Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Popcornhjärna, ikigai och dra åt helvete-kapital – här är årets nyord

Från 2019
Pappmuggar med popcorn.
Bildtext Popcornhjärna betyder ett tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefon.
Bild: lev dolgachov

Att klimatet är på allas läppar syns på nyordslistan där närmare tio av de 35 nya orden är klimatrelaterade. Men här finns också aspludd och antivaxxare.

Innan du läser vidare kanske du vill testa dig själv för att se om du förstår de nya ordens innebörd? Gör vårt quiz här!

Det är Språkrådet i Sverige som sammanställer en lista med nyord varje år. Hur stor spridning orden har haft innan de hamnar på listan varierar, men de har använts under minst ett dokumenterat tillfälle under året, åtminstone.

Beroende på vad man räknar in i kategorin finns det närmare tio ord som har med klimatet att göra. Här finns bland annat grönt körfält, smygflyga, klimatstrejka och Gretaeffekten.

– Vi har inte tidigare klimatstrejkat på samma sätt som vi gjort i år och ingen har påverkat vårt miljövänliga beteende så som Greta Thunberg, säger Minna Levälahti som är språkvårdare på Svenska Yle.

Greta Thunberg på en båt som anländer till New York.
Bildtext Greta Thunberg har med sitt smittande engagemang för klimatet gett upphov till nyordet Gretaeffekten.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Bland klimatorden hittas också artdöden, ett ord som ska användas i bestämd form och syftar på de arter som försvinner på grund av klimatförändringar i modern tid.

Tidsdokument

Det är runt 30 ord årligen som hamnar på listan, och listorna blir också ett slags tidsdokument.

På listan från 2009 kan man till exempel se ord som följare, fiskpedikyr, slidkrans och spikmatta.

– Vi brukar säga att många av nyorden inte kommer med i Svenska akademins ordlista utan beskriver bara året, men ser man till exempel på de 30 ord som fanns med på nyordslistan för tio år sedan finns nu 17 av dem i den nya ordlista som kommit ut sedan dess, säger Minna Levälahti.

Porträttbild på Minna Levälahti.
Bildtext Minna Levälahtis favoriter på nyordslistan är popcornhjärna och syssna.

Livslängden för orden bestäms förstås av om de behövs också i fortsättningen, och som Språkrådet själva skriver på sin webbplats: Språkrådet godkänner inte ord, eller för in nya ord; det kan bara språkbrukarna själva göra genom att använda dem.

Vissa av orden från förra årets lista lever också vidare. Flygskam har också spritt sig utanför det svenska språkområdet. Och har dessutom fått ordsyskon i årets lista; smygflyga och tågskryta.

Elbilar parkerade på Runebergsgatan i Helsingfors den 8  december 2018.
Bildtext Laddstolpe var ett annat av de nyord 2009 som fortfarande lever kvar.
Bild: Markku Ojala/All Over Press

Skillnad på rikssvenska och finlandssvenska

På årets lista hittas två låneord, ett från japanskan och ett från turkiskan. Också förra året fanns ett japanskt ord, bokashi, en typ av kompost. I år är det ikigai, upplevelsen av att tillvaron är meningsfull, som kommit med.

Det turkiska ordet är benim, som betyder jag och mig. Ordet används främst i raptexter, och Levälahti tror att det kanske inte hittar in i finlandssvenskan.

– Man kan kalla det förortssvenska, och det har vi inte i finlandssvenskan på samma sätt. Vi kanske kan jämföra det med ett dialektord som humorgruppen KAJ använder så att det sprids och blir populärt i hela Svenskfinland.

Ett annat ord som fått en listplacering är eldost, som i Finland oftare kallas grillost. Ord som fått uppsving nu när den cypriotiska halloumin visat sig innehålla mycket antibiotika.

Alla nyord 2019:

animoji
Animerad emoji utformad efter en persons ansikte. Animoji är ett teleskopord bildat till animated emoji.

antivaxxare
Person som av rädsla för negativa konsekvenser motsätter sig vaccinering.

artdöden
Den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter under människans tidsålder. Artdöden används i bestämd form om arter som försvinner på grund av klimatförändringar i modern tid.

ASMR
Sensorisk stimulering som skapar välbehag hos lyssnaren. Kommer från autonomous sensory meridian response, alltså autonom sensorisk meridiansk respons. Hjärnorgasm används i samma betydelse.

aspludd
Ludd bestående av snöliknande frön från asp.

benim
Jag, mig. Ordet benim är inlånat från turkiskan, där benim är genitivform av ’jag’ och betyder ’min, mitt’. Benim används också i olika utrop, bland annat i betydelsen ’det är jag’. Det är troligen detta bruk av benim som har lånats in i svenskan. Pronomenet används ofta av personer som refererar till sig själva på ett självförhärligande sätt. Används mest i raptexter.

beteendedesign
Utformning av närmiljö för att främja ett visst beteende. Det samhällsförändrande syftet med beteendedesign kallas ofta nudging eller puffning med verb som knuffa eller puffa.

cybersoldat
Försvarsanställd inriktad på att bekämpa digitala hot från främmande makt och terroristorganisationer.

deepfake
Video, bild eller ljud där innehållet manipulerats på ett sätt som gör förvanskningen svår att upptäcka. Deepfake är ett teleskopord bildat till deep learning och fake.

deplattformering
Aktion riktad mot exempelvis nättjänster och mötesarrangörer som syftar till att frånta opinionsbildare inkomstkällor och möjligheten att sprida sina åsikter. Översättningslån bildat till engelskans deplatforming. Även avplattformering förekommer.

digital tvilling
Digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att utföra tester i datormiljö som om de vore i verkligheten. Översättningslån från engelskans digital twin.

dra åt helvete-kapital
Sparade pengar som kan användas för att plötsligt bryta upp från en relation. Dra åt helvete-pengar och fuck off-kapital används i samma betydelse.

eldost
Ost som liknar halloumi och som kan grillas eller stekas. Eldost är ett registrerat varumärke. Ostar av halloumityp kan också kallas stekost och grillost, det senare är vanligt i Svenskfinland.

fimpomat
Behållare för cigarettfimpar med två öppningar där varje fimp genom användarens val av öppning utgör en röst i en fråga med två svarsalternativ. Har bland annat använts i Göteborg för att få rökarna att fimpa rätt. Där rökarna kunde välja att fimpa i olika hål och samtidigt ta ställning i okontroversiella frågor som ”Vem är kungen av Ullevi, Håkan Hellström eller Bruce".

Gretaeffekten
Den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

grönt körfält
Ett körfält där bara fossilfria fordon får köra.

hjärtslagslag
Lag som förbjuder abort om hjärtslag kan höras hos fostret. Översättningslån från engelskans heartbeat law.

hundvissla
Använda värdeladdade signalord som endast uppfattas av mottagare införstådda med budskapet, precis som ultraljuden i en hundvissla, kommer att plockas upp av den tänkta målgruppen även om andra inte kan höra dem.

hybridkrig
Krig som förs i det fördolda utan en väpnad konflikt.

ikigai
Upplevelse av att tillvaron är meningsfull. Inlånat från japanskan.

immersiv
Uppslukande, omslutande. Inlånat från engelskans immersive. Ordet används ofta i uttryck som immersiv teknik och immersiv upplevelse.

klimatdiktatur
Mandat för internationell organisation att fatta överstatliga beslut i klimatfrågan.

klimatnödläge
Tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar.

klimatstrejk
Protestaktion för att skapa uppmärksamhet för behovet av klimatfrämjande åtgärder.

källtillit
Förtroende för etablerade medier och andra källor som strävar efter opartiskhet och saklighet.

lågaffektivt bemötande
Pedagogisk metod där vuxna inte ska konfrontera utåtagerande barn utan i stället mana till lugn.

menskonst
Konstnärligt verk som utmanar normer och tabun. Menskonst används inte enbart om konst som skildrar just menstruation eller där mensblod används som konstnärligt material. Menskonst används numera även om verk som anses bryta mot etablerade normer för vad som kan anses vara god smak.

nattborgmästare
Person ansvarig för att främja nöjeslivet i samråd med berörd kommun. Finns bland annat i Amsterdam. Översättningslån bildat till engelskans night mayor.

popcornhjärna
Tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefon.

sharenting
Föräldrars delning av bilder på sina barn i sociala medier utan att samtycke har inhämtats. Sharenting är ett teleskopord bildat till engelskans sharing och parenting.

smygflyga
Flyga utan att berätta om valet av färdmedel eftersom flygets klimatavtryck kan vara skambelagt.

syssna
Lyssna med synen. Syssna är ett teleskopord bildat till se och lyssna. Det används främst bland döva och hörselskadade och deras anhöriga. Med hjälp av ordet syssna vill man markera att lyssnande för teckenspråkiga kräver en särskild uppmärksamhet via synen.

tågskryta
Stoltsera med att av miljöskäl resa med tåg i stället för flyg.

växtbaserat kött
Vegetabiliskt livsmedel som efterliknar kött till smak, utseende och konsistens. Översättningslån från engelskans plant-based meat. Även växtkött används i samma betydelse.

övervakningsekonomi
System där digital information om konsumenters beteendemönster har stort ekonomiskt värde.

Diskussion om artikeln