Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö hamn ger extra julklappspengar till staden - nästa år ska budgeten hålla bättre

Från 2019
Uppdaterad 17.12.2019 12:37.
Jultomte och Hangöbroschyrer.
Bildtext Hangö hamn får agera julgubbe när staden ska lappa ihop bokslutet för i år.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hangös befolkning minskar i rekordfart. Det här innebär stora utmaningar för dem som planerar stadens ekonomi.

- Med nöd och näppe torde vi klara av ett nollresultat för år 2019 och 2020 går ungefär i samma tecken, säger stadsdirektör Denis Strandell.

För att balansera det årets bokslut har staden varit tvungen att gå med hatten till Hangö hamn.

- Vi skulle ha gått back mer än en miljon om vi inte hade fått en extra dividend från Hangö hamn, säger Strandell.

Denis Strandell
Bildtext Stadsdirektör Denis Strandell säger att budgeten för nästa år framför allt är ansvarsfull.
Bild: Yle/Maria Wasström

Formellt fattas beslutet om tilläggsdividenden på en extra bolagsstämma i slutet av året. Eftersom hamnbolaget ägs i sin helhet av Hangö stad torde det ändå inte innebära några större problem.

Denna dividend hjälper alltså till att lappa hålen för detta års bokslut som därmed ser ut att landa på minus 20 000 euro.

Inga utsvävningar år 2020

Nästa års budget visar ett överskott på 226 000 euro. Det är resultatet av armbrytning på flera nivåer i stadens förvaltning och i sista hand bland fullmäktigemedlemmarna.

Budgeten godkändes slutligen med en rösts marginal.

- Nu gäller det bara att få budgeten att hålla också, säger Strandell.

Strandell beskriver budgeten som ansvarsfull. Det finns inga utsvävningar och endast det man bedömt vara det mest akuta åtgärdas i investeringsväg.

Fem miljoner euro är reserverade för investeringar. Den största enskilda investeringen utgörs av färdigställandet av underfarten under järnvägen. För underfarten reserveras 1,5 miljoner euro under år 2020.

Projektet blev dyrare än väntat och för underfarten måste staden nu utöka sin lånebörda med 1,1 miljoner euro.

Gamla skolor kostar

Den fortlöpande renoveringen av stadens skolbyggnader slukar också en hel del pengar. Sammanlagt 860 000 euro är budgeterat för reparation av bildningsväsendets byggnader vilket i praktiken betyder skolor och daghem.

Det största renoveringsbidraget går till den pågående renoveringen av Centralskolan/Keskuskoulu men i övrigt handlar det mest om att åtgärda problem med inomhusluften i skolorna.

- Investeringsbehovet är mycket större än vad denna budget tillåter, säger för sin del stadsstyrelsens ordförande Torbjörn Ekholm (SFP).

Torbjörn Ekholm, stadsstyrelsens ordförande.
Bildtext Torbjörn Ekholm säger att det hade funnits mycket större behov av investeringar men att det helt enkelt inte finns pengar.
Bild: Yle/Maria Wasström

Han tillstår att Hangö har alldeles för många fastigheter som är i dåligt skick. Han är ändå glad över att kommunal- och fastighetsskattesatserna bibehålls på samma nivå som nu.

Även om grundtryggheten lyckats skära ner sina kostnader under de senaste åren har Hangö nationellt sett fortfarande höga kostnader inom social- och hälsovården.

- Det räcker inte att skära i budgeten utan vi måste verkligen trimma vår verksamhet nu, säger grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

Elisabeth Kajander
Bildtext Elisabeth Kajander säger att hälso- och socialservicen i Hangö idag är på en god nivå.
Bild: Yle/Maria Wasström

Det gäller alltså att allvarligt se över den servicestruktur som finns och fråga sig om den motsvarar behoven.

- Barnens antal minskar i rasande fart medan de äldre ökar och då måste vi förändra vår verksamhet så att det stöder de verkliga behoven, säger Kajander.

Hon nämner bland annat att servicebehoven inom barnrådgivningen minskat i takt med att barnens antal minskat.

Specialsjukvården hör däremot - tillsammans med skatteintäkterna - till de poster som är svåra att förutspå.

Motionstrappan byggs

Som kuriositet kan nämnas att det i budgeten finns 30 000 euro reserverat för en motionstrappa på Lillmärsans rekreationsområde.

Vägarbeten, rörsaneringar och byggandet av separata dagvattensystem slukar pengar, liksom bland annat gatubelysning, lekparker och färdigställandet av Fabriksuddens hinderlösa promenadstråk.

Halmstadsgårdens renovering ströks däremot från budgetförslaget.

Skolstängningar står för dörren

Strax efter årsskiftet kommer politikerna att ta itu med frågan om vilka skolor som måste dras in.

- Vi står inför det faktum att vi måste minska på skolnätet. Som tur är ju avstånden här i centrum ytterst små. Om vi stänger en skola så får eleverna kanske en kilometer eller två till skolan. Det är en mycket kort skolväg, säger Strandell.

Rättelse 17.12 kl 11: Bokslutet för år 2019 ser ut att landa på minus 20 000 euro, inte plus som det felaktigt stod i texten tidigare.

Diskussion om artikeln