Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Destias Tom Eliasson: Vägar på landsbygden blir lidande när pengarna går till livligt trafikerade vägar innanför Ring III

Från 2019
Uppdaterad 19.12.2019 05:12.
Gropig väg.
Bildtext Många grusvägar är i dåligt skick efter höstens ständiga regn. Bilden är tagen den 17 december från Rankilavägen i Ingå.
Bild: Yle/Maria Wasström

De mindre vägarna i hela Västnyland är i dåligt skick. Höstens regn har gjort grusvägarna gropiga. Det dåliga skicket kan ställvis utgöra en trafikfara.

- Mindre vägar blir lidande när samhället tydligen inte har tillräckligt med pengar för vägunderhåll, säger arbetsplatschef Tom Eliasson vid företaget Destia i Raseborg.

Lapp med texten: "Kan någon försöka laga groparna i vägen. Hälsningar Postiljonen."
Bildtext Också postiljonen som kör ut post längs Solbergvägen tröttnade på groparna längs vägen. Hen lämnade ett meddelande i en av postlådorna längs vägen.
Bild: privat

Eliasson är väl medveten om att många vägar är dåligt skick men också Destia måste hushålla med resurserna.

- Det är en penningfråga. När det kommer till investeringspengar går det mesta till vägförbättringsprojekt inom Ring III. Landsbygden blir tyvärr lidande.

Trafikmängden på grusvägarna är bara 1-2 procent av den totala trafikmängden så de mindre vägarna blir ohjälpligt lidande

― Tom Eliasson, Destia

Trafikmängden avgör

Eliasson påpekar också att vägnätet av mindre vägar är väldigt dåligt skött oberoende av var i landet man rör sig. Resurserna går till de vägar där trafiken är livligare.

- På vårt område i Västnyland har vi cirka 850 kilometer väg varav 250 kilometer, eller knappt 30 procent, är grusväg. Trafikmängden på grusvägarna är däremot bara 1-2 procent av den totala trafikmängden så de mindre vägarna blir ohjälpligt lidande, säger Eliasson.

En sådan väg är Solbergvägen i Ingå. Underhållet sköts i praktiken av entreprenören Thomas Lindqvist men det är Destia som sitter på pengarna. Lindqvist har inte möjlighet att åka ut och sladda vägen om han inte fått grönt ljus av Tom Eliasson på Destia.

Tom Eliasson från Destia, Solbergbon Kaj Karlstedt och entreprenören Thomas Lindqvist.
Bildtext Destias Tom Eliasson träffade Solbergbon Kaj Karlstedt och entreprenören Thomas Lindqvist.
Bild: Yle/Maria Wasström

Yle Västnyland sände direkt i Yle Vega från Solbergvägen tillsammans med Solbergbon Kaj Karlstedt, entreprenören Thomas Lindqvist och Destias Tom Eliasson.

Vid tidpunkten för sändningen hade vägen nyss sladdats så att den tillfälligt var i alldeles gott skick. De ihållande regnen försämrar vägens skick på en kort tid.

Sändningen från Solberg i Ingå kan du höra här:

Aktiebolaget Destia är ett infrastrukturbolag som planerar, bygger och sköter bland annat vägar och järnvägar.

Destia har sin bakgrund i de statliga vägverksorganisationerna. Staten bolagiserade Destia i början av 2000-talet. År 2014 sålde staten hela aktieinnehavet till investeringsbolaget Ahlström Capital.