Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Statsvetaren Thomas Karv tror att Kaskö står inför en tvångsfusion om några år

Från 2019
Porträtt av Thomas Karv
Bildtext Statsvetaren Thomas Karv tror att Kasköborna kommer att börja känna av den krassa ekonomiska verkligheten inom kort.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Thomas Karv, statsvetare vid Åbo Akademi i Vasa, var alldeles säker på att Kaskö skulle rösta för en fusion med Närpes. Framtiden ser inte ljus ut för ett självständigt Kaskö, säger han.

Åtta ledamöter röstade för en fusion och åtta ledamöter röstade nej till en fusion med Närpes. Det blev fullmäktigeordförande Kari Häggbloms (SDP) nej-röst som avgjorde. Det är synd, anser Karv.

- En sådan här viktig fråga borde inte avgöras med juridik.

Karv säger att han inte hade väntat sig att De grönas Erkki Nykänen skulle utebli från tisdagskvällens fullmäktigemöte.

Att fullmäktigeordförande valde att inte kalla in en ersättare när man märkte att den ordinarie ledamoten inte var på plats är enligt Karv ett ovanligt förfarande.

- Det skulle ha varit den normala proceduren. Kaskö är ju inte så stort. Det skulle säkert inte ta många minuter för ersättaren att ta sig till fullmäktigemötet och avlägga sin röst. Jag undrar om det skulle ha gått annorlunda till om åsikterna kring fusionen varit en annan. Då tror jag nog att ersättaren skulle ha kallats in, säger Karv.

- Sådant här lägger ett löjlighetens skimmer över hela processen, säger Karv.

Processen kan spä på politikerförakt i Kaskö

De grönas Erkki Nykänen vill inte ställa upp på en intervju då Yle Österbotten når honom efter fullmäktiges beslut.

Nykänen säger ändå att han valde att inte delta efter att det blev klart att majoriteten av De gröna i Kaskö inte ville se en fusion med Närpes. Själv hade Nykänen tänkt rösta ja till en fusion.

Nykänen bekräftar också att han tänker lämna politiken och avsäga sig alla förtroendeuppdrag.

- Det är jättesynd att påtryckningarna har varit så stora att Nykänen upplevde att han inte ens ville delta i mötet. Det berättar mycket om hurudant klimatet är i Kaskö just nu. Det är rent ut sagt beklagligt och käbblet spär på politikerföraktet i Kaskö, säger Karv.

Tiden läker inte alla sår

Karv tror att en tvångsfusion blir verklighet om några år.

- Invånarna kommer att börja känna av den krassa ekonomiska verkligheten inom kort. De nödvändiga åtgärderna har inte vidtagits.

- Och när en liten kommun ska börja säga upp 10-20 personer av en personalstyrka som inte är stor från början, så kommer servicen att lida, säger Karv.

Hur ser Kaskös framtid ut?

- Jag tror personligen inte att Kaskö kommer att klara sig som självständig kommun. Framtiden ser inte ljus ut. Att fullmäktige ska kunna enas tror jag inte heller blir någon lätt sak. Ibland läker inte tiden alla sår. Och i det här fallet finns inte tiden på deras sida.

Diskussion om artikeln