Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Partierna i den avgångna regeringen säger ja till fortsatt regeringssamarbete under ledning av SDP

Från 2019
Uppdaterad 07.12.2019 17:56.
Antti Rinne under presskonferensen den 3 december då han avgick
Bildtext Antti Rinne under presskonferensen den 3 december då han avgick.
Bild: Lehtikuva

Riksdagsgrupperna för de fem parter som medverkade i statsminister Antti Rinnes (SDP) regering har svarat jakande på de två frågor Rinne ställde i egenskap av regeringssonderare.

Rinne ville ha svar på frågan om partierna accepterar det nuvarande regeringsprogrammet som sådant som regeringsprogram också för den nya regeringen.

Den andra frågan är om partiet i fråga är redo att vara med i en majoritetsregering som leds av Socialdemokraterna och om partiet i så fall har några tröskelfrågor.

Socialdemokraternas riksdagsgrupp svarade kort och gott ja på båda frågorna. Också Vänsterförbundets riksdagsgrupp svarade ja på frågorna.

Centerns riksdagsgrupp svarade jakande och framhöll i svaret på den andra frågan att Centern anser att Finland så snabbt som möjligt bör få en funktionsduglig och trovärdig regering.

De gröna svarade ja på båda frågorna och säger att deras knäckfråga är att man håller fast vid allt som partierna kom överens om i Rinnes regering och att man vid regeringsförhandlingarna inte öppnar några nya frågor rörande innehållet.

Svenska folkpartiets riksdagsgrupp svarade ja på frågorna och byggde ut svaren något. SFP framhöll att regeringsprogrammet mål om en sysselsättningsgrad på 75 är och en offentlig ekonomi som är i balans 2023 är mycket viktiga frågor.

SFP meddelar att partiet inte har några knäckfrågor, men att regeringen Rinnes regeringsprogram måste följas till alla delar.

Oppositionspartierna svarar nej och ställer villkor

Sannfinländarnas riksdagsgrupp godkänner inte regeringsprogrammet.

Sannfinländarna är beredda att delta i en SDP-ledd majoritetsregering, men ställer vissa villkor, bland dem att politiska beslut inte får försvaga den inhemska industrin och företagens verksamhetsförmåga.

Regeringsprogrammet duger inte heller för Samlingspartiets riksdagsgrupp. Samlingspartiets knäckfrågor är de samma som partiet lade fram under regeringsbildningen i april i år. En av knäckfrågorna handlar om att stärka den offentliga ekonomin.

Kristdemokraterna svarar nekande på Antti Rinnes frågor.

Rörelse Nu svarar att partiet inte deltar i regeringsbildningen.

Snabba förhandlingar om programmet

Antti Rinne kommer att träffa riksdagsgrupperna klockan 9–14 på söndag och 14.15 kommer han att informera om resultatet av samtalen.

Klockan 15 förhandlas det om regeringsprogrammet. Förhandlingarna är troligen snabbt avklarade i och med att partierna i den avgångna regeringen godkänner det gamla regeringsprogrammet.

På söndag kväll väljer Socialdemokraterna sin statsministerkandidat. Efter det beslutet kommer kandidaten, partistyrelsen och riksdagsgruppen att samlas till möte för att föreslå namnen på partiets tilltänkta ministrar. Det här förslaget kommer sedan att behandlas i partifullmäktige.

Centern fattar på söndagen sitt beslut om eventuell regeringsmedverkan. De övriga partierna i den avgångna regeringen fattar beslutet på måndag.

Diskussion om artikeln