Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Här ser du ideologiska skillnaderna mellan Antti Lindtman och Sanna Marin – Marin är grönare medan Lindtman är snäppet mera höger ekonomiskt

Från 2019
Statsministerkandidaterna Sanna Marin och Antti Lindtman.
Bildtext Antti Lindtman och Sanna Marin är de som har anmält intresse för statsministerposten.
Bild: Lehtikuva

Sanna Marin och Antti Lindtman leder spekulationerna om vem som ska bli Finlands nästa statsminister. Trots att bägge två är socialdemokrater finns det vissa ideologiska skillnader mellan dem.

Sanna Marin beskrivs som en del av den rödgröna falangen inom SDP, medan Lindtman har en bakgrund inom fackföreningsrörelsen.

Lindtman är också en aning mer konservativ och borgerlig än Marin.

Bägge två kandidater befinner sig ändå på den vänstra sidan av skalan då man jämför alla kandidater i riksdagsvalet.

De ideologiska skillnaderna framkommer genom kandidaternas svar i Yles valkompass inför riksdagsvalet i april.

Rinne, Lindtman och Marin placerade på ett xy-fält med variablerna vänster-höger och TAN-GAL.
Bild: Miro Johansson/ Yle

Så här placerades kandidaterna

Lindtman och Marin är samstämmiga i flera frågor. Till exempel i fråga om invandring har bägge två svarat lika. Påståendet "Den ökade mängden invandrare har ökat otryggheten i Finland" håller ingendera med om.

Båda är också helt emot ett Natomedlemskap. I utbildningsfrågor är de så gott som eniga, enligt valkompassen.

Marin är mer miljöpolitiker

Sanna Marin står för en mer ambitiös klimatpolitik än Lindtman, baserat på svaren i valkompassen.

Till exempel är Marin mera benägen att stå i framkant i kampen mot klimatförändringen, även om det kan innebära kostnader för finländare.

Marin är också villig att förbjuda fossila bränslen, medan Lindtman inte uttrycker en lika tydlig åsikt i frågan.

Däremot är bägge för att minska köttkonsumtionen, men också här är Marin mer ivrig i frågan genom att lyfta fram skattepolitik som gynnar miljövänliga val. Lindtman å sin sida anser att en punktskatt på kött inte behövs.

OIika syn på ekonomin

Antti Lindtman är snäppet mera höger i ekonomiska frågor i jämförelse med Marin. Till exempel är han en aning mera öppen för privata aktörer inom social- och hälsovården.

Lindtman talar också om skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare i valkompassen.

Vi ser också retorik om att socialskyddet ska sporra till jobb av Lindtman, medan Marin är en aning mera öppen för en basinkomst.

Lindtman är mer traditionell i sina värderingar

I frågan om att ifall "Traditionella värden är en bra grund för ett gott liv" ser vi en tydlig skillnad. Sanna Marin är av helt annan åsikt, medan Antti Lindtman delvis är av samma åsikt.

Kandidaterna är också på olika sidor om spektret i fråga om påståendet "Finland behöver nu hårdare tag för att försvara ordningen och vanliga människor". Lindtman är delvis av samma åsikt medan Marin är delvis av annan åsikt.

Och huruvida en politikers plikt är att driva framför allt de egna väljarnas förmåner delar frågan. Sanna Marin är delvis av samma åsikt medan Lindtman är delvis av annan åsikt.

Kandidaterna står nära de här partierna

I valkompassen jämförs kandidaternas svar med varandra, och på så sätt ser man med vilka partiers kandidater de delar åsikter.

Lindtman står närmast SDP:s kandidater, följt av Vänsterförbundet och Finlands kommunistiska parti. I följande bild ser du vilka partiers kandidater som är närmast Antti Lindtman i Yles valkompass.

Antti Lindtman står närmast de här partierna i valkompassen.
Bildtext Antti Lindtman är närmast de här partiernas kandidater.
Bild: Skärmdump, Yles valkompass.

För Marin dyker inte SDP upp i toppen. Hon står närmast Feministiska partiet följt av Vänsterförbundet och de Gröna.

I följande bild ser du vilka partiers kandidater som är närmast Sanna Marin i Yles valkompass.

Sanna Marin står närmast de här partiernas kandidater.
Bildtext Sanna Marin är närmast de här partiernas kandidater.
Bild: Skärmdump, Yles valkompass.

Här kan du bekanta dig med Antti Lindtmans svar i valkompassen.

Här hittar du Sanna Marins svar i valkompassen.

Diskussion om artikeln