Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kuvituskuva

Föräldrarna tillät inte sin 15-åriga dotter könskorrigerande behandling - barnet omhändertogs och testosteronbehandlingen inleddes

Finländska föräldrar förlorade vårdnaden om sin minderåriga dotter då de inte lät henne påbörja hormonbehandlingar för att korrigera sitt kön. Enligt Seta är det barnskyddets skyldighet att hjälpa om barnets bästa åsidosätts.

Från 2019

Inte längre er dotter

Finländska Niina visar ett videoklipp på Nea. I det tittar Nea rakt in i kameran och säger att det här är ett röstprov: “Så här låter jag sex månader efter att jag började med testosteron”.

- Jag kan inte titta på det här, säger pappa Kari och lämnar rummet.

Myndigheterna har omhändertagit deras barn, eftersom de ställde sig kritiska till barnets önskan att korrigera sitt kön. Familjen bor i ett annat EU-land.

Så här gjordes artikeln

Kari, Niina och Nea är inte familjemedlemmarnas riktiga namn. För att skydda Nea och den övriga familjen vill inte familjen gå med sina riktiga namn. Redaktionen har gått med på det här eftersom ämnet är känsligt.

MOT träffade föräldrarna i deras hem i ett annat EU-land och bekantade sig med dokumenten från myndigheterna gällande fallet. MOT har inte intervjuat Nea.

Nea och föräldrarna har ingen kontakt. Föräldrarna vet inte heller exakt var hon är placerad och har inte hennes kontaktuppgifter med hjälp av vilka Nea kunde nås. Nea identifierar sig nuförtiden som man och använder inte heller det namn som familjen kallar henne för.

Helt förändrad redan

Nea omhändertogs för första gången som femton år gammal. Lite över ett år senare inledde hon hormonbehandlingen för att korrigera sitt kön.

Då vi intervjuar föräldrarna har de inte träffat Nea på flera månader.

- Hon låter redan helt annorlunda, säger Niina om videon.

Testosteronet har gjort Neas röst mörkare och hon har gått upp i vikt. Hårväxten har blivit kraftigare.

- Utan att överdramatisera så kan man säga att då rösten, utseendet och personligheten förändras så är det som om de hade dödat vårt barn, säger Kari.

Nea vill börja hormonbehandling genast

Allt började för två somrar sedan då familjen flyttade utomlands.

Nea som då var femton år gammal sade att hon är en pojke och född i fel kropp.

- Hon sa att hon ville börja hormonbehandling genast och senare operera bort brösten, berättar mamma Niina.

Det kom som en chock för föräldrarna även om de hade lagt märke till att Nea hade börjat klä sig annorlunda.

- Från att ha klätt sig väldigt provokativt och feminint bara några månader innan hade hon nu börjat använda mer maskulina kläder precis som de andra i hennes nya kompisgäng.

Niina försökte lugna sin dotter. Det hör till att man i puberteten söker sin identitet. Hon berättar att hon sade till sin dotter att det är ingen lätt process att byta kön, det kräver noggranna och tidskrävande utredningar.

- Hon var ju bara femton år, vi kunde inte gå med på att hon börjar använda hormoner, säger Niina.

Enligt mamman blev Nea arg och sade att föräldrarna inte fattade någonting.

Några veckor senare tog polisen kontakt. Neas kompis hade med hennes samtycke gjort en brottsanmälan på Niina och Kari.

- Det är klart att det kändes illa att ens egen dotter gör så här men det värsta var att myndigheterna gick med på det. Vi var naiva och trodde att läkarna och myndigheterna skulle vara vettiga. Det var ett stort misstag, säger Kari.

I det ifrågavarande EU-landet ser lagarna i princip ut som i Finland. Man måste gå igenom långa och noggranna undersökningar för att få en diagnos, och vården kan påbörjas först efter att två läkare har bekräftat den. Föräldrarna ska också höras i processen.

Läkarens uppgift är att bedöma om könskorrigering är rätt lösning

På transpolikliniken för unga vid Tammerfors universitetssjukhus säger professorn i ungdomspsykiatri och överläkaren Riittakerttu Kaltiala att hon inte känner till det här fallet. Enligt henne skulle myndigheterna i Finland knappast agera på samma sätt.

Också i Finland är en stor del av de unga som söker sig till könsbekräftande utredningar biologiska flickor.

- Vi ser många fall där unga biologiska flickor ganska plötsligt börjat identifiera sig med det motsatta könet och hoppas att en könskorrigering ska vara lösningen på deras problem, säger Kaltiala.

Kaltialas uppgift är att avgöra om de unga drar nytta av transvården. Enligt henne finns många fall där det är motiverat men det finns också många ungdomar som mår psykiskt dåligt.

- Många är sköra och deras identitet och personlighet är inte fullt utvecklad än, säger Kaltiala. I de fall måste man utreda vad illamåendet beror på.

En del unga har övat på vad de ska säga

Under de senaste åren har antalet remisser till transpolikliniken ökat explosionsartat. På bara sex år har antalet unga som söker vård fyrfaldigats och ingen vet riktigt varför.

Tidigare år kontaktades transpoliklinikerna främst av föräldrar som var oroade över att deras söner uppförde sig på ett sätt som uppfattades som feminint.

Nu är de flesta som kommer till oss biologiska flickor som upplever sig ha en maskulin identitet

Riittakerttu Kaltiala

Enligt Kaltiala kan ökningen delvis förklaras med att medvetenheten har ökat och samhället har blivit mer tolerant. Men hon tror att också att sociala nätverk har en stor betydelse.

- Vi märker på mottagningen hur ungdomarna har planerat vad de ska svara då de blir ställda frågor. Det är väldigt oroväckande. Det är frågan om allvarliga saker då man gör oåterkalleliga ingrepp på en frisk kropp.

Kaltiala har till och med märkt att det från vissa orter eller från vissa skolor finns flera ungdomar som söker sig till transpolikliniken. Gemenskapen är viktig för de unga, de vill höra till ett sammanhang , säger hon.

Kom som överraskning för föräldrarna

Föräldrarna upplever att deras barns tankar om att korrigera sitt kön kom plötsligt.

Åt myndigheterna har Nea ändå sagt att hon alltid känt sig som en pojke.

Setas ordförande Sakris Kupila konstaterar att nyheten kan komma som en överraskning för familjen trots att barnet har funderat på saken länge.

Det yttre berättar inte mycket om hur en människa känner sig

Sakris Kupila

Enligt överläkaren vid de ungas transpoliklinik vid Tammerfors Universitetssjukhus, Riittakerttu Kaltiala, förhåller sig föräldrarna ibland kritiskt till de ungas vilja att påbörja könskorrigerande behandling även om den unga skulle dra nytta av behandlingen.

Neas föräldrar i sin tur tror att de nya kompisarna hade lärt dottern vad hon skall berätta för myndigheterna och uppmuntrat henne att bryta med sin familj.

MOT har bekantat sig med dokumenten gällande Neas fall. I rapporterna från det första barnhemmet där Nea placerades nämns att vännerna uppmuntrade henne att bryta kontakten med sina föräldrar.

Brottsanmälde sina föräldrar

Efter att Nea hade blivit omhändertagen den första gången och bott på barnhem i ett par månader flyttade hon hem tillbaka.

Vi har inte ifrågasatt att hon inte skulle uppleva sig vara en pojke. Vi har ifrågasatt om vården är rätt lösning för henne

Föräldrarna föreslog då att familjen skulle återvända till Finland efter att skolterminen var slut och Nea kunde gå på undersökningar där.

- Vi har inte ifrågasatt att hon inte skulle uppleva sig vara en pojke. Vi har ifrågasatt om vården är rätt lösning för henne. Hon är en ung flicka i en känslig ålder och med psykiska utmaningar.

Det föräldrarna krävde av Nea var att hon skulle bryta med sina gamla vänner. Men enligt föräldrarnas uppfattning gjorde hon inte det.

Samma dag som skolan slutade gick hon till polisstationen tillsammans med en representant från den lokala transorganisationen och brottsanmälde föräldrarna.

Kort efter det fick Nea en diagnos och kunde påbörja vårdprocessen. Rättsprocessen gällande vårdnaden var då ännu på hälft. Beslutet om vården gjordes utan att föräldrarna hördes.

- Nu har hon använt testosteron i åtta månader, berättar föräldrarna.

Enligt Setas ordförande Sakris Kupila är det myndigheternas uppgift att blanda sig, om barnets bästa kräver det.

- Barnskyddets primära mål är att försäkra barnets välmående och hjälpa till exempel då ett barn är i fara att bli förbisett eller då det finns allvarliga problem i relationen mellan föräldrarna och barnet, säger Kupila.

Ingen kontakt men dörren står öppen

Nea håller inte kontakt med familjen. Föräldrarna har träffat henne några gånger av en slump.

- Hon undviker oss med blicken, säger föräldrarna.

Föräldrarna upplever att processen inte har gått så som den borde ha gått. De vände sig till de finländska myndigheterna för att få hjälp, men eftersom det är frågan om ett annat EU-land, kan Finland inte blanda sig.

Nu har Niina och Kari bestämt sig för att lägga ner rättsprocessen gällande vårdnaden. Deras dotter är snart myndig. Dessutom har Nea redan påbörjat behandlingen och vissa förändringar är oåterkalleliga.

- Vi har ändå sagt till henne att dörren alltid står öppen om hon vill återvända hem.

Här hittar du artikeln på finska.

Redaktör:
Jessica Stolzmann
Bilder: Anna Stolzmann
Layout: Riikka Kurki
Priducent: Hanna Takala

Jag vill inte vara flicka - Spela upp på Arenan