Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

THL: Rökning bland unga forsätter att minska - flickor i yrkesskolor lockas av snuset

Från 2019
Uppdaterad 11.12.2019 08:56.
Cigaretter i ett cigarettpaket.
Bildtext Bland den äldre befolkningen har den nedåtgående trenden i rökning stannat upp.
Bild: Mostphotos/Yash Nagori

Rökning hos unga har fortsatt att minska medan samma utveckling verkar ha stannat upp hos den vuxna befolkningen, vilket framgår av institutet för hälsa och välfärd THL:s rapport (på finska) som publiceras i dag.

Förra året rökte ungefär 14 procent av finländare i åldern 20-64 dagligen. Bland männen rökte 15 procent medan andelen för kvinnor var 13 procent. År 1996, tjugotvå år tidigare, rökte 30 procent av männen i den åldern.

Andelen rökare i den här åldersgruppen har alltså sjunkit stadigt, men enligt THL verkar den utvecklingen nu ha stannat upp.

När det kommer till ungdomar i åldern 14-20 har trenden fortsatt. När ungefär sju procent av unga pojkar och sex procent av flickorna år 2019 rökte dagligen, var motsvarande andel för tio år sedan, år 2009, hos pojkar 21 procent och hos flickor 17 procent.

Rapporten visar ändå att det fortsättningsvis är betydligt vanligare för unga i yrkesskolor att röka dagligen jämfört med unga i gymnasiet.

Snusanvändningen fortsättningsvis populärt bland män

Användningen av snus är fortsättningsvis vanligast hos pojkar och män. Förra året snusade åtta procent av män i åldern 20-34 dagligen.

Däremot har ökningen i användningen av snus hos pojkar stannat upp.

Portionssnus i en dosa.
Bild: Mostphotos

Ett nytt fenomen är ändå att allt fler flickor använder snus. Sex procent av flickor i yrkesskolor använde i år snus dagligen, medan motsvarande andel för två år sedan var två procent. För flickor i gymnasiet var motsvarande andel en procent.

E-cigaretter mindre populära

E-cigaretterna är fortsättningsvis relativt ovanliga och användningen av dessa bland de äldre åldersgrupperna har hållits stabil medan användningen bland unga har minskat.

En hand håller i en elektonisk cigarett.
Bildtext E-cigaretter är inte lika populära som cigaretter och snus.
Bild: EPA / Robin Utrecht

Också här syns skillnader mellan gymnasister och unga som studerar vid en yrkesskola.

Omkring en procent av pojkar i gymnasiet rökte e-cigaretter dagligen, medan motsvarande andel bland pojkar i yrkesskola var sex procent.

Var tionde fortsätter röka under graviditeten

Enligt rapporten rökte 11 procent av gravida kvinnor under graviditeten. Det har ändå blivit allt vanligare att gravida kvinnor slutar röka ungefär tre månader in i graviditeten.

Att röka under graviditeten är vanligare hos yngre kvinnor. År 2018 uppgav 39 procent av kvinnor under 20 år att de fortsatte röka under graviditeten. Av dem slutade 42 procent röka under graviditetens första tre månader.

Bland kvinnor över 35 år uppgav sju procent att de fortsatte röka under graviditeten. Av dem slutade nästan hälften röka under graviditetens tre första månader.

Många vill sluta

Av de i åldern 20-64 som deltog i undersökningen uppgav 63 procent att de skulle vilja sluta röka. 31 procent av männen och 45 procent av kvinnorna uppgav att de under det senaste året har försökt sluta röka genom att vara rökfria ett dygn.

Sju procent av kvinnorna och 15 procent av männen som röker dagligen, uppgav att de inte vill sluta röka.

Förutom hälsoeffekterna som rökning har på kroppen, går det också allt hårdare på plånboken.

Enligt rapporten har tobaksskatten i Finland höjts år 2009, 2010, 2012, 2014 och 2015. Dessutom har skatten höjts två gånger per år under åren 2016-2018.

Uppdaterad klockan 8.55 med siffrorna om gravida kvinnor som röker.

Diskussion om artikeln