Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Vårdnadshavare kommer kunna se sina minderåriga barns uppgifter i Min Kanta

Från 2019
Ung kille får sitt blodsocker mätt av kvinnlig hälsovårdare.
Bildtext Tidigare har föräldrar bara kunnat se uppgifter för sina barn som är under tio.
Bild: Andrey Popov

Vårdnadshavares möjligheter att se sina barns hälsovårdsuppgifter ökar. Det här enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Från och med nu kan föräldrarna se sina minderåriga barns uppgifter som rör vårdärenden i patientjournaler. Tidigare har det funnits en begränsning på att föräldrar bara haft rätt till att se informationen i fall barnen varit under tio.

Förändringen förutsätter förändringar i patientdatasystemet och tas i bruk i början av nästa år.

Föräldrarna kan också då förnya barnens recept och ge samtycke till att hälsovården får granska hälsoinformation i en behandlingssituation.

- Att utöka det till alla minderåriga kräver det att professionella skriver i patientjournalen i fall minderårigas uppgifter får ges till vårdnadshavare, säger THL:s utvecklingschef Outi Lehtokari.

I patientjournaler kan man få information om hur barn och unga tidigare har skötts i hälsovårdsärenden.

En utvärdering av barnets förmåga att bestämma

I situationer som gäller vård krävs en utvärdering av den minderårigas förmåga att fatta beslut. När social- och hälsovårdens personal sett att barnet kan bestämma själv så får barnet välja i fall vården får kontakta och ge information till föräldrarna.

Att ge ut information förbjuds inte automatiskt från föräldrarna utan barnet får säga hur hen vill ha det. Nu kommer föräldrarna att se barnens uppgifter i Min Kanta så länge barnet inte har förmåga att fatta beslut själv eller när ett barn som kan fatta egna beslut låter föräldern ta del av informationen.

- Enligt erfarenhet så vill en stor del av de unga som själv kan bestämma att föräldrarna ändå tar del av deras vård. Många unga kommunicerar också med hälsovården tillsammans med sina föräldrar, berättar överläkare Marke Hietanen-Peltola från THL.

Kan finnas undantag

Om den minderåriga till exempel berättar om sin erfarenhet och användning av rusmedel måste man alltid se över i fall barnets situation är sådan att dennes hälsa är i fara eller att användningen av rusmedel påverkar förmågan att bestämma.

Utvärderingen är inte en objektiv bedömning av barnets kognitiva förmåga, utan ett intryck som personalen får genom diskussion. Därför är bedömningen dynamisk och levande och kan komma att ändras.

THL utbildar hälsovårdens yrkesmänniskor om praxisen kring förändringen.

Diskussion om artikeln