Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Blivande skogsbruksingenjörer lär sig avverka skog utan kalhyggen i Raseborg

Från 2019
Uppdaterad 16.12.2019 09:55.
Här ska skogen förnya sig själv och avverkas utan kalhyggen - Spela upp på Arenan

Med en ny kurs som heter alternativ skogsskötsel ska de som studerar till att bli skogsbruksingenjörer vid Yrkeshögskolan Novia lära sig att tjäna skogsägare som vill undvika kalhyggen i sin skog.

Det är grönt och friskt i skogen den här dagen. Det minimala ljuset som kommer igenom det tjocka molntäcket gör att den gröna och bruna färgen i mossan nästan lyser.

Studerande går runt och tittar på skogsskiftet. De diskuterar olika trädslag, plantor, jordmån, vattenmängd och sådant som blivande skogsbruksingenjörer måste ha koll på.

Uppdraget är att ändra strategi i den här skogen i Trollböle i Ekenäs. Skötseln ska ändras från ett traditionellt skogsbruk med kalhyggen till kontinuerlig beståndsvård.

Studerande på Novia i skogen.
Bildtext Studerande Robert Hansson och Axel Öhman.
Bild: Yle/ Johan Gullmets

- Vi ska kunna erbjuda alternativ åt skogsägaren och veta vad vi pratar om när vi är färdiga skogsbruksingenjörer, säger studerande Robert Hansson.

- Det finns en stigande efterfrågan på alternativa skogsbruksmetoder. Vi måste veta hur vi kan få igång den naturliga föryngringen i olika jordmåner, säger studerande Axel Öhman.

Reagerade på samhällsdebatten

Förutom det här skogsområdet i Trollböle ska även ett annat område i Malmkulla i Karis skötas på ett alternativt sätt inom ramen för kursen i alternativ skogsskötsel.

- Vi har i år beslutat att lyfta in kontinuerlig beståndsvård i den här kursen för att det pratas så mycket om den i samhället och i branschen över huvud taget, säger Romi Rancken som håller i den nya kursen.

Romi Rancken i skogen.
Bildtext Romi Rancken är forstmästare och undervisar på yrkeshögskolan Novia.
Bild: Yle/ Johan Gullmets

Han poängterar att det är viktigt att de studerande är up-to-date med förväntningar som ställs på skogsbruket och på de människor som är aktiva inom skogsbruket.

- I och med att vi har fått en diversifiering bland skogsägarna, det vill säga olika slags skogsägare som förväntar sig olika saker av sin skog, så behövs det skogsutbildade människor som kan sköta skogen på många olika sätt.

Träden ska fällas med skogsmaskin

Tidigare i höst debatterade fullmäktige i Raseborg om att övergå till kontinuerlig beståndsvård i stadens 4 000 hektar skog.

Förslaget gick inte igenom men debatten visar på ett behov av faktaunderlag som man kan enas om. Förhoppningsvis kan den här kursen bidra till det.

Carl-Johan Jansson undervisar i skogen.
Bildtext Carl-Johan Jansson är skogsbruksingenjör på Raseborgs stad.
Bild: Yle/ Johan Gullmets

- Vi har ju redan sysslat med kontinuerlig beståndsvård i tätortsnära skogar och rekreationsskogar och det fungerar bra som landskapsvård, säger stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson som står för den praktiska biten av undervisningen.

Den avverkningen har gjorts med motorsåg. Nu är ambitionen att sköta avverkningen med skogsmaskin.

- Och där har vi en väldigt stor utmaning som vi nu vill se hur fungerar.

Hur kommer träden som blir kvar i skogen att skadas när intilliggande träd fälls för avverkning? Och hur väl kommer skogen att anpassa sig till förändringen? Vilka metoder fungerar bäst på vilka områden?

Det här är frågor som de studerande får fördjupa sig i med de här två skogsområdena som praktiska forskningsmiljöer.

Diskussion om artikeln