Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Maaseudun Tulevaisuus: Fyrtio procent av finländarna tänker inte ändra på sitt vardagsliv på grund av klimatförändringen

Från 2019
Uppdaterad 30.12.2019 07:26.
Bild av broccoli
Bildtext Finländare skulle hellre ändra på sina matvanor än att till exempel minska på körandet eller flygandet.
Bild: Reinaldo Kevin / Unsplash

40 procent av finländarna tänker inte ändra på sin livsstil på grund av klimatförändringen. Det här framgår i en enkät tidningen Maaseudun Tulevaisuus låtit genomföra.

Bland med dem som ändå tänker välja annorlunda på grund av klimatet, är det populärast att äta mer klimatvänligt.

Drygt 23 procent av finländarna tänker använda mer produkter som har mindre klimatpåverkan.

Ungefär 16 procent är färdiga att av klimatskäl minska på sitt körande och ungefär lika många är färdiga att begränsa sitt flygande.

Finländare skulle hellre ändra på sina matvanor än att till exempel minska på körandet eller flygandet.

Drygt tio procent tänker göra något för att minska på klimatförändringen, men 40 procent tänker inte alls ändra på sin livsstil.

Kvinnor och invånare i huvudstadsregionen är redo för förändring

Kvinnor är mer ivriga att byta till klimatvänligare matalternativ. 30 procent av kvinnorna svarade att de är villiga att anpassa sina matvanor, medan drygt 16 procent av männen är färdiga att göra det.

Kvinnor är också mer villiga än män att minska på körandet och flygandet. Var tredje kvinna och varannan man tänker inte alls ändra på sin livsstil.

De som bor i huvudstadsregionen har en positivare attityd mot att anpassa sina matvanor på grund av klimatet.

I Helsingforsregionen är var tredje färdig att göra förändringar, medan siffran bland invånare i tätortskommuner är lite över 15 procent.

Stora skillnader mellan partier

Av Sannfinländarnas anhängare är under tio procent färdiga att minska på användningen av bil. De är också mindre ivriga att minska på flygandet och att ändra på sina matvanor.

Anhängarna av vänsterförbundet är näst minst intresserade av att minska på körandet.

Av Sannfinländarnas anhängare är 50 procent och av Kristdemokraterna 60 procent inte alls villiga att förändra sitt vardagsliv på grund av klimatet.

Över hälften av De gröna tänker ändra på sina matvanor.
De som svarade på enkäten kunde ange flera alternativ som svar till samma fråga.

TNS Kantar Agri genomförde enkäten som besvarades i början av december av 1 089 finländare. Felmarginalen för hela folkets svar är tre procentenheter år båda hållen.

Diskussion om artikeln