Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stor besvikelse över att psykiatriska sjukhuset i Åbo krymper med hälften

Från 2019
en byggnadstomt med stängsel runtom sig.
Bildtext Så här såg området ut i höst, där det nya psykiatriska sjukhuset ska stå.
Bild: Paula Collin / Yle

Det nya och mycket omtalade psykiatriska sjukhuset i Åbo kommer inte att bli så stort och fint som det var tänkt. 

Sjukhuset har bantats ner till ungefär hälften av det som ursprungligen planerades. Orsaken är bland annat att pengarna från sjukvårdsdistriktets medlemskommuner inte räcker till.

Eeva Siivonen som är verksamhetsledare för Föreningen för mental hälsa i Åbo, Itu ry, är väldigt besviken.

- Det här visar att det i samhället fortfarande vilar en skam över att insjukna i psykisk sjukdom. Man vill bara satsa hälften av den summa som skulle behövas för den psykiatriska vården.

Nu känns det som att börja från noll

― Eeva Siivonen, verksamhetsledare för Föreningen för mental hälsa i Åbo

Enligt Siivonen går psykisk sjukdom att behandla väldigt bra i dag, förutsatt att man ger den psykiatriska vården de resurser som behövs. Att inte satsa tillräckligt på vården ser Siivonen som slöseri.

- Allt fler och allt yngre sjukpensionerar sig på grund av psykisk sjukdom och det är något som borde tas på allvar. Till exempel depression går att bota om vården sätts in tidigt och tillräckligt effektivt. En person som får vård och blir frisk kan sedan fortsätta att jobba normalt ända fram till pensionen.

Bättre lokaler behövs

I dag är den psykiatriska vården utspridd och enheternas lokaler lämpar sig inte för vården som ges i dag.

- Om man tas in för sluten vård behöver man ett eget rum för att kunna koncentrera sig på att bli frisk. I dag finns det inga sådana rum i Kuppisfastigheten som är över 100 år gammal, säger Siivonen.
  

Eeva sitter vid sitt skrivbord.
Bildtext Eeva Siivonen, verksamhetsledare vid föreningen Itu.
Bild: Yle/Marie Söderman

Enligt Siivonen kan det till exempel vara svårt att diskutera med läkare eller vårdare utan att andra personer hör.

- Det här kan tyckas vara småsaker, men det ger patienten en känsla av att vårdarna inte respekterar patienten och inte heller tar olika behov i beaktande, säger Siivonen.

Inför planeringen av det nya psykiatriska sjukhuset satsade man dessutom på att engagera patientföreningar på ett alldeles unikt sätt. Det hölls över 150 möten med personal, anhöriga och erfarenhetsexperter. 

- Men nu känns det som att börja från noll, säger Siivonen.

Psykiatrin kan få lokaler i A-sjukhuset

Direktören för sjukvårdsdistriktets psykiatri, Jesper Ekelund, blev också besviken då det klarnade att det stora psyksjukhuset kommer att bantas ner med nästan hälften.

Men Ekelund betonar att att satsningen på psykiatrin kommer att ske i etapper. Det psykiatriska sjukhuset är del ett. I framtiden kan det vara möjligt att bygga till på samma tomt om delgeneralplanen ändras.

- A-sjukhuset kommer också att blåsas ut och grundrenoveras då T3-sjukhuset blir klart. Efter det är det möjligt att psykiatrin flyttar en del av verksamheten till A-huset.

Jesper Ekelund
Bildtext Direktör Jesper Ekelund är också besviken över utfallet, men vill se det positiva.
Bild: Annika Holmbom / Yle

Alla möten som hölls inför planeringen av det stora psykiatriska sjukhuset har inte heller varit onödiga, eftersom kunskapen kan användas också i framtiden, menar Ekelund. 

Det nya psykiatriska sjukhuset ska byggas nära universitetssjukhuset, i hörnet av Kinakvarnsgatan och Sirkkalagatan och beräknas vara klart 2023 eller 2024.