Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsket ska iståndsättas

Från 2006

Lappträsket, det vill säga pärlan i Lappträsk kommun, mår dåligt. Men nu startar ett projekt för att rädda träsket, som bara blir frodigare och växer år från år igen. Lappträsk kommun driver tillsammans med
Nylands miljöcentral och Östra Nylands förbund
projektet Iståndsättning och planer för användningen av Lappträsket.

Alla som utnyttjar träsket,
såväl Lappträskbor som fritidsbosatta,
markägare och företag
har nu möjlighet att delta i planeringen av
åtgärder och den framtida användningen av Lappträsket.
Utredningsskedet beräknas kosta 150 000 euro,
varav Lappträsk kommun står för drygt hälften och återstoden
bekostas med olika stöd.

(Av Östnyland)