Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

FN:s klimatmöte i Madrid kämpar mot klockan - stora nedsmutsare blockerar förhandlingarna

Från 2019
Uppdaterad 13.12.2019 16:02.
Kina på klimatmötet i Madrid
Bildtext Kina har orsakat ilska och besvikelse på klimatmötet i Madrid
Bild: Yle/Lotte Krank-van de Burgt

Klimatmötet i Madrid förlängs till lördag morgon. Än en gång har förhandlingarna visat sig vara så svåra att mötet drar ut på tiden. Flera stora nedsmutsande länder kör sitt eget race och positionerna är ytterst låsta.

-Vi är förskräckta över förhandlingsläget, säger Carlos Fuller som förhandlar för de små önationerna.

Vi är förskräckta över förhandlingsläget

För många av dem är klimatförändringen ett existentiellt hot i och med stigande havsnivåer.

-Vi är mycket oroliga och är rädda för att vi måste ge efter i för många frågor som kan skada Parisavtalets integritet.

Klimatmötet i Madrid har kämpat en hård kamp, men ser ut att förlora i det mesta.

Klimatmötet i Madrid
Bildtext De små önationerna är förskräckta över förhandlingsläget på klimatmötet
Bild: Yle/Lotte Krank-van de Burgt

I stället för att gå med på dåliga avtal så väljer förhandlarna att skjuta upp många av de viktiga frågorna till nästa års klimatmöte i Glasgow.

Brasilien och Kina har allierat sig

Redan tidigare har Brasilien som väntat satt sig på tvären när det gäller gemensamma regler för de klimatåtgärder som ett land finansierar i ett annat land för att kompensera för sina utsläpp.

Men nu har Brasilien och Kina gått ihop och blockerar frågan om transparens i rapporteringen av utsläppsminskningar, som är grunden för Parisavtalet.

Klimatmötet i Madrid
Bildtext Klimatmötet hålls i ett stort mässcentrum i Madrid
Bild: Yle/Lotte Krank-van de Burgt

I avtalet bestämdes det att alla länder på ett genomskinligt sätt ska rapportera om hur och hur mycket de minskar sina koldioxidutsläpp.

Transparensen är ytterst viktig för att man ska kunna kontrollera hur stora utsläppsminskningar som görs och om länderna lever upp till sina löften.

Många tolkar Kinas och Brasiliens ovilja att gå med på reglerna som att de vill begränsa insynen i vad de gör.

Transparensen är ytterst viktig så att vi kan försäkra oss om att utsläppen minskar och att vi är på väg åt rätt håll

-De här länderna har ju inte heller tidigare varit de mest progressiva när det gäller klimatförhandlingarna säger Finlands miljöminister Krista Mikkonen.

-Transparensen är ytterst viktig så att vi kan försäkra oss om att utsläppen minskar och att vi är på väg åt rätt håll.

-Man måste bara försöka hitta en gemensam syn på saken och om man inte gör det så är det möjligt att frågan förblir öppen och vi måste återkomma till den senare.

Klimatmötet i Madrid
Bildtext Finlands miljöminister Krista Mikkonen(till vänster) tillsammans med Norges miljöminister Ola Elvestuen och Sveriges miljöminister Isabella Lövin
Bild: Yle/Lotte Krank-van de Burgt

Mikkonen säger att man inte vill ha några dåliga avtal eftersom de bara gör saker och ting svårare.

Och det ser som om frågan om transparens skjuts upp till klimatmötet i Glasgow nästa år.

Kina orsakar ilska på klimatmötet

Att Kina tar parti för Brasilien i stället för västländerna har varit en enorm besvikelse på klimatmötet.

Kina kräver fortsättningsvis också att landet ska ses som ett u-land när det gäller kompensering för skador orsakade av klimatförändringen, en annan het fråga på klimatmötet.

Rika länder ska se till att fattiga länder ska få understöd för de skador som klimatförädnringen har orsakat och att u-länder ska få ekonomisk hjälp för att anpassa sig till klimatförändringen.

Skorstenar skjuter rök mot himlen vid fabriker i Lanzhou.
Bildtext Kina vill ha ekonomisk hjälp för att klimatanpassa sig
Bild: /All Over Press

Kina har tidigare räknats som ett u-land men i och med att landets ekonomi har vuxit kraftigt sen 90-talet så anser majoriteten av länderna på klimatkonferensen att Kina inte längre ska höra till de fattiga länder som ska kompenseras.

Men Kina har satt kompensationen som villkor för att landet ska höja sina klimatambitioner och skärpa sina koldioxidutsläpp.

Vilket också har orsakat ilska på klimatmötet.

Miljöministern inte besviken över Polen

På torsdagen enades EU-länderna om målet att bli klimatneutrala till år 2050.

Det vill säga att mängden koldioxid som släpps ut inom EU inte får överstiga mängden koldioxid som tas tillvara.

Polen krävde ändå undantag och fick tillstånd att nå målen i sin egen takt.

Miljöminister Krista Mikkonen är ändå inte besviken över Polens särbehandling.

Det är bra att komma ihåg att EU ses som en enda stor enhet i klimatförhandlingarna

-2050 målet är fantastiskt och ett mycket viktigt budskap åt alla andra. EU är det första stora ekonomiska området som har förbundit sig till 2050 målet.

-Det är bra att komma ihåg att EU ses som en enda stor enhet i klimatförhandlingarna. Och när EU har förbundit sig till målet så måste EU se till att sköta det, trots att Polen är redo att komma med först senare, säger Mikkonen.

Diskussion om artikeln