Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt avradikaliseringsprogram möjligt - "Kan köra igång direkt efter grönt ljus från regeringen"

Från 2019
Uppdaterad 12.12.2019 17:22.
Fruar och barn till medlemmar i terrorisrörelsen IS på lägret al-Hol i Syrien i juni 2019. (Kvinnornas nationalitet är okänd).
Bildtext Avradikaliseringsprogrammet ska hjälpa att bryta med våldsamma ideologier och rörelser.
Bild: Ahmed Mardnli / EPA

Finland har för tillfället inget avradikaliseringsprogram, men före julen ska regeringen ta ställning till det nya åtgärdsprogrammet som Inrikesministeriet har tagit fram. Verksamheten kan inledas så fort regeringen ger grönt ljus.

Vad är ett avradikaliseringsprogram? En vanlig benämning är också exit-program, vilket syftar på att det handlar om ett utträde ur en våldsbejakande rörelse.

Att gå ur en extrem rörelse är inte lätt. Medlemmarnas liv är ofta starkt bundna till rörelsen. Det betyder att merparten av de sociala kontakterna finns inom rörelsen.

Vad är ett exit-program?

Ett exempel på ett avradikaliseringsprogram är pilotprojektet Radinet. Inom ramarna för programmet, som pågick åren 2016-18, utvecklades modeller för hur individer som radikaliserats kan ta sig ur den våldsamma ideologins grepp. Inrikesministeriet fungerade som initiativtagare.

Nynazister på Narinkens torg i Kampen.
Bildtext Finska motståndsrörelsen är en våldsbejakande nazistisk organisation.
Bild: Yle

Radinet verkade nationellt men var starkt koncentrerat till Uleåborg. För finansieringen stod social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA tillsammans med Inrikesministeriet.

År 2018 tog finansieringen slut och efter det har det inte funnits något avradikaliseringsprogram i Finland.

Nytt exit-program möjligt så fort regeringen ger grönt ljus

Tarja Mankkinen är utvecklingschef på Inrikesministeriet. Hon har nyligen avslutat arbetet med det nya åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism.

Statsrådet förväntas behandla programmet innan jul. Förhandlingar om finansieringen har förts under hösten.

Det är frågan om ett omfattande program som handlar om myndigheternas förebyggande arbete, men också om vad man kan göra lokalt i skolor och föreningar.

En av åtgärderna som finns med är ett nationellt avradikaliseringsprogram.

- Det skulle vara mycket viktigt att regeringen styr pengar till exit-verksamheten, säger Mankkinen.

I Finland har vi ännu möjlighet att göra mycket förebyggande arbete. Situationen är inte lika allvarlig som i många andra europeiska länder. Mankkinen upprepar att hon hoppas att regeringen vill satsa på den förebyggande verksamheten.

Poliser drabbar samman med Finska motståndsrörelsen
Bildtext Våldsbejakande extremism är ett växande problem.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

- Det har visat sig att när problemen och motsättningarna ökar är det mycket svårare och dyrare att göra något åt saken, påpekar Mankkinen.

Hon konstaterar att när det kommer till våldsbejakande extremism så är det frågan om en snöbollseffekt. Om problemet inte åtgärdas snabbt fortsätter idéerna att sprida sig.

"Kostar några miljoner"

För att åtgärdsprogrammet ska kunna verkställas krävs alltså finansiering. Inrikesministeriet har angett ett minimibelopp som behövs.

- Det är frågan om totalt några miljoner euro fram till år 2023, berättar Mankkinen.

Tarja Mankkinen vill inte ge specifika siffror eller berätta vem det är som ska organisera det nationella avradikaliseringsprogrammet. Det är ändå uppenbart att arbetet är på slutrakan.

- Det nationella exit-programmet kan köra igång direkt då finansiering beviljas, avslutar Mankkinen.

Diskussion om artikeln