Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Debatt om homeopati i Tyskland – ska sjukförsäkringen verkligen ersätta alternativ medicin utan vetenskapliga belägg?

Från 2019
Tyska apoteksmuseet i Heidelberg
Bildtext Homeopati kan vara lockande då vanliga mediciner inte känns rätt. Tyska apoteksmuseet i Heidelberg
Bild: Yle / Johnny Sjöblom

I Tyskland pågår som bäst en kritisk diskussion om alternativmedicinen homeopati. Många frågar sig hur det är möjligt att sjukförsäkringen fortsätter att betala för behandlingar som det inte finns några vetenskapliga belägg för.

Diskussionen startades den här gången av de gröna.

Att undvika en strid till varje pris. Det var målet på de grönas partikongress för några veckor sedan.

Inom partiet finns nämligen många som talar för homeopatin som alternativ behandlingsform, medan i synnerhet en stor del av de yngre partimedlemmarna vill att de gröna ska gå på distans.

Den här gången blev det ändå inga beslut.

En kommission, ledd av partichefen Robert Habeck, ska nu fundera vidare på hur partiet ställer sig till homeopatin, men diskussionen i Tyskland är i full gång igen.

Tvivel på resultaten

– Som väl de flesta andra sökte jag mig till homeopatin då jag var besviken över skolmedicinen och tyckte att den inte hjälpte. I stället kände jag att de homeopatiska preparaten i den stunden fick mig att må bättre.

Så beskriver läkaren Natalie Grams hur hon själv hittade homeopatin.

Jag träffar Grams på ett café i hennes hemstad Heidelberg där hon tidigare hade en mottagning specialiserad på homeopati. I dag är hon en av de synligaste homeopatikritikerna i Tyskland.

Natalie Grams är en av de mest kända homeopatikritikerna i Tyskland
Bildtext Natalie Grams hade tidigare en mottagning som specialiserade sig på homeopati men är i dag känd i Tyskland för sin hårda homeopatikritik. Hon
Bild: Yle / Johnny Sjöblom

– Jag ville skriva en bok för att tysta dem som kritiserar homeopatin. Under processens gång började jag ändå allt mer tvivla på om de resultat jag såg hos mina patienter verkligen hängde ihop med behandlingen.

Grams kom till en helt annan slutsats och hennes bok blev till slut en kritik av behandlingsformen.

– Jag insåg att mina patienter inte mådde bättre av själva behandlingen, utan av att jag hade tid för dem och för att jag lyssnade på vad de hade att berätta. De upplevde en placeboeffekt och de levde dessutom i en mycket stark förhoppning om att behandlingen verkligen fungerar.

Jag insåg att mina patienter inte mådde bättre av själva behandlingen men nog av att jag gav dem tid och lyssnade på dem

Natalie Grams

– I det här skedet såg jag det som ansvarslöst att fortsätta med homeopatin. Det fanns och finns ju inga vetenskapliga belägg, allt bygger på en upplevd känsla av att det fungerar, säger Grams.

”Måste bli ett slut på ersättningarna”

Trots att det inte finns några vetenskapliga bevis för att behandlingen fungerar väljer ändå miljontals tyskar att helt eller delvis låta sig behandlas homeopatiskt.

Helt konkret betyder det här att man mot sjukdom tar preparat vars verksamma ämnen ska framkalla liknande symtom som de symtom som ska botas.

Preparaten ska därtill vara möjligast mycket utspädda.

Homeopatin utvecklades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann för 200 år sen och i Tyskland har den i dag vissa specialrättigheter som behandlingsform.

Nätverket som jag jobbar för har klara politiska mål och det är bland annat att sätta punkt för den här särbehandlingen.

– Det gäller bland annat för de homeopatiska preparat som - i motsats till vanliga läkemedel - inte behöver genomgå några tester där det kontrolleras om de har någon verkan. Vi vill också ha preparaten bort från apoteken, säger Grams.

Tyska apoteksmuseet i Heidelberg
Bildtext Miljontals tyskar låter sig helt eller delvis behandlas homeopatiskt. Tyska apoteksmuseet i Heidelberg
Bild: Yle / Johnny Sjöblom

Därtill motsätter man sig också att tyska sjukförsäkringskassor fortsättningsvis ersätter kostnader för behandling och preparat. Det här är en fråga som diskuteras intensivt just nu.

– Jag anser att det är helt fel att behandlingarna ersätts eftersom det lätt ger människor en bild av att homeopatin ändå på något sätt måste fungera när man nu en gång betalar för det.

– I synnerhet som man annars sparar pengar överallt, säger Grams.

Gröna hänvisar till vetenskap när det passar dem

Från kassornas sida har man bland annat försvarat ersättningarna med att homeopatin får många av patienterna att känna att de mår bättre. Något som också kassorna vinner på.

– Att må bra är inte medicin utan "wellness", och tycker man att homeopatin får en att må bättre kan man betala för den själv. Det är inte kassornas lagstadgade uppgift.

Och det är just de här ersättningarna som också en del av de gröna nu vill få ett slut på, precis som i grannlandet Frankrike.

Där bestämde man i somras att alla ersättningar för homeopatisk behandling kommer att ta slut i början av år 2021.

Tyska apoteksmuseet i Heidelberg
Bildtext Homeopatiska preparat behöver - i motsats till vanliga läkemedel - inte genomgå några tester. Tyska apoteksmuseet i Heidelberg
Bild: Yle / Johnny Sjöblom

Grams efterlyser mer ansvarstagande just från de gröna. Enligt henne kan man inte till exempel i klimatfrågan benhårt hänvisa till vetenskapen men strunta i det då det gäller homeopatin för att undvika konflikt med en del väljare.

– Homeopatin är inte bara ett problem när det gäller hälsovården utan också ett problem i tider av växande populism.

– Också här är det viktigt att skilja på fakta och fejk. Att tänka rationellt och kritiskt och att inte blint tro på allt som skrivs på nätet, säger Grams.

Mordhotad

Och det som skrivs om Natalie Grams på nätet är inte alltid vacker läsning.

– Då jag själv höll på med homeopati uppfattade jag de här människorna som kärleksfulla och toleranta. Men efter att jag tog steget över till den andra sidan har jag framför allt blivit överraskad av hur fylld av hat, aggression och elakhet den här gruppen egentligen är.

– Det sprids hat och lögner om mig och jag har till och med mordhotats, säger Grams, som för sin egen säkerhet har börjat undvika att hålla offentliga föredrag på ämnet.

På vissa punkter tycker hon ändå att skolmedicinen kunde ta efter homeopatin; att ställa patienten i centrum och skänka honom eller henne mer tid och uppmärksamhet.

I övrigt ser hon att homeopatin inte har någon plats inom den hälsovård som skattebetalarna bekostar.

– Jag ser i dag på homeopatin som något av en religion och det kommer väl alltid att finnas folk som har en mycket stark tro på dess verkan.

– Men medicin har inget med tro att göra. Därför måste homeopati och medicin klart gå skilda vägar, säger Natalie Grams.

Diskussion om artikeln