Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya Pedersöre församling inleder sin verksamhet nästa år – tre församlingar blir en

Från 2019
Kyrkoherdarna Tomas Portin, Kaj Granlund och Hans Häggblom.
Bildtext Tomas, Portin, Kaj Granlund och Hans Häggblom kommer alla att arbeta tillsammans efter årsskiftet.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Den första januari blir Purmo, Esse och Pedersöre församlingar en efter många års betänketid. Man hoppas kunna minska byråkratin, utnyttja personalresurserna bättre och minska kostnaderna.

Efter nyår inleder den nya Pedersöre församling sin verksamhet. Det nya namnet blir Pedersöre församling.

- Det finns alla förutsättningar för att det här ska gå bra, säger Kaj Granlund som blir kyrkoherde för den nya församlingen.

De första fusionsdiskussionerna hölls redan i februari 2008, så processen har varit lång. Men slutspurten har varit mycket intensiv säger Granlund.

En helt ny församling

Kaj Granlund och de två andra nuvarande kyrkoherdarna Hans Häggblom i Pedersöre och Tomas Portin i Purmo poängterar att det inte handlar om att de övriga församlingarna går upp i Pedersöre församling.

Det är en helt ny, stor församling med 9 000 medlemmar som inleder sin verksamhet och Tomas Portin säger att han ingalunda blir av med sin församling.

- I stället får jag två församlingsdelar till. Jag tycker att det ska bli jätteintressant att få nya arbetsfält med nya människor och nya sammanhang, säger Portin.

Ekonomi och synergieffekter

Pedersöre församling är inte alls ensam om sin fusion, efter nyår har Borgå stift 49 församlingar, för 10 år sedan var de 65 till antalet.

Sammanslagningarna beror oftast på att små församlingar har svårt att klara ekonomin säger Lars-Eric Henricson som är lagfaren assessor på domkapitlet.

- Visst ligger ekonomi bakom beslutet, men inte enbart. Det handlar också om att skapa ett större arbetsteam och på det här sättet kan vi utnyttja de anställdas specialkunskaper på ett större område, säger Granlund.

Hans Häggblom säger att ledstjärnan genom hela processen varit att skapa förutsättningar för att göra ett bra arbete ännu bättre.

- Men det är klart att det blir en utmaning att fördela arbetsuppgifterna så att det inte blir för betungande för de anställda, säger Häggblom.

Tomas Portin säger att den stora vinsten är att de små församlingarna får kollegor att bolla tankar och idéer med.

- I Purmo har vi en präst, en kantor och en diakon, nu får vi alla kollegor. Det tycker jag är en stor vinning, säger Portin.

Kaj Granlund säger att man från Pedersöre, Esse och Purmos sida varit i kontakt med andra församlingar i samma situation, så som exempelvis Kronoby.

- Det är ju onödigt att vi alla gör samma misstag, i stället kan vi lära av varandra. Vi har varit i kontakt och diskuterat och påmint varandra om vad som behöver göras, säger Granlund.

Kyrkoherdarna Kaj Granlund, Hans Häggblom och Tomas Portin.
Bildtext De nuvarande kyrkoherdarna ställer sig positiva till fusionen.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Fyra tjänster dras in

Men visst ska man också spara pengar. På sikt försvinner fyra tjänster men ingen kommer att sägas upp. Personalminskningarna kommer att genomföras genom naturlig avgång så som pensioneringar.

- Vi är tvungna att se över ekonomin och det har vi också gjort under processens gång. Men som det ser ut nu behöver vi inte säga upp någon, säger Granlund.

En och en halv prästtjänst, en diakon, en kantorstjänst på 40 procent kommer att försvinna de närmaste åren. Två av dem som går i pension är just Hans Häggblom och Kaj Granlund.

- Vi satte igång processen och nu får vi vara med och förverkliga fusionen, säger Granlund.

Högmässorna koordineras om

Men hur påverkar fusionen församlingsmedlemmarna? Säkert kommer de att märka av den, allt annat vore ju konstigt säger Kaj Granlund.

- Kanske främst genom att det kan vara en annan präst eller kantor än den man är van vid som kommer till dop, vigslar och begravningar, säger Granlund.

Även högmässorna kommer att koordineras om. Högmässa hålls i alla kyrkor men i Purmo och Esse kan tidpunkterna variera. Det beror också på de minskade kantorsresurserna, I Pedersöre hålls högmässa alltid klockan 10.

Installation i Purmo kyrka väckte frågor

Efter fusionen blir Hans Häggblom kaplan, Tomas Portin får titeln församlingspastor och Kaj Granlund blir alltså hela nya Perdersöre församlings gemensamma kyrkoherde.

Lars-Eric Henricson som är lagfaren assessor på domkapitlet säger att församlingsfusioner kan väcka en känsla av att ortens identitet försvagas och det är naturligtvis något man inte villl åstadkomma. Det handlar om stora förändringar som kan röra upp känslor.

Reaktionerna från församlingsmedlemmarna har inte varit så kraftiga, säger kyrkoherdarna, men i Purmo väckte en fråga stor förundran.

- Purmo kommer att få en ny kyrkoherde som heter Kaj Granlund och han ska installeras den 9 februari. Det här väckte frågor, säger Portin.

Det handlar om att den nya församlingens högmässa just den söndagen råkar hållas i Purmo. Då får man också besök av biskop Bo-Göran Åstrand.

- Men jag kommer att fortsätta jobba kvar så som tidigare, säger Portin.

Diskussion om artikeln