Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Svenska riksbanken höjer styrräntan till noll – trots sämre konjunkturutsikter

Från 2019
Svenska kronor
Bildtext Trots sämre utsikter för svenska ekonomin och stigande arbetslöshet höjer Sveriges riksbank reporäntan.
Bild: Sveriges Riksbank

Reporäntan höjs till noll efter nästan fem år på minussidan. Höjningen görs tros att den svenska tillväxten förväntas sjunka.

Sveriges riksbank har idag bestämt att styrräntan, den så kallade reporäntan, höjs till noll procent.

Reporäntan har legat på minussidan sen februari 2015, då sänkningen användes för att ge bränsle åt den ekonomiska tillväxten efter flera års global lågkonjunktur.

Riksbankens beslut var väntat efter signaler om en kommande höjning vid ett räntemöte i oktober.

En höjning av räntan väcker ändå blandade reaktioner bland experter.

En räntehöjning brukar användas för att försöka hålla inflationen vid önskad nivå och undvika överhettning av ekonomin.

Nu kommer ändå räntehöjningen i ett läge där utsikterna för den globala och svenska ekonomin igen ser sämre ut och arbetslösheten stiger i Sverige.

Riksbanken menar ändå att inflationen ligger tillräckligt nära målnivån på två procent för att en höjning ska vara hållbar.

- Direktionen har därför, i linje med bedömningen i oktober, beslutat att höja reporäntan från -0,25 till noll procent. Prognosen för reporäntan är oförändrad och räntan väntas ligga kvar på noll procent de närmaste åren, skriver banken.

Europeiska centralbanken ECB och flera andra nationella europeiska centralbanker har signalerat att de fortsätter med minusränta, för att skydda tillväxten.

Sveriges riksbanks beslut fattades inte heller enhälligt. Två av sex ledamöter i bankens direktion opponerade sig mot beslutet.

Diskussion om artikeln