Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elbilen sätter sig i förarsätet – Finlands klimatpanels uträkningar visar att elbilar på sikt är billigare och miljövänligare än bensinbilar

Från 2019
Grön färg på asfalt som visar var man kan ladda elbilar.
Bildtext Det är enkelt att känna igen en plats där man kan ladda en elbil.
Bild: Marica Hildén / Yle

Det är ingen självklarhet att köpa en elbil, inköpspriset är högt och det finns allvarliga miljökonsekvenser vid tillverkningen. Enligt Finlands klimatpanel blir en elbil ändå både billigare och miljövänligare än en bensin- eller dieselbil på bara några år.

Finland klimatpanel konstaterar att elbilen har klart mest utsläpp när bilen tillverkas, men efter det har den stora fördelar. Det samma gäller kostnaderna.

Finländare kör i snitt 14 000 kilometer per år. Om man jämför medelstora bilar med varandra tar det mindre än fem år innan utsläppen från en elbil är mindre än med andra drivmedel.

Graf som visar de kumulativa utsläppen för bilar med olika drivmedel.

För en bensinbil räcker det med tre år innan den har orsakat mer utsläpp än elbilen. På lång sikt blir skillnaderna stora.

Samtidigt gäller naturligtvis att ju mer man kör per år, desto större blir skillnaderna till elbilens fördel.

Den som vill jämföra olika drivmedel och kostnader kan testa klimatpanelens utsläppskalkylator på webben.

"Mycket måste hända på kort tid"

Även för den som kör lite, till exempel bara 4 000-5 000 kilometer per år, är elbilen fortfarande miljövänligare, men det kan ta över tio år innan miljön har orsak att tacka för omtänksamheten.

Professor Jyri Seppälä vid Finlands miljöcentral anser att elbilen spelar en stor roll i att göra Finland klimatneutralt.

– Om vi inte vill gå in för att begränsa rörligheten så utgör elbilen en viktig åtgärd för att nå klimatneutralitet år 2035. Men mycket måste i så fall hända på kort tid, vi måste se till att betydligt fler elbilar kommer ut på vägarna.

Jyri Seppälä.
Bildtext Jyri Seppälä, professor, vid Finlands miljöcentral betonar elbilens betydelse i arbetet för att nå klimatneutralitet.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

Enligt Statistikcentralen står personbilstrafiken för ungefär 10 procent av växthusutsläppen i Finland.

Kalkylator med många alternativ, men inte alla

I Klimatpanelens kalkylator kan man jämföra bilar med olika drivmedel. Bland alternativen finns bensin, diesel, naturgas, etanol, hybrid och laddhybrid.

I Finland kan man också köra med åtminstone biodiesel och biogas, men dessa bilar har inte tagits med i uträkningarna.

Enligt vad Svenska Yle tidigare har rapporterat kunde biogas mycket väl vara "framtidens bränsle" eftersom det har låga nettoutsläpp av koldioxid.

Biogas är ändå svårt att producera i så stora mängder att hela Finlands bilpark kunde använda det.

I exemplen i grafen högre upp och längre ner i den här artikeln använder vi en rätt vanlig batteristorlek för elbilen, 41 kilowattimmar

Det är värt att notera att det finns både betydligt mindre och betydligt större batterier. Att tillverka ett större batteri är i regel mer ovänligt för miljön än ett mindre.

Bensinbilen i uträkningarna förbrukar 6,0 liter per 100 kilometer, dieselbilen 5,3 liter, medan elbilen har en förbrukning på 15,9 kilowattimmar.

Elbilen blir billigare med åren

Om det räcker med en handfull år för att elbilen ska bli miljövänligare, krävs det fingrarna på minst två händer för att räkna hur många år det tar innan den också är det billigaste alternativet.

Visserligen gäller även här samma sak som med utsläppen — ju mer du kör, desto snabbare blir elbilen mer fördelaktig.

Graf som visar hur de kumulativa kostnaderna utvecklas för bilar med olika drivmedel.
Bildtext Pris, bensin: 1,419 euro/liter, diesel: 1,406 euro/liter, el: 0,13 euro/kilowattimme.

I exemplet ovan använder vi en bensinbil som kostar 23 000 och en som kostar 28 000 euro, en dieselbil för 31 000 och en elbil för 35 000 euro.

Det är inte bara bränslepriset som påverkar utgifterna. Servicen är ofta billigare för elbilar eftersom de rörliga delarna är färre, och vid besiktningen behövs ingen utsläppsmätning.

Enligt Klimatpanelens uträkning blir elbilen förmånligast efter ungefär tio-elva år.

Få bilar säljs än så länge, men det kan snart bli förändring

Jyri Seppälä konstaterar att konsumenterna ofta fattar sina köpbeslut utgående från priset på bilen. I dagens läge är inköpspriset betydligt högre för en elbil än för bensinbil.

– Priset på elbilar borde komma närmare priset på bilar med förbränningsmotorer för att vi ska se en tydlig förändring. Nu verkar det som om det här kan ordna sig redan år 2025, säger Seppälä.

En elbil laddas.
Bildtext Elbilen kan laddas vid en laddningsplats på stan eller hemma på gården. Man kan också ha en laddare hemma. I vissa fall kan man ta el direkt ur eluttaget, men då lönar sig att kolla att elsystemet klarar av belastningen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Seppälä poängterar ändå att en elbil redan nu blir billigare på sikt i de flesta fall.

Eftersom marknaden för elbilar ännu är liten i Finland är det oklart hurdant andrahandsvärde bilarna har.

Ny batteriteknik utvecklas hela tiden

Elbilens utsläpp påverkas av elproduktionen. Enligt Energiindustrin var ungefär 80 procent av den el som användes i Finland 2018 klimatneutral.

Utvinningen av råvaror har ofta kritiserats, såväl för olja som för beståndsdelar i batterier.

Kritiken handlar ofta både om nedsmutsning och om hur mänskliga rättigheter ignoreras av de bolag som gör jobbet.

Finlands klimatpanel anser ändå att elbilen har en fördel i och med att batteritekniken utvecklas och det krävs mindre av råvarorna för att tillverka nyare batterier.

I dagens batterier används mest kobolt, nickel och litium. Olika batteritekniker utvecklas hela tiden och i framtiden är det inte sagt att nämnda råvaror längre används.

Diskussion om artikeln