Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Klimatmötet i Madrid avslutades med rekord i övertid och besvikelse - länderna mer delade än någonsin

Från 2019
Uppdaterad 15.12.2019 16:32.
Carolina Schmidt, chile
Bildtext Chiles miljöminister Carolina Schmidt ledde ordet
Bild: AFP / Lehtikuva

Klimatmötet skulle avslutas på fredag kväll, men det var först på söndag eftermiddag som ordföranden, Chiles miljöminister Carolina Schmidt, kunde avsluta mötet. Förhoppningarna inför mötet var stora, men det slutade i besvikelse.

Världsnaturfonden WWF säger att mötet var katastrofalt.

– Vi väntade oss att mötet skulle ha påskyndat klimatåtgärder men det gick helt tvärtom, säger Mia Rahunen, klimatexpert vid WWF i Finland.

– Katastrofalt är det att de stora förorenande länderna fortfarande prioriterar fossilindustrin i stället för människor och naturens välfärd.

De ignorerade totalt medborgarnas klimatoro och vetenskapens budskap

– De ignorerade totalt medborgarnas klimatoro och vetenskapens budskap. I stället fortsatte de blockera förhandlingarna så mycket som de bara kunde.

Madridmötet sågs som en mätare för ländernas kollektiva vilja att vidta de åtgärder som enligt vetenskapen behövs för att minska koldioxidutsläppen i tid för att förhindra en allt för stor temperaturhöjning.

Hoppet var att klimatmötet i Madrid skulle visa världen att regeringarna har lyssnat till de demonstranter som har dragit ut på gatorna runt om i världen och krävt skärpta åtgärder.

Så gick det inte och också Finlands miljöminister Krista Mikkonen är besviken.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen  Madridin ilmastokokouksessa
Bildtext Krista Mikkonen
Bild: Antti Lähteenmäki / Yle

– Fast det var främst tekniska saker som diskuterades på det här mötet så hade vi väntat oss en stark signal om att alla länder är redo att göra mera, att skärpa sina utsläppsmål. För vi vet på basis av vetenskapen att vi måste göra mera och människor kräver det av oss.

Förvirrade och trötta delegater

Aldrig tidigare i klimatmötets 25-åriga historia har förhandlingarna gått så här långt över tiden.

Varken delegater, observatörer eller ordförandeskapet hade sovit speciellt många timmar under de senaste dagarna.

Och det märktes under slutsessionen. Upprepade gånger bad delegater om ordet av misstag. Och hade svårt att hitta de dokument som behandlades.

Här ett exempel:

Stor frustration på grund av teknik som inte fungerade - Spela upp på Arenan

Oenighet och käbbel

Det är plågsamt uppenbart att länderna på FN:s klimatmötet är mer delade än någonsin tidigare i frågan hur man ska gå till väga för att motarbeta klimatförändringen.

Mötet har präglats av oenighet, käbbel och ovilja att kompromissa.

Observatörer och delegater är överens om att mötet inte lyckades leva upp till sin egen slogan: Tid för handling.

Mötet blev ändå inte det totala fiasko som man ännu igår befarade.
På flera punkter lyckades man komma överens.

Bland annat om en jämställdhetsplan med skrivningar om hur kvinnor och flickor speciellt i fattiga länder ska fås med i klimatarbetet och om deras rätt till utbildning.

Kvinnor och flickor i u-länder är oftast de som drabbas värst av klimatförändringens effekter.

Enlig FN är risken för att kvinnor dör av klimatförändringens effekter 14 gånger högre än för män.

Sandväg kantad av marknadsstånd i det fattiga området Abobo i Elfenbenskusten.
Bildtext Kvinnor och flickor i fattiga länder ska fås med i klimatarbetet
Bild: Yle/Daniel Olin

En av de viktigaste frågorna sköts upp till nästa års möte i Glasgow

En av de viktigaste frågor som man grälade om redan på klimatmötet i Polen ifjol, det vill säga marknadsmekanismerna, visade sig igen vara en så svår fråga att den måste skjutas upp till nästa års klimatmöte i Glasgow.

Tyvärr, efter allt arbete som ni alla har lagt ner, så kunde vi inte nå en överenskommelse när det gäller artikel 6 i Parisavtalet

Det gäller reglerna om hur handeln med utsläppsminskningar ska göras transparent och mätbar.

-Tyvärr, efter allt arbete som ni alla har lagt ner, så kunde vi inte nå en överenskommelse när det gäller artikel 6 i Parisavtalet, sa ordföranden Carolina Schmidt.

Klimatmötet i Madrid
Bildtext Brasilien var ett riktigt problembarn på mötet
Bild: Yle/Lotte Krank-van de Burgt

Brasilien satte sig redan i Polen på bakhasorna i frågan och fortsatte med det också i Madrid.

I nuläget kan de klimatåtgärder som ett land finansierar i ett annat land för att kompensera för sina utsläpp räknas båda länderna till godo.

Brasilien kämpar för att den här dubbelräkningen ska vara möjlig också i fortsättningen, något som EU inte kan gå med på.

Vi är jätteglada över att EU var stark i den här frågan

WWF:s klimatexpert Mia Rahunen är glad att EU inte gav efter i frågan.

– Vi är jätteglada över att EU var stark i den här frågan. I det här läget var det mycket bättre att diskussionerna fortsätter nästa år.

Klimatmötet i Madrid
Bildtext WWF:s klimatexpert Mia Rahunen
Bild: Yle/Lotte Krank-van de Burgt

– Det fanns allt för många luckor kvar i det sista avtalsförslaget och om man hade godkänt sådana regler så skulle man ha riskerat 1,5-graders målet, miljöintregritet och till och med mänskliga rättigheter. Och det kan inte accepteras.

Minst lika svåra förhandlingar väntas nästa år

Nu riktas blickarna mot klimatmötet i Glasgow nästa år. Förhandlingarna väntas bli minst lika svåra som i Madrid, säger Mia Rahunen.

Så det blir nog en utmaning för ordförandeskapet nästa år att få det i mål

– Länderna kunde ju inte enas om någonting här i Madrid när det gäller de största förhandlingsfrågorna. Så i princip måste man fortsätta alla de diskussionerna i Glasgow samt ha ambitionsdiskussionen om hur länderna har uppdaterat och skärpt sina mål för utsläppsminskningar.

– Så det blir nog en utmaning för ordförandeskapet nästa år att få det i mål, säger Mia Rahunen.

Klimataktivisten Greta Thunberg åkte hem från mötet med tåg. Så här twittrar hon om hemresan genom Tyskland.

Artikeln uppdaterad 16:00 med Mia Rahunens och Krista Mikkonens kommentarer

Diskussion om artikeln