Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sydostasien översvämmas av avfall – Finland kommer till undsättning

Från 2019
Osorterat avfall dumpas på olagliga soptippar också i skogsdungar i städerna. Här bildar avfallet ett mer än fem meter djupt lager.
Bildtext Osorterat avfall dumpas på olagliga soptippar också i skogsdungar i städerna. Här bildar avfallet ett mer än fem meter djupt lager.
Bild: Yle/ Björn Ådahl

Avfallshanteringen i de flesta av Sydostasiens länder präglas av en blygsam återanvändning och primitiva metoder. Också i det förhållandevis välmående Malaysia orsakar avfallet svåra miljöproblem. Finska företag erbjuder nu avancerad miljöteknologi för att hjälpa malaysierna.

Mer eller mindre osorterat avfall dumpas dagligen på de överbelastade soptipparna i Malaysia. Giftiga utsläpp tränger ut i omgivningen och förorenar jordmånen, grundvattnet och vattendragen.

- Verkligheten är onekligen dyster. Det positiva är att beslutsfattarna är medvetna om att de måste vidta åtgärder för att förhindra att det hela slutar med en katastrof, säger Minna Vilkuna, marknadsutvecklingschef för det finska bolaget BMH Technologies i Sydostasien och Australien.

Norden i ropet

Vilkuna har i ett drygt år försökt övertyga malaysierna om att de kan lösa problemen med hjälp av finsk expertis.

Genom att ta i bruk teknologi som har utvecklats av några finska bolag kan avfallshanteringen enligt henne skötas på ett så miljövänligt och energieffektivt sätt som möjligt.

- Vi marknadsför teknologin som en finsk helhetslösning på avfallsproblemen. Finskheten är ett trumfkort, för också i Sydostasien har Finland ett synnerligen gott rykte inom den här branschen, berättar Vilkuna under en paus i en samnordisk miljökonferens i den malaysiska delstaten Penangs huvudstad Georgetown.

Lovande marknad, olidlig stank

I Malaysia har det uppstått ett verkligt intresse för de finska metoderna. Vilkuna säger att det verkar möjligt att ett första projekt inleds utanför huvudstaden Kuala Lumpur.

Malaysias regering har ambitiösa målsättningar när det gäller den bristfälliga avfallshanteringen.

År 2030 ska inget avfall längre föras till soptippar, i stället ska det återanvändas eller användas som källa för energi.

Minna Vilkuna står vid en strandpromenad framför havet. I bakgrunden höjer sig skyskrapor.
Bildtext Minna Vilkuna har marknadsfört finsk miljöteknologi i Östasien i mer än 20 år. Hon har kunnat följa med hur miljöproblemen ständigt förvärras i de flesta länderna i regionen.
Bild: Yle/ Björn Ådahl

- Utmaningarna är avsevärda. För närvarande förs upp till 70 procent av allt avfall till soptipparna, säger Vilkuna.

Soptipparna stinker vedervärdigt. De släpper också ut stora mängder metan och andra växthusgaser i atmosfären.

Skadlig dumpning, plast överallt

En stor del av soptipparna är olagliga. De skadar miljön i ännu högre grad än de som drivs av myndigheterna.

Dessutom dumpas en hel del avfall dagligen i kanaler och andra vattendrag. Med tiden flyter en del av det här avfallet ut i havet.

- Det gäller i synnerhet för plast. Många av de länder som släpper ut allra mest plast i haven finns i Sydostasien. Det beror i första hand på att avfallshanteringen inte fungerar, konstaterar Vilkuna.

Två avfallsbehållare fyllda med skräp. Framför behållarna står en gammal kappsäck, en madrass och en låda med diverse skräp.
Bildtext Återanvändning à la Malaysia. I den bruna behållaren placerar invånarna i ett tjugovåningshus utan någon sortering allt avfall som kan tänkas vara återanvändbart. Allt det övriga placeras i den gröna behållaren.
Bild: Yle/ Björn Ådahl

Med undantag för det rika Singapore är avfallshanteringen i de övriga sydostasiatiska länderna minst lika undermålig som i Malaysia.

Vilkuna är därför glad över att många av de här länderna börjar satsa på återanvändning och på att använda avfallet som en källa för energi.

Hård konkurrens, många kunder

Raumobolaget BMH har utvecklat en teknologi som effektivt förvandlar också osorterat avfall till energi. Det är en viktig fördel, för i Sydostasien sorteras bara en liten del av allt avfall.

- De finska anläggningarna ger också upphov till klart mindre mängder skadliga utsläpp än våra konkurrenters. Här tävlar vi främst med bolag från Japan och Kina, berättar Vilkuna.

I Östasien är den finska teknologin redan i användning i Kina, Sydkorea och Thailand. Dessutom är också Indonesien och Vietnam lovande marknader, vid sidan av Malaysia.

- Det känns bra att man i fler och fler länder inser att det lönar sig att satsa på finsk teknologi. Inom den här branschen är Finland absolut ett av föregångsländerna, säger Vilkuna.

Diskussion om artikeln