Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera riksdagskandidater tog emot olaglig valfinansiering

Från 2019
En väljare sätter sin röst i valurnan.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Pekka Tynell / Yle

Statens revisionsverk har fått klar sin revision över valfinansieringen i vårens riksdagsval. Där framgår att flera kandidater har tagit emot finansiering som är olaglig.

De riksdagskandidater som tog emot olaglig valfinansiering tog emot olagliga bidrag som var värda under 1 500 euro. Det betyder att bidraget och bidragsgivaren inte behöver anges i redovisningen.

– Det är inte tillåtet att ta emot bidrag till exempel om det inte går att ta reda på givaren. Stöd från utlandet får tas emot endast från enskilda personer och från sammanslutningar och stiftelser med samma ideologiska hållning som kandidaten, säger Pontus Londen som är ledande redovisningsrevisor på Statens revisionsverk.

Det förekom också några fall där kandidater hade tagit emot bidrag som var värda mer än det lagstadgade maximibeloppet på 6 000 euro.

Sammanlagt gällde redovisningsskyldigheten 277 personer, och 92 av dem var tvungna att korrigera eller komplettera sin redovisning på begäran av revisionsverket.

– Efter redovisningarna av valfinansieringen, inklusive tilläggsutredningarna, kompletteringarna och korrigeringarna, har revisionsverket inget att anmärka, säger Londen i pressmeddelandet från Statens revisionsverk.

Kampanjkostnaderna varierade stort bland de invalda och deras ersättare. Den dyraste kampanjen kostade 115 547 euro, och den billigaste 308 euro. Genomsnittskostnaden var 34 770 euro.

Diskussion om artikeln