Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tidigare idrottssekreterare missnöjd med valet av fritidschef i Raseborg - tycker Åkerö saknar yrkeskompetens inom idrott

Från 2019
Uppdaterad 11.12.2019 12:11.
Skeittarin punaiset tennarit.
Bildtext Fritidschefen ansvarar för ungdomsverksamheten i Raseborg samt för idrott och hälsomotion.
Bild: Niko Mannonen / Yle

Den tidigare idrottssekreteraren Yngve Romberg anser att det gick fel till då Fredrika Åkerö flyttades över från sin tjänst som ungdomssekreterare till en post som fritidschef.

Romberg menar att fritidsnämnden borde fattat beslutet och att en fritidschef bör ha yrkeskompetens inom idrott.

Gamla tjänsten försvann

Bildningsnämnden valde i oktober Åkerö till fritidschef från och med juni 2020 då hennes gamla tjänst inte längre fanns efter ändringar i organisationen.

Åkerö har under sin tid i Raseborg även tillfälligt fungerat som utvecklingschef. Just nu är hon föräldraledig.

Fredrika Åkerö står utomhus. Det snöar. I bakgrunden syns några parkerade personbilar.
Bildtext Fredrika Åkerö blir fritidschef i juni nästa år.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Den nya organisationsmodellen trädde i kraft i oktober. Enligt den ansvarar fritidschefen för ungdomsverksamheten samt för idrott och hälsomotion.

Bildningsnämnden: Vi är rätt organ, idrottsbehörighet är inte ett krav

Yngve Romberg anser att ärendet bör omprövas eftersom det var bildningsnämnden som fattade beslut om tjänsten. Enligt honom borde det ha varit fritidsnämndens beslut.

Men bildningsnämnden konstaterar att det är de som anställer fritidschefen. Det har stadsstyrelsen slagit fast.

Romberg menar också att fritidschefen borde ha yrkeskompetens inom idrott.

Bildningsnämnden påminner om behörighetskraven som stadsstyrelsen har fastställt: lämplig högskoleexamen, utmärkta kunskaper i det ena och goda kunskaper i det andra inhemska språket samt kännedom om offentlig förvaltning och berörd lagstiftning.

Det finns med andra ord inga krav på behörighet inom idrott för tjänsten som fritidschef.

Bildningsnämnden beslöt (10.12) att förkasta Rombergs begäran om omprövning.