte ännu och Lamminen vill inte heller spekulera.

Bygget intressant för studerande

Också Liisa Larkela som är lektor i byggnadsteknik vid Åbo yrkeshögskola följer nyfiket med vad som händer vid torgparkeringsbygget i Åbo

Tillsammans med sina studerande har hon besökt centrum för att visa hur krävande det är att bygga i omständigheter som de vid Salutorget.

En stor grop i centrum av Åbo då torgparkeringen byggs.
Bildtext Stödväggar har byggts upp i gropen för att förhindra att jordmassor rör sig i sidled.
Bild: Annika Holmbom / Yle

- Det är mycket utmanande att bygga på sådan mark som stora delar av Åbo står på. För att undvika att jordmassor rör sig i sidled måste stödväggar vara rätt konstruerade, säger Larkela.

Larkela betonar att hon inte känner till detaljer kring torgparkeringsbygget och uttalar sig i allmänna ordalag utifrån forskning och det hon läst och hört om bygget. Hon kan inte heller på rak arm säga om sprickorna i fastigheterna intill Salutorget har uppstått på grund av torgparkeringsbygget eller till exempel på grund av trafik eller något annat.

Men jordmassor som rör sig i sidled är en riskfaktor.

- Hus pålas i allmänhet för att klara av tryck uppifrån och mer sällan för att klara av tryck från sidan. Om jordmassor under en fastighet börjar röra på sig i sidled kan pålarna flytta sig eller i allra värsta fall brytas av.

Innergården till Smedsgatan 1, där det vita biblioteket och den gula tegelbyggnaden till vänster ska bevaras.
Bildtext Byggnadsingenjörer utbildas på Smedsgatan 1 i Åbo.
Bild: Linus Hoffman / Yle

De sprickor hon själv sett på utsidan av Åbo Svenska Teater upplevde hon inte som speciellt allvarliga, medan de sprickor hon sett på bild inifrån huset såg mer illavarslande ut.

- Stora sprickor av den typen är en säkerhetsrisk om de uppstår i bärande konstruktioner.

Diskussion om artikeln