Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Huvudförtroendemän kritiska till Soites sparåtgärder: ”Det är ohållbart”

Från 2019
Monika Sivula och Miia Hyytinen-Oinas.
Bildtext Huvudförtroendemännen Monika Sivula och Miia Hyytinen-Oinas.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Soite ska spara ytterligare 2,5 miljoner i personalutgifter nästa år. Det är förslaget som samkommunens styrelse lägger fram för fullmäktige. Huvudförtroendemän för fem arbetstagarorganisationer tar avstånd från förslaget i en insändare.

De förslagna sparåtgärderna är ett resultat av de samarbetsförhandlingar som har förts under hösten. Ärendet behandlas i Soites fullmäktige måndagen den 9 december.

– Vi är oroliga över vad det här ska komma att betyda för oss. Vi fasar för att så här stora inbesparingar i personalkostnader kommer att innebära permitteringar och i värsta fall uppsägningar, säger Monika Sivula, huvudförtroendeman för fackorganisationen Tehy.

Sivula är en av åtta huvudförtroendemän som undertecknade den insändare som publicerades i onsdagens Keski-Pohjanmaa. I insändaren uttrycker de sin oro över vilka följder sparåtgärderna kan få.

Om personalresurserna minskar ytterligare är det omöjligt att sköta samma mängd patienter och behålla samma servicenät

― Miia Hyytinen-Oinas

– Vi lever ur hand i mun vad gäller tillgången på arbetskraft, skriver man i insändaren.

Ett av problemen man tar fasta på är att prognoser visar att befolkningen på samkommunens område blir allt äldre, vilket kommer att innebära ett ökat vårdbehov i framtiden.

– Om personalresurserna minskar ytterligare är det omöjligt att sköta samma mängd patienter och behålla samma servicenät, säger Miia Hyytinen-Oinas, huvudförtroendeman för Juko.

Visstidskontrakt förnyas inte

Enligt ett tidigare förslag skulle Soite spara sammanlagt 14 miljoner euro genom minskade personalutgifter och strukturella förändringar, bland annat nedläggningar av läkarmottagningar. Fullmäktige valde dock att inte genomföra alla planerade strukturella förändringar, vilket i stället innebär att sparbehovet inom personalen ökar.

Ifall det nya förslaget går igenom kommer samkommunen att spara sammanlagt cirka 6,5 miljoner i personalutgifter under 2020–2021.

– Det är svårt att se varifrån vi ska ta inbesparingarna som vi nu fordras göra. Vi har redan i många år använt osthyvelsmetoden för att spara, säger Sivula.

Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby.
Bildtext Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Soite har i dagsläget cirka tusen personer som är anställda som vikarier eller på visstidsavtal. Sparåtgärderna kommer antagligen att innebära att man inte förnyar de här arbetsavtalen.

Sivula berättar att man klarar sig med den nuvarande personalstyrkan bland annat genom att personalen byter eller gör extra skift.

– Inte kan vi hålla på så här hur länge som helst. Situationen som vi har haft med samarbetsförhandlingarna har gjort det ännu värre.

Tyngre arbetsbörda ett orosmoment

I en enkät som gjordes bland Soites personal i början av året kom det fram att fyra av fem anställda trivs med sitt arbete. Samtidigt var tre av fyra oroliga över att arbetsbördan ska bli för tung.

– Det är klart att om antalet vårdare minskar så kommer det att bli svårigheter överallt. Vi hoppas att beslutsfattarna ska blicka framåt på det sättet att personalen koncentreras till de platser där behovet finns, säger Hyytinen-Oinas.

Det viktigaste för oss som personal är att vi får behålla ett sjukhus med jour och en fungerande bashälsovård

― Monika Sivula

Som exempel nämner hon att rådgivningstjänster kan omfördelas från platser med färre barn till sådana där det finns fler.

– Skolad och utbildad personal är Soites viktigaste tillgång. Nu känns det som att vi måste kämpa hela tiden, säger Hyytinen-Oinas.

– Det viktigaste för oss som personal är att vi får behålla ett sjukhus med jour och en fungerande bashälsovård, tillägger Sivula.

Diskussion om artikeln