Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Åtgärderna mot skarven är otillräckliga" - Egentliga Finlands landskapsstyrelse ansluter sig till de som kritiserar skarvstrategin

Från 2019
Gapande skarv i sitt bo, Vasa skärgård
Bildtext Många är kritiska till skarvgruppens förslag på åtgärder som presenterades tidigare i höst.
Bild: YLE/Joakim Lax

Egentliga Finlands landskapsstyrelse är missnöjd med skarvarbetsgruppens förslag för att begränsa skarvskador. I sitt uttalande uppger styrelse att åtgärderna förblir otillräckliga.

Landskapsstyrelsen anser att särskilt yrkesfiskares och fiskodlares åsikter borde beaktas mera.

Man anser det också nödvändigt att definiera vad en hållbar nivå på skarvbeståndet är, både ur en miljösynvinkel och ur människans synvinkel.

Den här kritiken har framförts tidigare också från fiskesektorn när arbetsgruppens förslag presenterades.

Både fiskesektorn och landskapsstyrelsen anser också att skarven borde omklassificeras inom EU.

Fiskesektorn anser att skarven borde förflyttas till listan över jaktbara fåglar.

Dessutom anser landsskapsstyrelsen att man snabbare borde kunna agera och ge undantagstillstånd om en skarvpopulation allvarligt hotar lokala områden.

Partiet De gröna höll inte med i landskapsstyrelsens uttalande.

Artikel baserar sig på Yle Turkus artikel skriven av Hannu Vähämäki.

Diskussion om artikeln