Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Klimatmötet i Madrid kan sluta i fiasko – läget fortfarande låst

Från 2019
Uppdaterad 14.12.2019 15:28.
Klimataktivister demonstrerar under klimatmötet i Madrid.
Bildtext Klimataktivister demonstrerar under klimatmötet i Madrid.
Bild: EPA/ FERNANDO VILLAR

Förhandlingarna på klimatmötet i Madrid fortsätter att stampa på stället. Mötet skulle avslutas på fredag kväll och trots intensiva försök att nå en överenskommelse är läget fortfarande ytterst låst i flera viktiga frågor. Många befarar nu att mötet blir ett fiasko.

Stämningen på klimatmötet börjar bli irriterad och frustrerad.

Flera länder anklagas för att blockera förhandlingarna. Bland annat USA, Australien och Brasilien.

-De största förorenarländerna har inte varit konstruktiva alls, säger Mia Rahunen klimatexpert vid Världsnaturfonden WWF i Finland.

-Brasilien är fortfarande problematiskt när det gäller marknadsmekanismerna. Brasilien har fortsatt som det gjorde på klimatmötet i Polen förra året.

Just markandsmekanismerna är den fråga där länderna verkar stå längst ifrån varandra.

Det vill säga regler för hur handeln med utsläppsminskningar ska göras transparent och mätbar.

I nuläget kan de klimatåtgärder som ett land finansierar i ett annat land för att kompensera för sina utsläpp räknas båda länderna till godo.

Brasilien kämpar för att den här dubbelräkningen ska vara möjlig också i fortsättningen, något som EU inte kan gå med på.

Klimatmötet i Madrid
Bildtext De så kallade marknadsmekanismerna är en av de svåraste frågorna på mötet.
Bild: Yle/Lotte Krank-van de Burgt

Australien har tagit strid om de outnyttjade utsläppskrediterna från det gamla Kyotoprotokollet.

Australien vill att de ska tas med i Parisavtalets nya regelverk.

På det sättet skulle landet inte behöva anstränga sig så mycket för att minska sina utsläpp.

Enligt miljöorganisationen Greenpeace visar det fokus som läggs på just marknadsmekanismerna hur mycket de stora förorenarna formar agendan.

USA orsakar frustration på mötet

En annan fråga som det fortsättningsvis grälas om är ersättningar till fattiga länder för skador orsakade av klimatförändringen.

Det här är en knäckfråga för låglänta önationer som hotas av stigande havsnivåer och för afrikanska länder som redan har drabbats av extremt väder på grund av klimatförändringen.

Och här är det USA som får skulden för att förhandlingarna inte kommer någonvart.

Klimatmötet i Madrid
Bildtext Intensiva förhandlingar pågår på klimatmötet i Madrid.
Bild: Yle/Lotte Krank-van de Burgt

USA anklagas för att insistera på formuleringar i avtalstexten som skulle göra det omöjligt för andra länder att ställa USA till svars för klimatrelaterade skador.

Det här är speciellt frustrerande för förhandlarna på klimatmötet eftersom USA lämnar Parisavtalet nästa år och inte kommer att beröras av överenskommelserna.

Trots det gör USA det hela svårare för alla andra.

Klimatmötet i Madrid
Bildtext Mia Rahunen klimatexpert vid Världsnaturfonden WWF i Finland
Bild: Yle/Lotte Krank-van de Burgt

Under lördagen har alla delegationer på mötet gått igenom ett nytt förslag till slutavtal.

-De är nog katastrofalt dåliga de där förslagen. De ignorerar helt den klimatoro som medborgarna har och också vetenskapens budskap, säger mia Rahunen vid WWF.

-Alla hänvisningar till att höja ambitionsnivån är allt för svaga.

Ordet fiasko har nämnts

Många länder är redo att lämna förhandlingsbordet utan något resultat hellre än att få en dålig överenskommelse.

Flera miljömininstrar har redan lämnat klimatmötet vilket säger någonting om hur låst läget verkligen är.

Ordet fiasko har nämnts här flera gånger.

-Det skulle faktiskt vara katastrofal om mötet skulle sluta i fiasko. Vi är mitt i klimatkrisen och alla måste nu agera och göra mycket mer och agera snabbare, säger Mia Rahunen.

Hon hoppas att länderna kommer överens i alla fall om att sända ett starkt och tydligt budskap om att de kommer att höja ambitionsnivån nästa år i god tid före klimatmötet i Glasgow.

På klimatmötet i Madrid är det ändå inte många som tror på något starkt budskap. Och frustrationen och irritationen över de stora nedsmutsarnas lealösa inställning ökar.

Artikeln uppdaterad kl.14:15 med Mia Rahunens kommentarer

Diskussion om artikeln