Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu ska det bli ordning på de privata parkeringsbolagens verksamhet - 121 riksdagsledamöter stöder initiativ till lagändring

Från 2019
Uppdaterad 20.12.2019 13:44.
Bilägaren får en privaträttslig kontrollavgift
Bildtext Parkeringsbolagen kan inte bötfälla som myndigheterna kan, utan delar ut privatsrättsliga kontrollavgifter.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Parkeringsövervakningen ska övergå helt i offentlig regi, det föreslår socialdemokraternas riksdagsledamot Kimmo Kiljunen i ett initiativ till en lagändring som lämnades in förra veckan. 121 rikdagsledamöter stöder motionen.

Svenska folkpartiets Sandra Bergqvist är en av de ledamöter som skrivit under initiativet som skulle frånta privata parkeringsbolag rätten att skriva ut så kallade kontrollavgifter vid felparkering.

- Det har visat sig att den nuvarande lagstiftningen är väldigt otydlig och det har gett möjlighet förvissa privata övervakningsbolag att agera på ett ganska tvivelaktigt sätt. Det här är något vi skulle vilja rätta till.

Bergqvist fortsätter.

- Det finns flera fall där människor har blivit bötfällda på tvivelaktiga grunder och när man har försökt kontakta bolagen har man inte kunnat nå dem och reda upp det. Man har också sett fall där människor som har hyrt platser har blivit bötfällda och inte ens här kunnat få upprättelse för det. Vi har en lagstiftning för tillfället som ger en ganska stor gråzon.

Talade i telefon brevid bilen - fick böter

Ruskobon Joona Haarala som jobbar i Åbo, betalar gärna för sin parkering, men har under flera tillfällen råkat ut för vad han upplevt att har varit orimliga kontrollavgifter från privata parkeringsbolag.

- En gång hade jag parkerat på arbetsplatsens parkering. Jag betalade för parkeringstiden, men eftersom jag på parkeringsapplikationen hade valt fel kod för området, fick jag en gul lapp i vindrutan.

Parkeringsplatsen i fråga var så pass stor att den var indelad i flera intilliggande områden med olika koder. Då Haarala hade valt fel område, gällde inte hans parkeringsbetalning, trots att fastigheten och priset för parkeringen var desamma.

Vid ett annat tillfälle parkerade han sin bil och tog ett telefonsamtal utanför bilen innan han gick mot parkeringsautomaten. Med ryggen vänd mot bilen avslutade han samtalet några minuter senare bara för att märka att han fått en kontrollavgift utskriven.

Joona Haarala vid parkeringsautomaten.
Bildtext Joona Haarala har inget emot att betala för parkeringen, men förargar sig över orimliga kontrollavgifter.
Bild: Annika Holmbom / Yle

Vid ett ytterligare tillfälle försenade sig Haarala med två minuter från parkeringstiden och hade hunnit få en kontrollavgift instucken under vindrutetorkaren.

- Det är bra om det skulle komma en förändring som skulle göra lagstiftningen tydligare. För nu är det vilda västern.

Haarala har själv kommit undan kontrollavgifterna genom att lämna in klagomål. Eftersom det privata parkeringsbolaget inte kan bötfälla bilen, utan kontrollavgiften riktas till föraren, så gäller det för parkeringsbolaget att kunna bevisa vem det är som gjort sig skyldig till förseelsen om den drabbade lämnar in ett klagomål på den grunden. Om bolaget inte lyckas göra det, förfaller avgiften om två år.

- Visst har parkeringsbolagen varje gång hotat med rättegång, men det har aldrig gått vidare i praktiken. De säger att de har kameraövervakning, men det stämmer inte, säger Haarala.

Den otydliga lagstiftningen är också problematisk ur rättsskyddssynvinkel, vilket har fått politikerna att aktivera sig i frågan igen säger Sandra Bergqvist.

- Vårt rättsväsende är annars också överbelastat och man har märkt att just de här fallen har ökat markant. Vi ser det också som vår skyldighet att rätta till sådana fel i lagstiftningen som man tydligt kan se att belastar vårt rättsväsende. Därför är det skäl att titta på det här och eliminera sådana här gråzoner.

Försök att göra om lagen misslyckades 2010 och 2012

Den privata parkeringsövervakningen bygger på att den som parkerar sin bil på ett område med privat övervakning, ingår ett avtal med parkeringsbolaget. På det sättet förbinder sig föraren att betala en eventuell kontrollavgift om de bryter mot de regler som parkeringsbolaget fastslagit.

Parkeringsbolagen kan själva fastslå villkoren för parkeringen och kontrollavgiften storlek, vilket har resulterat i en djungel av regler och varierande avgifter. Sådant spelrum finns inte inom den offentliga parkeringsövervakningen.

I lagen vill man nu göra ändringen så att ett dylikt avtal inte kan ingås, vilket gör kontrollavgiften således är ogiltig.

Under åren 2010 och 2012 försökte man åstadkomma en lagförändring, men bägge försök strandade.

Diskussion om artikeln