Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholmare tjänade stora pengar på att sälja Onecoin-utbildningar – dömdes till villkorligt fängelsestraff

Från 2019
Uppdaterad 11.12.2019 09:56.
En ung man sitter på en stol i en rättssal, ryggen mot betraktaren. Han står åtalad för grovt skattebegrägeri i vad som är Finlands första Onecoin-rättegång.
Bildtext Korsholmaren stod åtalad för grovt skattebedrägeri i vad som är Finlands första Onecoin-rättegång.
Bild: Yle/Anna Kurtén

En man från Korsholm dömdes på tisdagen till åtta månaders villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri i Österbottens tingsrätt. Mannen tjänade 185 000 euro på att sälja Onecoins utbildningspaket och hemlighöll inkomsterna för skattemyndigheterna.

Den första finländska Onecoin-rättegången hölls i Österbottens tingsrätt på tisdagen. En korsholmare stod åtalad för grovt skattebedrägeri.

Under skatteåret 2015 tjänade mannen stora summor pengar på att sälja Onecoin-utbildningspaket.

Redovisade för låga inkomster

Enligt åklagaren tjänade den åtalade under skatteåret 2015 drygt 185 000 euro på handeln med Onecoin. Hans beskattningsbara inkomster var 137 435 euro.

Den åtalade lät ändå bli att meddela skatteförvaltningen om sina försäljningsinkomster från handeln med Onecoin och därför var hans personliga skatter år 2015 nästan 70 000 euro för låga.

Flickorna vid disken sa att de inte vet hur det här ska beskattas

― Den åtalade i rätten

Den åtalade bestred åtalet och sa att han aldrig hade för avsikt att inte deklarera inkomsterna. Han medgav ändå i rätten att han borde ha förstått att inkomsterna skulle deklareras och beskattas.

Blev Onecoin-värvare 2015

Korsholmaren blev involverad i Onecoin år 2015. Han såg det som nätverksförsäljning i stil med Tupperware.

- Jag tyckte det lät som ett intressant koncept, sa han i rätten.

Mannen hade också tidigare provat på nätverksförsäljning men hann aldrig tjäna några pengar på det. Onecoin skulle visa sig vara betydligt mer lukrativt för honom.

Under skatteåret 2015 håvade mannen in anmärkningsvärt stora inkomster på att sälja Onecoins utbildningspaket och värva nya medlemmar.

Han höll informationstillfällen och tog emot betalningar från privatpersoner och provisioner från bolaget Onecoin.

Inkomsterna för året landade på 185 759, 30 euro.

- Det växte snabbare än jag trodde. Det var överraskande, sa mannen i rätten.

Fick provision för att värva nya medlemmar

Enligt mannen kunde man få provision antingen från bolaget bakom Onecoin eller från kunder man värvade. Några instruktioner från bolaget om hur man skulle beskatta inkomsterna fick han inte.

- Det var en oviss tid. Om jag minns rätt stod det i användaravtalet att Onecoin inte ansvarar för beskattningen i varje land. De hade verksamhet i 190 länder.

"På skatteverket fick jag bara en axelryckning"

I den förhandsifyllda skattedeklarationen som den åtalade fick hem för skatteåret 2015 fanns den åtalades tidigare inkomster från ett arbete som var betydligt sämre betalt. Men mannen lät bli att komplettera uppgifterna.

- Hur tänkte du där, frågade åklagaren.

- Jag vände mig till skatteförvaltningen två gånger för att kolla hur jag ska deklarera denna inkomst. Men där gick jag på en nit och fick ingen hjälp.

- Du var där fysiskt?

- Ja, till luckan. Jag sa att jag erhåller provision från ett MLM-bolag (nätverksmarknadsföring, red.anm.) som inte är registrerat i Finland och att jag får betalningar från både utlandet och Finland.

- Vad fick du för svar?

- En axelryckning. Flickorna vid disken sa att de inte vet hur det här ska beskattas. Det var svårt att förklara vad Onecoin var men de visste inte.

"Visste inte om det var förvärvsinkomster eller kapitalinkomster"

Mannen sa i rätten att han inte visste om inkomsterna skulle beskattas som förvärvsinkomster eller kapitalinkomster. Han säger att provisionerna räknades som kapitalinkomster i Sverige.

Enligt åklagaren borde den åtalade ändå ha förstått att inkomsterna måste deklareras på något sätt, oberoende av hur de ska räknas.

- Det stämmer men jag visste inte vilka blanketter jag skulle använda, sa mannen.

Åklagaren: Några klockor borde ha ringt

Det var skatteförvaltningen som i samband med skatterevisionen för år 2015 upptäckte skattebedrägeriet.

- Om den åtalade hade deklarerat inkomsterna på fel sätt hade det kunnat korrigeras senare. Men han har inte alls deklarerat dem, sa skatteförvaltningens representant i rätten.

Rätten köpte inte mannens förklaringar om varför han inte deklarerade inkomsterna.

- Det är stora summor pengar. Några klockor borde ha ringt hos den åtalade, att det här inte är något man kan låta bli att meddela skattemyndigheterna om.

- Pengarna har betalats i euro till den åtalades bankkonto och har varit hans förvärvsinkomster, sa åklagaren Anette Enbacka.

Hemlighöll inkomstkällan helt och hållet

Förutom att skatterna mannen betalade för skatteåret 2015 var nästan 70 000 euro för låga hemlighöll han inkomstkällan helt och hållet för skattemyndigheterna.

Att mannen vände sig till en bokföringsbyrå hösten 2016 för att få hjälp spelar ingen roll, det var för sent, sa skatteförvaltningens representant i rätten.

Tingsdomaren hänvisade till talesättet “den som ger sig in i leken får leken tåla” gällande Onecoin-handeln.

- Det är ens skyldighet att ta reda på skattekonsekvenserna. Man kan inte säga “jag visste inte”. Bollen har legat hos den åtalade.

Åtta månaders villkorligt fängelse

Med hänvisning till att den åtalade eftersträvat avsevärd ekonomisk vinning och brottet begåtts särskilt planmässigt genom att hemlighålla en inkomstkälla ansåg åklagaren att brottet som helhet är grovt.

Mannen dömdes till åtta månaders villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri.

Genast efter att det slutliga skattebeskedet för skatteåret 2015 kom betalade korsholmaren all den skatt som blivit obetald, vilket beaktades i domen.

- Lite beröm får du i alla fall för att du betalade tillbaka pengarna genast och inte flyttade dem till Caymanöarna, sa tingsdomaren.

I dag jobbar korsholmaren som kundbokare på ett företag och sysslar enligt egen utsago inte mera med nätverksförsäljning.

Så här fungerade Onecoin

  • Placeringar skedde via köp av "utbildningspaket". Värdet på dem varierade från drygt 100 euro till närmare 20 000 euro.
  • E-utbildningen hade flera olika nivåer och innehöll information om kryptovalutor och finansmarknaden. Dessutom ingick optioner (så kallade tokens) som kunde konverteras till Onecoins.
  • Utbildningspaketen såldes med hjälp av nätverksmarknadsföring. Försäljarna kunde tjäna pengar på att värva nya försäljare
  • Onecoin hade inget värde i den verkliga världen.
  • Hjärnan bakom Onecoin är Ruja Ignatova i Bulgarien.

Artikeln uppdaterad tisdagen den 10 december klockan 10.37 med domen och klockan 12.20 med uttalanden under rättegången.