Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Vi kan inte ha en budget som vi inte vet vad den innehåller" – Dagis- och skolköksfrågan fällde budgeten 2020 på Kimitoön

Från 2019
en massa människor sitter i en sal
Bildtext Ett nästan fullsatt fullmäktige accepterade inte budgeten för nästa år i Kimitoöns kommun.
Bild: Yle/ Jasmine Nedergård

Fullmäktige i Kimitoöns kommun satte ner foten på deras sista möte det här året, när de inte godkände budgeten för 2020.

– Problemet var att vi har gjort en budget, som vi inte vetat innehållet i, säger Rune Friman (Fri Samverkan, FS).

I budgeten för nästa år ingick nämligen ett förslag om att göra skolköket i Västanfjärd och dagisköket i Hulta daghem i Dalsbruk till ett utdelningskök.

Men det fanns inget skrivet om det här någonstans, och det har inte heller tagits upp till diskussion, varken i någon nämnd eller i styrelsen.

Det här fick nästan alla i fullmäktige att se rött och det uttrycktes också i starka ordalag under kvällens möte.

– Alla förändringar måste vara synliga! Förtroendevalda måste få veta vad som görs, vilka förändringar som finns och inte bara se siffror, sa Friman (FS).

Man med gult hus i bakgrunden.
Bildtext Friman vill se mer öppenhet i kommunen.
Bild: Yle/Monica Forssell

– Sådana här händelser får aldrig hända igen i vår kommun, fortsatte Kalevi Kallonen (C).

Förslaget blev att ärendet skulle remitteras och efter diskussion röstade ett enhälligt fullmäktige om att budgetplanen ska gå tillbaka till kommunstyrelsen för behandling.

"Ett mänskligt misstag"

Efter att diskussionen avslutats ställde sig kommundirektör Anneli Pahta upp och bad om ursäkt.

– Det var ett mänskligt misstag att det här inte fanns med i texten och det ska rättas till. Ingen har medveten gjort misstaget och jag ber om ursäkt, sade Pahta.

en kvinna står och talar i en sal
Bildtext "Jag ber om ursäkt, det var mitt fel", säger Anneli Pahta till fullmäktige.
Bild: Yle/ Jasmine Nedergård

Och eftersom det här var det sista fullmäktigemötet för det här året betyder det här att ärendet troligtvis tas upp igen först i januari nästa år, säger Pahta.

Kommentarer av Jan-Erik Enestam (SFP) och Rune Friman (FS)

Friman sitter själv i tekniska nämnden, men säger att köksfrågan aldrig tagits upp till diskussion där. Ändå fanns den i budgeten.

- Då är det genant att höra det på byn eller läsa i tidningen vad man har beslutat om. När man ännu inte vetat vad allt handlat om, säger han.

Friman föreslog att ärendet skulle remitteras efter diskussion höll också SFP-gruppen med. Enestam säger att det var ganska klart att förslaget skulle dyka upp under mötet.

- SFP-gruppen kunde ha nöjt sig med att man hade korrigerat de här felaktigheterna och fört in dem i nästa års tilläggsbudget.

- Men det är förståeligt, många upplevde att de har blivit förda bakom ljuset och eftersom det också hittades andra felaktigheter i budgeten satte fullmäktige ner foten och sa att "såhär kan vi inte ha det".

Jan-Erik Enestam, en man med grått hår, skägg och mustasch.
Bildtext Enestam är nöjd att budgeten går tillbaka till styrelsen.
Bild: Lina Frisk / Yle

Varför är köksfrågan så viktig för Kimitoöborna?

- Av erfarenhet vet vi, att alla strukturella förändringar möter på motstånd, och när den här frågan sköts som så att det inte funnits någon text i budgetförslaget, att ärendet inte behandlats i vare sig tekniska nämnden eller kommunstryelsen, vilket är normal praxis, så går det såhär, säger Enestam.

Är det vanligt att sådant här händer?

- Jag tycker att vi bara vet mindre och mindre. Tjänstemän gör saker som de kanske tycker är helt självklara, men saker som berör det vardagliga livet för kommuninvånare borde nog beslutsfattare veta om när man besluter, säger Friman.

- Det händer inte varje dag att det går till på det här sättet, men det kan hända att det var en nödvändig del av den här processen, säger Enestam.

Hur önskar ni att diskussionen fortsätter?

- Jag hoppas det leder till en öppnare budget och att alla förtroendemän som är med i behandlingen vet vad de gör, säger Friman.

- Bollen ligger hos kommunstyrelsen. Jag förutsätter en ordentlig beredning där de vid behov också hör nämndernas åsikter, men jag är ganska övertygad om att sådana här misstag inte kommer att upprepa sig, säger Enestam.

Korrigerad tisdag morgon; Friman föreslog remittering, Enestam föreslog att ärendet skulle till styrelsen och inte via nämnderna.

Almahemmets boende är nöjda med flytten

Mötet avslutades med frågor angående flytten av Almahemmets personal och boende.

Pahta berättade att hon bara fått höra bra saker om flytten, men förstår att det förstås kan finnas enstaka med annan åsikt.

– Vissa saker är ännu inte färdiga i planeringen, men det viktigaste är att boende och personal trivs i sina nya, ljusa utrymmen.

– Inneluftsmätningarna kommer också ännu göras i vinter i Almahemmets gamla byggnad.

Pahta betonade också att styrelsen enbart tog ett beslut om flytten av personal och boende, inte om vad som ska hända med själva fastigheten.

– Själva frågan som gäller gamla Almahemmet finns kvar. Det ska beslutas senare, säger hon.

Diskussion om artikeln