Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Höjd pensionsålder, ökat studiestöd och dyrare tobak - det här förändras 2020

Från 2019
Uppdaterad 31.12.2019 06:38.
Två högar med eurosedlar och en rostig sax mellan dem.
Bildtext Nästa år blir tobaken dyrare, barnbidraget stiger men hushållsavdraget sjunker.
Bild: Mostphotos

Det nya året för med sig en del förändringar. Bland annat blir tobaken dyrare, barnbidraget stiger men hushållsavdraget sjunker.

Aktiveringsmodellen slopas

Folkpensionsanstalten (FPA) och arbetsbyråerna kommer inte efter årsskiftet att följa med hur många arbetserbjudanden som arbetslösa får enligt aktiveringsmodellen.

Modellen påverkar inte heller bidragen som betalas från och med 2020.

Små pensioner och stöden för grundtrygghet höjs

Folkpensionens totala summa stiger med 34 euro i månaden. Garantipensionen stiger med 50 euro i månaden.

Efter förhöjningen är den totala folkpensionen för personer som bor ensamma ungefär 663 euro. De som är gifta eller samboende får ungefär 592 euro.

Efter förhöjningen ligger garantipensionen på ungefär 835 euro.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet kommer pensionen för 610 000 pensionärer att höjas.

Också de stöd som hör till den så kallade grundtryggheten höjs.

Dessa bidrag är rehabiliteringspenning, sjuk- och föräldradagpenning, utkomstskydd, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Dessutom görs en indexhöjning av bidragen motsvarande en procent.

Till exempel stiger föräldradagpenningen med en dryg euro till 29 euro per dag. Utkomststödets grunddel stiger med fem euro till 502 euro i månaden.

Underhållsstödets och barnbidragets nivå höjs också.

Hushållsavdraget sjunker

Hushållsavdraget sjunker 2020 från 2400 euro per år till 2250 euro. Avdrag i samband med arbetsersättning sjunker från 50 procent till 40 procent.

Pensionsåldern höjs med tre månader

Från och med början av året höjs den lägsta pensionsåldern med tre månader. De som är födda år 1957 kan alltså gå i pension då de är 63 år och nio månader.

Studiestödet höjs

Studiestödet för studerande med barn höjs med 25 euro till 350 euro i månaden. Övriga studiestöd höjs med en procent.

Läromaterialstillägget kommer också stiga med 50 cent till 47,3 euro i månaden.

Låginkomsttagarnas inkomstskatt sänks

Allt som allt kommer låg- och medelinkomsttagare att betala 200 miljoner euro i skatt.

Den så kallade solidaritetsskatten fortsätter under hela den här regeringens mandatperiod, fram till 2023.

Läsk och tobak blir dyrare

Tobaksskatten stiger med 14 procent under de närmaste två åren. I slutet av 2020 är en ask cigaretter alltså 50 cent dyrare än tidigare. I slutet av 2021 kommer en ask cigaretter att vara ungefär en euro dyrare.

Punktskatten för läskedrycker höjs främst för sockerrika läskedrycker.

De läskedrycker som innehåller över 0,5 procent socker stiger från 27 cent till 32 cent per liter. För övriga läskedrycker stiger skatten med en cent till 13 cent per liter.

Understöd för energi

Fastighetsägare kan få understöd för att förbättra energieffektiviteten. Sammanlagt beviljar staten 20 miljoner i understöd 2020.

Ägare av egnahems- par- och kedjehus kan ansöka om understöd.

Ränteavdrag för bostadslån minskar

Under denna regerings mandatperiod kommer ränteavdragen för bostadslån att minska. År 2020 är ränteavdraget 15 procent jämfört med nuvarande 25 procent år 2019.

2023 försvinner ränteavdraget helt och hållet.

Vårens ansökan till högskolor delas in i två omgångar

År 2020 ordnas det gemensam ansökan till högskolor två gånger. Den första gemensamma ansökan gäller konsthögskolor och utbildningar på främmande språk.

Den andra gemensamma ansökan gäller finsk- och svenskspråkiga utbildningar.

Från och med 2020 kommer hälften av platserna att fyllas på basis av de studerandes betyg från gymnasium eller yrkesskola.

Hälften av platserna fylls på basis av inträdesprov.

Pass och id-kort blir billigare

Pass som man ansöker om via nätet kostar 2020 45 euro, vilket är 4 euro billigare än tidigare. Pass som avhämtas från polisstation kostar fortsättningsvis 51 euro.

Id-kort som man ansöker om via nätet kostar 48 euro, det är sex euro billigare. Id-kort som hämtas från polisstation kostar fortsättningsvis 54 euro.

En ny lag om penninginsamling

I mars träder en ny lag om penninginsamling i kraft. Enligt den nya lagen är det bara polisen som kan utfärda penninginsamlingslov.

En gång per år ska de som beviljats penninginsamlingslov redogöra för när de samlat in pengar, hur mycket pengar som samlades in och vart pengarna som samlats in gått.

Mängden kvotflyktingar ökar

Enligt regeringsprogrammet kommer Finland år 2020 ta in 850 kvotflyktingar. Tidigare har mängden varit 750.

Priset för uppehållstillstånd ökar

Priset för behandlingen av uppehållstillstånd stiger. Största höjningen berör uppehållstillståndet för arbetstagare och arbetsgivare. I pappersform kostar ansökan 640 euro, medan den är billigare (490 euro) om den görs elektroniskt.

Ansökan om finländskt medborgarskap blir 40 euro dyrare. Från och med 2020 kostar ansökan om medborgarskap till pappers 520 euro och elektroniskt 420 euro.

Diskussion om artikeln