Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utö handel och Iniö lanthandel får understöd av Livsmedelsverket: "En jättefin sak som också är livsviktig för Utö"

Från 2019
Uppdaterad 21.12.2019 09:08.
Hamnen i Utö med båthus och en lotskutter som speglas i vattnet.
Bildtext Arkivbild på hamnen i Utö.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Livsmedelsverket har beviljat över 80 bybutiker stöd för bybutiker.

I Åboland har fyra bybutiker beviljats stödpengar. De fyra är Holmströms lanthandel på Hitis, Kasnäs handel, Utö handel och Iniö lanthandel.

Stödet för bybutiker är avsett för dagligvarubutiker på den glest bebyggda landsbygden.

- Det här är en jättefin sak. Det ger oss en större möjlighet till att ha öppet året runt, vilket är livsviktigt för Utö. Nu kan vi också utveckla verksamheten och anställa sommarpersonal, säger Susanna Sjöman, styrelsemedlem i Utö handel.

Stödet väckte stort intresse bland bybutiker runtom i Finland. Bland sökandena fanns också nya företagare som har öppnat bybutik i år.

Stöd för bybutiker söktes av totalt över 200 företagare, av vilka omkring 40 procent fick ett jakande beslut. Största delen av avslagsbesluten beror på att butiken i fråga inte ligger på den glest bebyggda landsbygden, enligt Finlands miljöcentrals områdesklassificering.

Första gången stödet kunde sökas

Stödets syfte är att främja tillgången till service på den glest bebyggda landsbygden. Stödet är cirka 11 000 euro per bybutik. Bybutiken som erbjuder butiksbilstjänster får cirka 14 000 euro i stöd. Målet är att stödet ska betalas ut i januari 2020.

Stödet kunde nu sökas för första gången i Finland.

- Det är fint att det finns en sådan här möjlighet. Jag hoppas på att det blir en kontinuerlig sak, alltså att man årligen kommer att kunna söka stöd, säger Susanna Sjöman.

Enligt jord- och skogsbruksministeriet finns det i dagsläget cirka 200 bybutiker i Finland, men antalet minskar.

Artikeln uppdaterad med uppgifter om vilka butiker som har beviljats stödpengar.

Diskussion om artikeln