Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Noll är ingen hög ränta" – Stefan Ingves säger att det går lite långsammare, men ändå ganska bra för svensk ekonomi

Från 2019
Presskonferens med journalister i rad hos Riksbanken.
Bildtext Sveriges riksbank meddelade som väntat om räntehöjning i dag.
Bild: Frida Lönnroos

Det är lagom och lämpligt att lämna minusräntevärlden nu när inflationen har höjts till målet på två procent, förklarar riksbankschef Stefan Ingves om beslutet att höja räntan. Riksbanken ser ingen lågkonjunktur för Sverige de närmaste åren.

Precis som tidigare signalerat har Sveriges riksbank i dag bestämt att reporäntan höjs till noll procent.

– Noll är ingen hög ränta, det är fortfarande en låg ränta, underströk riksbankschef Stefan Ingves under Riksbankens pressträff om räntehöjningen i Stockholm i dag.

Stefan Ingves på Riksbankens presskonferens.
Bildtext Jesper Hansson och Stefan Ingves från Sveriges riksbank.
Bild: Frida Lönnroos

Reporäntan är Riksbankens styrränta. Genom att höja eller sänka den påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige, vilket påverkar den ekonomiska efterfrågan och inflationen. Reporäntan har legat på minus i fem år, och sänktes för att få fart på ekonomin.

Men nu har målet om en inflation på två procent nåtts, och med höjningen vill man återgå till ett mer normalt läge, förklarar Ingves.

– Vi tror att det går lite långsammare längre fram, men att det ändå kommer gå ganska bra för svensk ekonomi. Mot den bakgrunden är det lagom och lämpligt att lämna minusräntevärlden.

Kritiserat beslut och oenig Riksbank

Beslutet att höja räntan till noll var inte enhälligt. Två av sex direktionsledamöter i Riksbanken var emot beslutet.

Också andra experter är delade. I en text hos TT kritiserar två tidigare vice riksbankschefer räntehöjningen för att vara dåligt tajmad och svagt motiverad. Också Konjunkturinstitutet som i sin prognos varnar för stigande arbetslöshet och lägre inflation säger att höjningen kommer vid fel tid, skriver bland annat Aftonbladet.

Vi ser inte någon lågkonjunktur framför oss

Stefan Ingves betonar att Riksbanken inte ser någon lågkonjunktur för Sverige de närmaste åren, men att det inte heller är möjligt att skapa en stark högkonjunktur hur länge som helst.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi har haft en riktigt stark högkonjunktur under många år och nu går vi mot en mer normal eller vanlig konjunktur.

Det här är inte någon dramatiskt ränteförändring

― Stefan Ingves

Också gällande hur räntehöjningen påverkar svenskarna och svenska företag tonar Stefan Ingves ner dramatiken.

– Det här är inte någon dramatiskt ränteförändring. Penningpolitiken är fortfarande väldigt expansiv.

Riksbankens mål är att räntan nu ligger på noll i flera år framåt.

– Men om man har bolån är det rimligt att tro att så småningom blir det lite dyrare att låna.

Också svenska företag positiva

Att det går ganska bra för den svenska ekonomin bekräftas av de svenska storföretagen i Riksbankens företagsundersökning. De flesta är ganska nöjda och tror att de är på väg in i en lugnare, men inte någon dålig period.

Trots handelskonflikter, brexit och en skakig bilindustri som påverkat förtroendet för tillverkningsindustrin går den globala konjunkturen in i en lugnare fas nu, säger Ingves. Arbetsmarknaden är stark och arbetslösheten sjunker i både USA och i Euroområdet.

Och även om sysselsättningsgraden i Sverige planar ut understryker Ingves att den fortfarande är hög jämfört med många andra länder.

Minusränta leder inte automatiskt till högkonjunktur

Sammanfattningsvis har minusräntan fungerat väl, bidragit till stark konjunktur och fler jobb. Åren med minusränta har tjänat sitt syfte.

– Sen är det en helt annan frågeställning vad som händer i en ekonomi om man skulle ha minusränta under en väldigt lång tid, säger Ingves.

Han påpekar också att det inte finns någon automatik i hur räntan påverkar ekonomin.

– Det är alltid någon som helst såg att ekonomin betedde sig som om allt styrdes av en matematisk formel, men så är det inte.

Diskussion om artikeln