Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Avfall från Malax-Korsnäs hvc dumpades på bakgård – två döms till fängelsestraff

Från 2019
tegelstenar
Bildtext Rivningsavfallet
Bild: Yle/Amanda Bieber

Två personer döms till villkorliga fängelsestraff för miljöförstöring. Det är tingsrättens dom i den härva där rivningsavfall från Malax-Korsnäs gamla hvc dumpades i Toby, Korsholm.

Det hela har sin början i då Malax-Korsnäs gamla hvc revs för några år sedan och betongresterna fraktades till en tomt i Korsholm.

Dessutom har rivningsmaterial från en annan byggplats i Vasa dumpats på samma tomt i Korsholm.

Enligt tingsrätten kan rivningsmaterialet klassas som avfall och borde därför ha förts till en mottagare som kan ta emot dylikt avfall. I det här fallet skedde inte så utan materialet dumpades på en privatpersons tomt.

För det här har åtta personer stått åtalade för miljöförstöring och åklagaren har yrkat på fängelsestraff för samtliga inblandade.

Alla de åtalade nekar till brott.

Sex döms - två frias

Av de åtta åtalade anser tingsrätten att den arbetsledare som anlitats av det företag som uträttat rivningstjänster så väl i Vasa som vid Malax-Korsnäs hvc gjort sig skyldig till miljöförstörelse.

Enligt tingsrätten har arbetsledaren förhandlat med tomtägaren om att dumpa rivningsmaterial på dennes gård även om hen varit medveten om att avfallet inte skulle få dumpas där.

Därför döms arbetsledaren till ett villkorligt fängelsestraff på 70 dagar.

En av grundarna till rivningsföretaget har också haft en stor roll i dumpningen av materialet och har hållit i trådarna för företagets del. Även hen döms till ett villkorligt straff på 70 dagar.

Vd:n för företaget döms i sin tur till ett bötesstraff på 50 dagsböter det vill säga 800 euro.

Dessutom döms företaget till en samfundsbot på 30 000 euro och att till staten förverka ekonomisk vinning om dryga 122 000 euro. Samtidigt konstaterar dock tingsrätten att bolaget redan gått i konkurs.

Vd:n för det företag som anlitat rivningsföretaget som underleverantör vid byggplatsen i Vasa döms också till ett bötesstraff på 25 dagsböter, det vill säga 7 175 euro.

Åtalen mot en annan person i företaget förkastas. Företaget i sin tur döms till en samfundsbot på 12 000 euro och att till staten förverka ekonomisk vinning om drygt 26 000 euro,

En av dem som anlitats för att driva byggnadsprojektet i Vasa döms också till ett bötesstraff på 1 100 euro, medan åtalen mot den andra projektledaren förkastas.

Tomtägaren i Korsholm döms i sin tur till ett bötesstraff på 2 240 euro.