Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skadestånd på 250 000 euro för miljöbrott på Skallholmen och i Ölstens i Borgå

Från 2019
Uppdaterad 11.12.2019 11:38.
Muddringsföretaget på Skallholmen i Borgå utreds för misstänkta miljöbrott.
Bildtext På Skallholmen finns en hel del båtar som klassas som metallskrot. Bilden är en arkivbild från området från sommaren 2017.
Bild: Yle

I många år har olika myndigheter och polis granskat ett område på Skallholmen i Borgå ägt av två lokala företag.

Polisens undersökningar ledde till åtal och nu har domen i Östra Nylands tingsrätt fallit.

Domen gäller två fall av miljöbrott och ett fall av ibruktagande av annans egendom.

En av de två männen dömdes till ett halvt års villkorligt fängelsestraff och den andra till 80 dagars villkorligt fängelsestraff.

Företaget bör också betala böter på 4 000 euro.

Dessutom bör männen betala drygt 250 000 euro i skadestånd på grund av de inbesparingar de gjort i och med att de genom åren sparat i avfallsbehandlingsavgifter och andra utgifter.

De flesta av fartygen är skrotbåtar

Förutom för miljöbrott på Skallholmen döms männen också för miljöbrott på deras industrifastighet i Ölstens i Borgå.

Miljöbrotten på Skallholmen har skett under åren 2013 -2016 och miljöbrotten i Ölstens under åren 2008-2016.

En stor del av miljöbrottet på Skallholmen handlar om uppbevaring av 27 fartyg av varierande ålder och skick.

Tingsrätten klassade i sin dom 18 av de 27 fartygen som metallskrot.

En av båtarna har fungerat som lagringsplats för skrot.

På området har också uppbevarats pråmar och lyftkranar, bildäck, metall- och plastskrot samt trävaror av olika slag.

Företagarna har också tagit granntomten i besittning där man dumpat muddringsmassor. Tomten ägs av Borgå stad.

Olja i marken

Miljöbrottet i Ölstens grundar sig på lagstridig behandling och lagring av bland annat olja och andra kemikaliska vätskor, vilket förorsakat att vätskorna har läckt ut i terrängen.

På tomten har också lagrats containrar, metallskrot, betongbalkar och oljetunnor. Tomten har över lag varit ovårdad.

Männen anser att jordmånen i Ölstens inte nämnvärt smutsats ner.

De anser också att fartygen på Skallholmen inte kan klassas som skrot.

Domen har inte vunnit laga kraft. Överklagan ska göras före den 7 januari 2020.