Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Prematurer löper större risk att omhändertas av barnskyddet

Från 2019
prematur
Bild: Mostphotos

Prematurer, det vill säga barn som föds före graviditetsvecka 37, löper större risk att placeras utanför hemmet via barnskyddet än barn som föds efter en fullgången graviditet. Det framgår av en befolkningsrapport som Institutet för hälsa och välfärd THL publicerar.

I Finland placeras tre barn av etthundra utanför hemmet under något skede av sin barndom. Prematurers sannolikhet att placeras utanför hemmet är minst en och en halv gång större.

Före fem års ålder är risken störst

Risken är störst då barnet är mellan noll och fem år. Enligt THL förklaras det här med att barn i den åldern belastar familjelivet på många sätt.

- När en prematur föds kan föräldrarna uppleva att deras resurser inte motsvarar den belastning som uppstår. Att vårda ett barn som fötts som prematur skiljer sig betydligt från vården av ett barn som föds efter en fullgången graviditet, säger forskare Suvi Alenius vid THL.

När en prematur föds kan föräldrarna uppleva att deras resurser inte motsvarar belastningen

Enligt Alenius vore det viktigt att man inom social- och hälsovården bättre identifierar att prematuritet är en riskfaktor för avvikande händelser i den tidiga barndomen.

Överlag verkar det ändå som om prematuriteten i sig är den faktor som påverkar sannolikheten att placeras utanför hemmet.

prematur
Bildtext Omsorg och vård av prematurer är krävande, säger THL

Varken föräldrarnas socioekonomiska ställning, deras ålder, syskonens antal eller åldersskillnader förklarar den större sannolikheten för en prematur att placeras utanför hemmet, säger THL.

Eventuella komplikationer under graviditeten eller barnets kroniska sjukdomar påverkar inte heller saken.

- På basis av den här undersökningen är det just prematuriteten som verkar vara en självständig riskfaktor för motgångar i den tidiga barndomen, säger professor Eero Kajantie som ansvarade för undersökningen.

Undersökningen är unik i världen - det är första gången som prematuritetens inverkan på motgångar i livets början utreds så att man beaktar alla grader av för tidig födsel.

Källa: THL:s pressmeddelande

Diskussion om artikeln