Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Alla sektorer i Kaskö uppfyller inte sparmålet – budgeten visar underskott på halv miljon euro

Från 2019
En gata i Kaskö med trähus på båda sidorna. En ensam cyklist skymtar fram på vägen.
Bildtext Nu blir det samarbetsförhandlingar med hela Kaskö stads personal.
Bild: Yle/Juho Teir

Kaskö stads budget för nästa år visar ett underskott på en dryg halv miljon euro. Styrelsen godkände budgeten trots att man blev ungefär 400 000 euro från det uppsatta målet.

Tanken var att alla sektorer inom staden skulle spara 10 procent i nästa års budget och ärendet återremitterades redan en gång i stadsstyrelsen då alla sektorer inte uppnådde målet.

Då stadsstyrelsen tog upp ärendet igen på onsdagens möte klubbades budgeten igenom, trots att sektorn för grundtrygghet inte klarade av sparmålet.

Grundtrygghetsnämnden hade tidigare konstaterat att det inte finns nya inbesparingar förutom de redan gjorda att hitta inom ramarna för det nuvarande servicesystemet.

Därav visar Kaskös budget för nästa år ett underskott på 0,54 miljoner euro.

– Har vi tur klarar vi oss bra på det som vi har i budgeten, men man vet aldrig hur det blir med specialsjukvården. Vi är sårbara då det gäller sådana saker, säger stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP).

Inleder samarbetsförhandlingar

I och med den skrala ekonomin beslöt stadsstyrelsen att inleda samarbetsförhandlingar.

Samarbetsförhandlingarna gäller samtliga stadens anställda och Mangs säger att man siktar på att förhandlingarna ska vara klara före slutet av februari nästa år.

Genom förhandlingarna vill man skära bort mellan 10 och 20 årsverken. Staden har i nuläget cirka 90 anställda.

Enligt Mangs måste budgeten antagligen tas upp på nytt på nästa års sida efter att samarbetsförhandlingarna är genomförda.

Fullmäktige tar upp fusionsfrågan på nytt

Samtidigt pågår fortfarande processen kring en möjlig fusion med Närpes. Fullmäktige sade redan nej till en fusion efter att fråga om jäv kom att avgöra fusionsbeslutet.

Detta beslut får dock tas om efter att Kommunförbundets jurister i ett utlåtande konstaterat att det inte förelåg jäv.

Fullmäktige behandlar fusionsfrågan på nytt på sitt nästa möte den 10 december.

Diskussion om artikeln