Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Att minska flygandet vid universiteten är svårt: "Ju mer prestige en forskare har, desto viktigare blir resandet"

Från 2020
Finnairs Airbus A319 på väg att landa. (Arkivbild)
Bildtext Hur ska man minska flygandet inom universiteten? En svår fråga, anser filosof.
Bild: Alexander Granholm

Att delta i internationella konferenser är en förutsättning för alla forskare - ju aktivare du är, desto bättre är det för meritlistan. Dessutom finns ett krav från ministeriehåll att universiteten måste vara internationella.

Då verkligheten ser ut så här, är det ens möjligt för universiteten att minska sitt flygande och på det viset belasta miljön mindre?

Enligt universitetslärare Camilla Kronqvist vid Åbo Akademi är frågan svår eftersom en forskare som vill nå framgång måste vara aktiv.

Speciellt för unga doktorander är det viktigt att synas på konferenser och skapa kontakter. Äldre forskare som redan är kända deltar dessutom i konferenser för att de har blivit inbjudna som talare.

Camilla Kronqvist i sitt arbetsrum, håller i en plansch.
Bildtext Camilla Kronqvist är universitetslärare i filosofi och viceordförande i forskarföreningen.
Bild: Yle/Marie Söderman

- Det är svårt att tacka nej till en inbjudan att vara talare eftersom det gynnar både forskaren och universitetet. Det är det man vill. Ju mer prestige du har desto viktigare blir resandet, säger Kronqvist.

Precis som alla andra kan också forskare göra sig själva kända på nätet och ge sin forskning synlighet på sociala medier.

Men tillsvidare är närvaro på internet inte lika meriterande i forskarvärlden som att delta i eller att ordna en konferens, berättar Kronqvist.

- Då borde vi ändra på våra bedömningssystem. Vad är bra synlighet? Det skulle kräva en systemändring där vi inte ser konferensdeltagande som meriterande på samma sätt som i dag.

Sex planscher på en vit vägg. Planscherna är reklamplanscher för olika konferenser som har ordnats i Åbo.
Bildtext Konferenser ordnas regelbundet också vid Åbo Akademi.
Bild: Yle/Marie Söderman

Det pågår ändå en hel del försök att hitta alternativa sätt att mötas, berättar Kronqvist. Det finns akademiska konferenser som är helt digitala och där alla deltar via skärm.

Men det man vinner i effektivitet förlorar man i form av uteblivna sociala kontakter.

- För en äldre forskare är det de informella sammankomsterna som är viktiga. Konferensen ger idéer och ett kontinuerligt tänkande som driver forskningen framåt. Det här är en oerhört spännande erfarenhet som du inte får när du tittar på en ruta.

Det är svårt att tacka nej till en inbjudan att vara talare eftersom det gynnar både forskaren och universitetet

Enligt Camilla Kronqvist bidrar också effektivitetstänkandet i världen överlag till att det flygs mycket i dag.

- Förr var det naturligt att ta båt och tåg om man skulle till Lund. I dag flyger man till Lund, för det har blivit så billigt och det går snabbare. Om du flyger sparar du dessutom tid och hinner kanske delta i ytterligare ett seminarium som ger en merit till, säger Kronqvist.

Akademin eftersträvar ett sunt resande

Vid Åbo Akademi uppskattar förvaltningsdirektör Ulla Achrén att antalet flygresor vid universitetet inte har minskat på sistone utan snarare tvärtom. Men för inrikesresor är de absolut mest populära färdmedlen tåg eller bil.

- Vi är helt enkelt beroende av att våra forskare kan träffa varann och bilda sina nätverk med tanke på forskningsprojekt och finansiering.

Åbo Akademi har ett resereglemente som uppmanar anställda att vid resor välja ett alternativ som är flexibelt, ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart.

I mån av möjlighet ska en anställd också överväga att hålla möten via video. Resereglementet ska inom kort ses över, men det är styrelsen som kommer att ta ställning till eventuella ändringar.

Ulla sitter vid sitt skrivbord och bläddrar i papper.
Bildtext Förvaltningsdirektör Ulla Achrén vid Åbo Akademi.
Bild: Yle/Marie Söderman

Achrén konstaterar att tåg är ett bättre färdmedel än flyg ifall man vill jobba under resan.

- Jag hörde om att man vid ett finländskt universitet hade haft en opponent som kom till disputationen med tåg från södra Tyskland. Det skämtades om att man aldrig hade haft en så påläst opponent eftersom det hade funnits gott om tid att läsa avhandlingen under resan, skrattar Achrén.

"Forskning viktigt för mänskligheten"

Forskare är naturligtvis inte ensamma om att resa. Också inom företagsvärlden reser man mycket. Ur Camilla Kronqvists perspektiv som filosof är det viktigare att forskare reser än att företagare gör det bara för att det är lättare att sälja en produkt ansikte mot ansikte.

- Ur ett världsperspektiv är det viktigare att vi har forskare som reser och jobbar för mänsklighetens bästa än att man flyger väldigt mycket för att driva enskilda företags intressen, säger Kronqvist.

Diskussion om artikeln