Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Populärt videospel målar upp en dystopisk post-brexit-värld - den brittiska spelindustrin fruktar en nästan likadan mardröm om landet lämnar EU

Från 2019
Bilden föreställer ett videospel som fokuserar på de negativa konsekvenserna av brexit
Bildtext Videospelet Not tonight gestaltar ett Storbritannien efter brexit då kaos råder. Spelbranschen befarar att EU-utträdet kommer att leda till stora försämringar.
Bild: @Panicbarn

Spelindustrin i Storbritannien oroar sig över kompetensflykt om EU-utträdet blir av. Brexit är en pågående mardröm säger spelutvecklaren Timothy Constant.

Manchester

Gränserna till Storbritannien har stängts och personer av europeiskt ursprung har drivits på flykt.

De få EU-medborgarna som finns kvar i Storbritannien får kämpa för sitt uppehälle i klorna på en ytterhögerregering.

Videospelet Not tonight som gavs ut i fjol målar upp en dystopisk bild av Storbritannien efter brexit.

Spelet är en reaktion på den invandringskritiska retorik som användes inför brexitomröstningen. Vi ser att denna retorik återkommer inför veckans parlamentsval

Timothy Constant, kreativ direktör, Panic Barn

Trots att spelet är en mardrömslik satir så saknas inte beröringspunkter till verkligheten.

- Brexit är en pågående mardröm. Tillsvidare har ingen lyckats presentera giltiga orsaker för brexit med undantag för oneliners som bara är nonsens, skriver spelutvecklaren Timothy Constant i ett e-postsvar.

- I efterhand är det ännu mer uppenbart att de enda som gynnas av brexit är institutioner och individer som har de finansiella resurser som krävs för att dra nytta av situationen.

- Spelet är också en reaktion på den invandringskritiska retorik som användes inför brexitomröstningen. Vi ser att denna retorik återkommer inför veckans parlamentsval.

Dystopisk vision av framtidens Storbritannien

Trots att spelet i grunden är en mardrömslik satir så tangerar man också aktuella samhällsproblem i dagens Storbritannien, förklarar Constant.

- Vi kommer inte att tvinga människor från Europa att flytta eller att ta emot underordnade jobb men vi tangerar också förstörelsen av det nationella hälsovårdssystemet som pågår som bäst enligt mångas förmenande.

- Inkomstklyftan som i första hand skapade de rätta förutsättningarna för brexitomröstningen kommer naturligtvis att öka, speciellt vid ett avtalslöst utträde.

screenshot från videospelet Not tonight
Bildtext Även om spelet Not tonight är satir så ligger det en gnutta sanning bakom idén, berättar spelutvecklaren Timothy Constant.
Bild: @panicbarn

Spelbranschen fruktar kompetensflykt efter brexit

Riktigt så illa blir det kanske inte efter brexit medger Simon Smith som är ordförande för spelbranschen i Manchesterregionen.

Det är ändå mycket som oroar Smith och många av hans kolleger. Rekryteringen av kompetent arbetskraft hör till de främsta orosmomenten.

- Hittills har vi haft fri rörlighet inom Europa som gjort det möjligt för oss att anställa begåvade programmerare och artister enkelt från olika delar av Europa, förklarar Smith.

Efter brexit är det ingen som vet hur det kommer att gå för de tusentals EU-medborgare som jobbar inom spelutvecklingen.

- Allt är mycket förvirrat just nu, ingen vet riktigt vad det är som händer.

Spelutvecklaren Simon Smith. På bilden har han på sig ett par 3D-glasögon.
Bildtext Spelutvecklaren Simon Smith befarar att brexit kommer att leda till kompetensflykt.
Bild: Rikhard Husu

Växande industri som drar in miljarder

Spelbranschen i Storbritannien går bra för tillfället. Över 2 000 bolag verkar inom spelbranschen. Värdet av den sammanlagda försäljningen var i fjol fyra miljarder euro.

Ungefär 50 000 personer jobbar med spelutveckling i Storbritannien. En tredjedel av dem kommer från något annat EU-land än Storbritannien.

Simon Smith säger att den utländska arbetskraften är en stor tillgång för branschen.

- Den kulturella diversiteten är viktig. En av fördelarna med EU är att man överbryggar kulturella klyftor. Om vi har människor som jobbar i vårt land från olika delar av EU kan de bidra kulturellt till våra spel.

Kulturell mångfald ger bättre spel

Det gäller att vara lyhörd för kulturella skillnader då man utvecklar spel: en lösning som känns logisk för en brittisk kund är kanske inte det för en kund i Spanien eller Polen.

Därför är en mångsidig kulturell bakgrund en fördel då man utvecklar spel, förklarar Smith.

Vi är ett litet land på 65 miljoner människor och det är svårt för oss att konkurrera och hålla på våra rättigheter jämfört med om vi hör till EU

Simon Smith, ordförande för Gameopolis

Nu får anställda från EU-länder ändå leva i osäkerhet vad framtiden beträffar, fortsätter Smith.

- Kommer de att stanna i Storbritannien eller kommer de att söka sig till andra delar av Europa. Kommer vi att kunna ersätta dem?

Företag går miste EU-stöd

Tillgången på kompetent arbetskraft är inte det enda som oroar inom spelbranschen.

I och med brexit kan små- och medelstora spelbolag i Storbritannien också att gå miste om EU-stöd för kreativa näringar.

- Dessa stöd kommer att försvinna och vi vet inte om de kommer att ersättas av andra (stöd) från den brittiska regeringen.

Brexit ser också ut att leda till att Storbritannien hamnar utanför EU:s inre marknad för varor och tjänster.

Detta gäller även den digitala marknaden där många storbolag lär prioritera EU:s normer och standarder framom brittiska.

- Vi är ett litet land på 65 miljoner människor och det är svårt för oss att konkurrera och hålla på våra rättigheter jämfört med om vi hör till ett block på 500 miljoner människor, säger Smith.

Man som spelar mobilspel.
Bildtext Den brittiska spelbranschen omsätter i dagens läge miljarder.
Bild: RUNGROJ YONGRIT

Osäkerheten får företag att flytta

Osäkerheten kring framtiden är en black om foten för spelindustrin i Storbritannien.

- Vi vet inte om vi kommer att få ett hyfsat handelsavtal till exempel med USA som är en stor marknad för videospel. Vi vet inte ens hur vårt avtal med EU kommer att se ut eftersom brexit inte har hänt ännu, säger Simon Smith.

Varför skulle ett internationellt företag öppna ett nytt kontor i Storbritannien om man inte vet hur förhållandet mellan Storbritannien och EU kommer att se ut

Simon Smith, ordförande för Gameopolis

Att förbereda sig för de olika brexitscenarierna är både tidskrävande och dyrt, konstaterar Smith.

- Det är ett slöseri med pengar som vi kunde använda för andra nyttiga ändamål inom vår bransch eller landet som helhet.

En del företag väljer att ta det säkra före det osäkra. Smith berättar om ett brittiskt spelbolag som valde att flytta sin verksamhet till München. Konkurrensen inom EU är hård.

- Jag får reklam på Linkedin och Twitter från Hamburg, Düsseldorf, Paris, Sverige - olika länder som säger: "Kom och etablera ditt företag i vårt land."

Vem vågar investera i Storbritannien?

Det är inte enbart hjärnflykten från Storbritannien som oroar spelutvecklaren Simon Smith.

Han frågar sig också hur det ska gå med investeringarna till Storbritannien efter brexit.

- Varför skulle ett internationellt företag öppna ett nytt kontor i Storbritannien om man inte vet hur förhållandet mellan Storbritannien och EU kommer att se ut under de kommande åren.

- Så jag tror att vi kommer att få fler och fler företag som överväger att flytta medan andra låter bli att etablera sig här.

Bristande förståelse för spelbranschens behov

Enligt Simon Smith finns det bland de brittiska beslutsfattarna inte en tillräcklig förståelse för spelbranschens behov.

Smith gör en jämförelse till den brittiska fiskerinäringen som blivit en symbolfråga i brexitdebatten, trots att det handlar om en liten näringsgren i jämförelse med spelindustrin.

- Jag tror inte att politikerna förstår sig på spelindustrin eftersom vi är en ny industri i motsats till fiske och jordbruk som förekommit i tusentals år.

- Inom spelindustrin har vi alltid upplevt att politikerna ignorerat oss, så brexit är inte nytt. Vi har känt oss ignorerade fast vi gjort mycket pengar.

Diskussion om artikeln