Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetssökande i Raseborg och Hangö kan lämnas länge ensamma: "Det hade betytt väldigt mycket att få tala med någon face-to-face"

Från 2020
Man i svart huvtröja och keps sitter på ett kafe.
Bildtext Emil Österberg har varit arbetssökande sedan november.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Om Raseborg och Hangö fått delta i det kommunala sysselsättningsförsöket hade det inneburit en ökad kundkontakt och tidigare stöd från kommunen. Nu lämnas man väldigt ensam, säger Karisbon Emil Österberg som är arbetslös andra gången på sex år.

Första gången var då han var nyutexaminerad bilmekaniker.

- Då var de ganska hjälpsamma och ringde och frågade om jag var intresserad av olika jobb.

I dag är Emil Österberg 24 år och från och med november letar han efter arbete igen.

- Nu är jag helt ensam. Jag har inte fått någon hjälp, berättar han.

En person använder en bärbar dator och är inne på webbtjänsten Wilma.
Bildtext I dag sker en stor del av kommunikationen elektroniskt.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Det handlar främst om att fylla i formulär och vänta på svar, säger han.

- Det mesta sker på nätet. Efter att jag fyllt i allt fick jag vänta drygt två veckor på svar, och då fick jag fylla i fler papper. Det är mycket väntande och det är tufft.

Österberg har hunnit samla på sig arbetserfarenhet från flera olika håll och senast arbetade han på en fabrik. Det är ändå tunnsått med jobb inom Raseborg, säger han.

- Det är nästan så att man måste söka sig till Helsingfors. Här finns just inget annat än närvårdarjobb.

"Det är hemskt att inte veta"

I nuläget har TE-byrån endast ett kontor i Ekenäs som har hand om Hangö, Ingå och Raseborg. Kontoret är öppet två timmar på måndagar och tre timmar på torsdagar.

Då Österberg var 18 fick han komma i kontakt med personal som kunde hjälpa honom.

- De satt bredvid när jag fyllde i formulären och visade vad jag skulle göra och förklarade om det var något jag inte förstod. Det gjorde det lättare. Nu måste jag göra allt själv hemma.

Österberg önskar att han kunde få motsvarande stöd också den här gången.

Då man blir arbetslös kan man känna sig rätt utlämnad och rådlös

Marika Engblom, sysselsättningskoordinator

- Det skulle hjälpa mycket om jag fick tala med någon “face-to-face” och inte sitta i två veckor och vänta på svar.

- Det bästa skulle vara om det skulle finnas någon att tala med i varje stad. Så att man kunde få hjälp i till exempel Karis även om man inte har bil. Nu har de bara öppet två dagar i veckan och endast i Ekenäs, säger Emil Österberg.

Han förklarar att det tär på psyket att inte veta vad framtiden för med sig

- Det är hemskt att inte veta vad man kommer att göra eller hur man kommer att leva om tre år. Det är jätteosäkert. Efter flera nej så drar det också ner på självförtroendet.

Sysselsättningsförsök hade tryggat mera personlig service

Om Raseborg och Hangö fått delta i Arbets-och näringsministeriets sysselsättningsförsök så hade kundkontakten till de arbetssökande blivit tätare. Kommunen hade också kopplats in i ett betydligt tidigare skede.

Det berättar Stefan Fri, chef för sysselsättningstjänsterna i Raseborg.

Man med skägg och i blå skjorta med prickar ser mot kameran.
Bildtext Stefan Fri, chef för sysselsättningstjänster i Raseborg, tror att sysselsättningsförsöket inneburit förbättringar.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Vi hade kunnat prova på nya rutiner och på så sätt tryggat mera personlig service.

Marika Engblom, sysselsättningskoordinator vid Hangö stad, poängterar att samarbetet med TE-byrån fungerar bra, men önskar också att kommunen kunde vara delaktig tidigare.

- Så som systemet är nu är det TE-byrån som håller i trådarna. De skickar ut kallelse till aktiveringsplan då kriterierna uppfylls.

Om kommunförsöket hade gått igenom hade rollerna blivit ombytta.

- Då skulle vi ha hållit i trådarna och haft en annan möjlighet att påverka vem som kallas in, förklarar hon.

Hade bättre tryggat tvåspråkigheten

Raseborg och Hangö ansökte tillsammans om att få delta. Ett av kraven var ett invånarantal på minst 30 000 och därför valde städerna att samarbeta.

Drygt 120 kommuner ville vara med i försöket.

Hade försöket förverkligats för Raseborgs och Hangös del hade städerna minskat på onödigt dubbelt arbete då alla skulle arbetat inom samma administration.

I praktiken hade alltså de lokala TE-tjänsterna flyttat över i kommunal regi.

Även om resurserna inte skulle ökat så skulle alltså arbetsuppgifterna kunnat fördelas jämnare

- Det skulle ha varit viktigt att få vara med och försöka på ett nytt sätt sköta sysselsättningen lokalt och trygga tvåspråkigheten och närservicen, konstaterar Fri.

Nästan ett år innan kommunen kopplas in

I nuläget är den arbetssökandes första kontakt Arbets- och näringsbyrån, alltså TE-byrån. Det är inte förrän man varit arbetslös i 300 dagar som kommunen kopplas in.

- Det är en utmaning att komma med så sent. Det hinner hända en hel del i människors liv och folks mående under den tiden. Jag skulle därför hoppas att kommunen kunde kopplas in tidigare, säger Stefan Fri.

"Kan känna sig utlämnad och rådlös"

Unga arbetslösa är ett undantag tack vare ungdomsgarantin. Då kommer den arbetssökande i kontakt med kommunen betydligt tidigare. Det har också visat sig ha positiva effekter.

- Du får träffa människor som kan stöda och hjälpa dig att hitta rätt väg. Det är det du behöver i det skedet.

- Där skulle jag säga att vi är på rätt spår, men när det gäller vuxna så finns det en hel del att utveckla, säger Fri.

En bild på en man som tittar ut över vattnet.
Bildtext Man kan känna sig rådlös om man inte får prata med någon. Personen på bilden förekommer inte i artikeln.
Bild: Yle/Simon Bergholm

Marika Engblom ser också att kommunen gärna kunde vara med i ett tidigare skede.

- Då man blir arbetslös kan man känna sig rätt utlämnad och rådlös.

Hon säger att man kan tappa fotfästet och har svårt att gå vidare.

- Då kan det vara bra att ha någon som man kan bolla tankar med, lyssna på idéer eller konkret få hjälp med allt som arbetssökning innebär.

"De flesta behöver någon att prata med"

För vuxna sker en stor del av den begynnande kontakten elektroniskt.

- Man ska förstås ha ansvar för sitt eget liv, men om det dröjer länge innan man lyckas hitta studie- eller arbetsplats så tror jag nog de flesta behöver någon som de kan prata med och reda ut situationen och se vilken service som finns att få.

Om försöket hade förverkligats för Hangös och Raseborgs del hade kring sex personer som arbetar vid TE-byrån flyttats över i kommunal regi.

- Lönen skulle ha kommit från TE-tjänsterna men de hade varit under kommunens arbetsledning, förklarar Fri.

Det hade inneburit att under 30-åringar och de med invandrarbakgrund hade hänvisats direkt till kommunen när de kommer i kontakt med TE-byrån.

Kostar kommunen pengar

För övriga vuxna hade kommunen kopplats in genast när man kommer in på arbetsmarknadsstöd.

- Vi ska också komma ihåg att det finns en hel del kostnader när arbetslösheten blir långvarig som kommunen är med och deltar i. Det skulle ha varit bra både för invånarnas och kommunens välmående med en förbättring.

Kommunen betalar i dag en andel av arbetsmarknadsstödet efter att en person varit arbetslös i 300 dagar. Samtidigt är det alltså inte förrän efter 300 dagar som den arbetssökande kommer i kontakt med kommunen.

- Det betyder att när vår arbetsinsats kommer in så står vi redan för en del av kostnaderna, förklarar Fri.

Diskussion om artikeln