Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skolelever i Lojo vill sortera och återvinna mera – nu ska det testas i daghem, skolor och Lojo stadshus

Från 2019
Övis sopsortering. Symbolerna är skapade av skolans bildkonstelever.
Bildtext Skoleleverna i Lojo vill att återvinning och sopsortering ska vara lätt. Det här är en arkivbild från Vasa övningsskola, där symbolerna har skapats av skolans bildkonstelever.
Bild: Daniela Näsman

Ett daghem, två skolor och stadshuset Monkola i Lojo kommer att ingå i ett pilotprojekt kring avfallssortering och återvinning.

Det tog sin tid, omkring ett och ett halvt år, men projektet är resultatet av att en grupp skolbarn i Lojo i maj 2018 lämnade in ett initiativ till beslutsfattarna i Lojo.

I initiativet efterlyste barnen en klar och redig avfallssortering i stadens skolor.

I Lojo har man något som kallas kvartfullmäktige, där en grupp femte- och sjätteklassare lär känna beslutsfattarnas värld och hur man kan påverka sin egen levnadsmiljö.

Eleverna efterlyser tydligt utmärkta sorterings- och återvinningskärl i skolornas matsalar. Dessutom vill skoleleverna ha sopkärl på skolgårdarna för att det ska se snyggt ut och kännas trivsamt att vistas på skolgården.

Nämnden för serviceproduktion i Lojo beslöt i början av december (4.12) att daghemmet Vieremän päiväkoti, skolorna Pusulan koulu och Nummen yhtenäiskoulu samt stadshuset Monkola ska delta i projektet.

Stadshuset i Lojo är rött och vitt.
Bildtext Också de som jobbar i stadshuset Monkola i Lojo ska bli (ännu) bättre på att sortera återvinnbara sopor.
Bild: Yle/Marica Hildén

Orsaken att valet föll på dessa beror på geografisk spridning, åldersfördelning och god synlighet.

Nämnden anser att det är viktigt att inte allt sker i centrum av Lojo och att man satsar speciellt på yngre Lojobor som är framtidens experter på återvinning.

Meningen är också, eftersom det är fråga om ett pilotprojekt, att det ska bli en fortsättning och vidareutveckling av återvinning och sortering i Lojo.

Lojo hör till nätverket kolneutrala kommuner Hinku och har förbundit sig till att skära ner växthusgasutsläppen med 80 procent fram till år 2030.

Diskussion om artikeln