Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

SBA Interior växer på alla plan – varvsindustrins goda år betyder flera beställningar och ny personal också i Karis

Från 2019
En fabriksarbetare jobbar vid en kantmaskin.
Bildtext SBA Interior har investerat i ny utrustning i den nya lokalen, bland annat en kantmaskin (bilden) och en lasermaskin.
Bild: Malin Valtonen / Yle

En ny större fastighet, en växande omsättning och personalstyrka. Det är goda tider för SBA Interior i Karis. Ett orosmoln är trafiken vid riksväg 25, där den nya fastigheten ligger.

Har du sovit i en säng på ett kryssningsfartyg som kör mellan Finland och Sverige är sannolikheten väldigt stor att sängen är planerad, testad och tillverkad i Karis. Samma sak gäller panelerna i till exempel hyttkorridorerna.

Numera tillverkas de här sängarna och panelerna i en fastighet i Gebbelby.

Den så kallade Finnpile-fastigheten är en daglig syn för de som pendlar mellan Karis och Ekenäs. Hallen har stått tom på större industriverksamhet i flera år. Det har SBA Interior nu rått bot på.

Fartygsinredning till varv i Europa

Den tidigare textiltillverkningen har bytts ut till hårdare material. Nu produceras inredning till kryssningsfartyg och metallkomponenter till den finländska metallindustrin i lokalen.

Det är huvudsakligen försäljningen av fartygsinredning som gjort det möjligt för det tidigare Svartåbaserade SBA Interior att köpa och flytta in i fastigheten i Gebbelby.

Försäljningen har ökat de senaste åren och väntas göra det även i framtiden.

Det här är SBA Interior

Men det har inte alltid varit sötebrödsdagar på SBA. Bara för sex år sedan tvingades företaget säga upp anställda och permittera en del anställda på obestämd tid.

Orsaken till att vinden vänt för företaget hittas främst i kryssningsfartygsbranschen, som i dag är väldigt stark, konstaterar SBA:s vd Christian Juslin.

- Varven i Europa har en orderstock som sträcker sig tio år framåt i tiden. En sådan situation har vi inte haft förut.

Christian Juslin visar upp en säng som kan fällas in i taket.
Bildtext Christian Juslin visar en säng som fälls in i hyttaket.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Juslin är snabb att påpeka att varvsindustrins högkonjunktur inte nödvändigtvis behöver betyda goda år för SBA Interior.

Företaget tävlar om varje affär och i Europa finns en handfull goda konkurrenter.

- Men om vi sköter oss med leverans, kvalité och har ett vettigt pris så har vi alla möjligheter att växa även i framtiden.

En industrilokal där sängar till kryssningsfartyg håller på att tillverkas.
Bildtext Bland SBA:s egna produkter finns sängar som fästs på väggen i en hytt.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Och det verkar som om SBA har lyckats sköta sig för i dag levererar företaget produkter till alla varv i Europa som tillverkar kryssningsfartyg. Förutom varvet i Åbo skickas fartygsinredning till varv i Frankrike, Tyskland och Italien.

Juslin berättar att företaget satsar mycket på att utveckla sina produkter. En sak som blivit allt viktigare är vikten på till exempel en fartygsbädd.

Christian Juslin tittar på paneler med brandskydd och isolering.
Bildtext Paneler med brandskydd och isolering. Det är också viktigt att panelerna har en ljuddämpande effekt, så att det är tyst i hytten.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Lätta bäddar gör också själva fartyget lättare och då drar det mindre bränsle. Det är en bra sak för rederierna som både kan spara pengar och dessutom stoltsera med fartyg som är vänligare mot klimatet och miljön.

- Varje kilogram är viktigt, konstaterar Juslin.

Nästan tjugo procents tillväxt på bara ett år

SBA Interior har sina rötter i Svartå bruk. Där har företaget betalat hyra för lokalen men år 2018 vågade man investera i en egen fastighet.

Företaget undersökte möjligheten att stanna i Svartå, att köpa fastigheten där och sedan bygga till. Affären blev ändå inte av och i stället investerade SBA i fastigheten i Gebbelby.

Fastigheten kostade 650 000 euro. Dessutom har SBA bland annat förnyat taket och bytt ut el- och värmesystemet för några miljoner euro.

Trots det räknar vd Juslin köpet som en god affär.

- Ett par finska kollegor konstaterade att vi lagt fast pengar i väggar. Men vi ser att det är mera ekonomiskt att skaffa eget.

En truckförare kör i en industrilokal.
Bildtext Den nya fabrikshallen är säkrare för arbetstagarna. Det finns till exempel mera plats i truckgångarna.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Den nya fabrikshallen är mer än dubbelt större än lokalen i Svartå och majoriteten av den 17 000 kvadratmeter stora hallen är i dag i företagets eget bruk. I huset finns också en underhyresgäst.

De sista 2 000 kvadratmetarna kan företaget ta i bruk i framtiden om produktionen växer.

Tillväxt är något som SBA Interior haft de senaste åren och också beräknas ha i framtiden.

År 2018 var omsättningen 17 miljoner euro. Trots företagets flytt har man lyckats växa rejält på bara ett år och omsättningen beräknas i år bli 20 miljoner euro.

Nästa år har företaget räknat med att omsätta 21,5 miljoner euro.

- Jag ser positivt på framtiden. Den marina sidan ser lovande ut och också på komponentsidan har vi vuxit.

Sysselsätter allt fler - men svårt att hitta yrkeskunnigt folk

I takt med att omsättningen har ökat har också antalet arbetstagare ökat. I fjol bestod personalen av totalt drygt 100 personer.

Just nu uppgår personalen till 135 personer, av vilka ett tjugotal är hyresarbetare.

Personalmängden varierar beroende mängden jobb. I våras hyrde företaget 50 arbetare för att få produkter redo för leverans.

En person svetsar på ett föremål i en fabrikslokal.
Bildtext SBA Interior levererar produkter till andra aktörer inom metallbranschen. Här svetsas ett föremål till en stockbil.
Bild: Malin Valtonen / Yle

I framtiden kan företaget sysselsätta ännu flera, konstaterar vd Christian Juslin.

- Vår produktion är personalbindande. Om omsättningen ökar så har vi också behov av mera personal.

Men att rekrytera ny personal är en utmaning för SBA Interior. Det är inte lätt att hitta ordentligt yrkesfolk, konstaterar Benny Rahikainen som är skiftesförman och jobbar på svetsningsavdelningen.

Hans karriär på företaget började som slipare för över 30 år sedan. Han jobbade sedan som svetsare i 20 år innan han för fem år sedan befordrades till förman.

- Vi har unga som kommer hit och praktiserar men innan de är fullt upplärda så går det många år. Man är ju inte direkt en yrkesman när man kommer ut från en yrkesskola, konstaterar Rahikainen.

På grund av bristen på kunnig arbetskraft har SBA tvingats utbilda personal på plats.

Tung flytt för alla i personalen

Benny Rahikainen bor i Svartå och hade tidigare en dryg kilometer till jobbet. Numera tar arbetsresan till Gebbelby 20 minuter.

Han tar förändringen i arbetsväg med ro. Men när det gäller den nya lokalen så kommer det ta sin tid innan man vänjer sig, säger han.

- Bara allt hittar sin plats så tror jag att det här sist och slutligen blir en bra plats.

Benny Rahikainen och Christian Juslin står inne i en fabrikshall.
Bildtext Svartåborna Benny Rahikainen och Christian Juslin har båda fått längre väg till jobbet i och med flytten till Gebbelby.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Det senaste året har varit tungt för hela personalen, konstaterar vd Christian Juslin. Flytten inleddes i slutet av februari och blev slutförd den sista oktober.

Under hela flyttiden har produktionen fortsatt eftersom det funnits leveranser att sköta hela tiden.

- Det har varit ett krävande år. Vi vill inte flytta på nytt, konstaterar Juslin.

Vill göra arbetsplatsen säkrare men rår inte på trafiken

SBA Interior har dragit i gång ett stort projekt där varje anställd intervjuas om sitt jobb. Målet är att trivseln ska bli bättre, att arbete ska löpa så smidigt som möjligt och att arbetssäkerheten ska vara så hög som möjligt.

En säkerhetsfråga som företaget inte ensamt kan lösa finns utanför fastigheten, vid riksväg 25. Vid avtaget till fabriken finns inga grupperingsfiler och det gör det till en farlig korsning.

I våras skedde en dödsolycka ett stycke i från fabriken när en bil skulle vika av från riksvägen till en närliggande butik.

En avlång, låg, vit industribyggnad. Till vänster en blå långtradare.
Bildtext Tunga fordon kör dagligen till och från SBA Interiors fabrik i Gebbelby.
Bild: Marica Hildén / Yle

Nu har risken för olyckor ökat ytterligare. Dagligen kör tiotals lastbilar till och från SBA:s fabrik och även ett hundratal personbilar som personalen färdas i.

Det finns en plan på parallella vägar till riksvägen som skulle göra trafiken säkrare och smidigare. Juslin tycker det skulle vara en jättebra lösning.

- Vi hoppas att de planer som finns för det här vägavsnittet förverkligas.

Än så länge har staten inte beviljat pengar för nya trafiklösningar i området. Orsaken är brist på pengar, konstaterade Närings-, trafik- och miljöcentralen i våras.

Diskussion om artikeln